Arbetslördag på Hesselby och SÄO-repetition

SÄO-repetition med trafikpersonal genomförd. Brännbart från Skinnebusen samlades ihop och lastades i flak för bortforsling. Bengt arbetade med Venavagnens plattform och borrning av hål för plank. På MÅJ XC 10 har lagerboxar, korgstöd och gejdrar grundats för kommande montering. Perrongen vid Roma station har förlängts med 9,3 meter.

Om Tule station – Uthyres

Vår station mitt på banan ägs av Tulestiftelsen. Stiftelsen finansieras av sommarens hyresintäkter. Vi har tyvärr fått en del avbokningar.
Just nu är stationshuset ledigt för uthyrning: 27/5- 18/6, 21/6- 16/7, 30/7- 6/8, 13- 20/8 samt från 27/8. Fyra bäddar, kök, wc och dusch finns.
För bokning och mer information kontakta Staffan Beijer: ordf@gotlandstaget.se / 0705-830519

Även Tule station behöver underhåll. Denna vecka har utedasset åtgärdats. Det var stolpen som dörren till dasset hänger i, som gett sig av i ostlig riktning. Den har nu lyfts upp och satts fast. Dörrarna på ladan behöver tjäras, kanske du kan?
Några bilder från väntsalen och expeditionen där ådringsmålningen ifjol lagades förtjänstfullt av Jerry Jannehag.
För mer information om Tule: https://forening.gotlandstaget.se/tule-station/

Årsmötet 2020

Årsmötet 2020 är över. Sedvanliga årsmötesförhandlingar som hölls i Dalhems bygdegård pga. regnet. Bland annat diskuterades sommarens trafikupplägg. Bengt Nilsson avtackades för sin långa tid i styrelsen. Efteråt kaffebuffé i Jernvägscaféet. Mycket gott! Första tåg för säsongen Hesseby – Roma var det traditionella årsmöteståget.

Arbetslördag på Hesselby

Examinering av fyra nya aktiva medlemmar som under våren gått trafikkursen. Det jobbades vidare med att plocka delar ur den danska skinnebusen och med plattformarna på SJ Cp 407. Toalettdörren på på plats. Dessutom demonterades detaljer från de gamla vagnhallsportarna som behövs för montering av fönsterdelarna.

Ur klipparkivet – från Minnen från Gotlands landsbygd

  • Underhållet av de gotländska järnvägarna fick en del kritik 1932
  • Om Gotlands Järnvägs verksamhet 1937. GJ gav utdelning till sina aktieägare.
  • Diskussion 1905 om att bygga järnväg Tingstäde- Lärbro. Det skulle komma att dröja till 1921 innan järnvägen var färdig.

Julafton 1905 och Slite- Roma gick till kungs

En tragisk händelse på julafton 1905. På den tiden fanns det grindar mot spåret och det var en sådan tvådelad grind som banvakten Olsson skulle öppna.
Tidningens målande beskrivning känns så främmande mot hur tidningar idag skriver om olyckor.

Klipp 2: Redan 1924 var det kärvt för Slite- Roma Järnväg. Ändå höll bolaget ut ända till 1947.

För att se hela klippen. Högerklicka och välj – Öppna bild i ny flik

Banbesiktningen går vidare

Alla våra växlar är nu besiktade och alla spår från Roma till Hesselby station. Där återstår sidospåren att besikta.
Hittills har besiktningen gått bra. Inga allvarliga fel har hittats.
Den 7 maj gjorde vi årets avsyning av våra två broar. Allt ser bra ut på broarna. Alla muttrar till brons hakbultar mm har efterdragits.
För att höja säkerheten ska i slutet av maj ena hörnet av bron vid Roma kungsgård lyftas 10 mm med domkraft och en glidplåt skjuts in.

Nya portar till Vagnhall 2

Till Vagnhall 2 och vagnverkstaden har vi beställt nya isolerade och täta portar efter mall från de gamla portarna som ursprungligen satt på Rälsbussgaraget i Visby. De nya portarna har tillverkats och monterats av GTA Montage i Mästerby.
Återstår nu att vi ska montera de sex fönstren i portarna. Det är de gamla portarnas fönster som har försetts med ett extra glas.
Foto: Roberth Östergren