På Hesselby i veckan

Omflyttning av vagnar. Stefan och Berni har hämtat hem betvagnen frän Roma som ska renoveras. En till fick följa med från Roma för att ha som exempel.
Du som är lagom händig i trä kan gärna ta på dig uppdraget att renovera trävirket.

Leif har grusat upp mellan containrarna idag så nu står det där en stolpvagn som arbetsplattform för kommande tak.

Besiktning av våra två broar

Under fredagen besiktade Björn från Sweco våra broar över Roma kanal och Dalhemsån.
Vi besiktar själva broarna årligen men var sjätte år har vi en regel om att broarna ska besiktas av en professionell brobesiktare.
De åtgärder som vi behöver göra inte akuta men med grävmaskin behöver vi lyfta och placera om stenblocken på Roma kanalbrons nordvästra hörn. De är inte bärande men har flyttats pga erosion och behöver åtgärdas. På bron över Dalhensån behöver räckets infästning ses över.
I torsdags hade Stefan och Cenita röjt bort sly kring broarna. Allt sly körde vi igår till Hesselby.

Nytt spår vid vändskivan

Sedan i torsdags har bygget av ett nytt spår pågått. Spåret ska göra det möjligt att ställa upp banarbetsfordonen mellan containerna. Spårkorset gör att de två spåren får plats på en mindre yta kring vändskivan. Det fungerar som en orörlig enklare växel. Foto: Berni.

Banbesiktning och banunderhåll

Den 23 maj blev årets banbesiktning klar. Vi tre banbesiktare, Berni, Leif och Daniel har besiktat alla de 18 växlarna samt cirka åtta kilometer spår. Det är noggrant mätarbete i växlarna och längs med spåren används en mättralla. På linjen använder vi vår cykeldressin för att putta på. Inga allvarliga brister upptäcktes, men det finns ändå mycket underhåll att göra. Den 24 maj har alla övergångar byggda av trä samt alla växlar blåsts rena från löv.

Roma station – flytt av växel 15 maj

Den 15 mah avslutades arbetena. Christer Norrby har med sin grävmaskin tagit bort spåren av grushögen intill det nybyggda spåret. Ett par kantstenar i granit har grävts ned och skapat en snygg avslutning av perrongen mot Björkstigen. Han har även lagt ut jordhögen och planerat ut den på baksidan och vid den norra gaveln. Snyggt och tack Christer!

Roma station – flytt av växel mm, 11 maj

Spår 3 har fogats samman med den flyttade växeln och Christer, Leif, Thomas och Berni arbetade med att skarva ihop spåret. Imorgon fredag läggs spåret söder om övergången över Björkstigen och allt närmar sig färdigställande.

På Hesselby har Stefan och Cenita i det närmaste färdigställt den invändiga renoveringen av SJ Bop 876. Det senaste är den otroliga ådringsmålningen av dörrarna i vestibulerna.

På MÅJ XC 10 har Eric och Janne nästan färdigställt mellanväggarna och har nu inlett bygge av paneler i förarhytten.

Roma station – flytt av växel 9 maj

Vi fortsatte med arbetet. Växeln lades på plats 9 meter söderut. Sliprar flyttades och spikades. Vi hann även börja återställa grusningen.

Flytt av växel i Roma – 8 maj

Måndag den 8 maj påbörjade Banavdelningen arbetet med att lyfta och flytta växel 2. Växeln ska flyttas cirka 10 meter söderut men först lyftes den och lades på plats en bit norrut. Under tiden gräver Väg- och byggnadsgrus ned en kabel för högspänning och återställer. Därefter kan banunderbyggnaden planeras och växel 2 läggas i sitt nya läge. Flytten söderut och en motsvarande förlängning av spåret gör att en växel senare i år kan läggas in till vändskivan. Det och vändskivans återställande är en förutsättning för att kunna vända MÅJ-motorvagnen och ångloket Dalhem.

Veckan på Hesselby

Några bilder från veckans jobb på museijärnvägen.
En del träd hade kroknat av den tunga snön och har tagits bort. Flera bänkar har renoverats och även maskätna fönster i GLC-magasinet har renoverats.
Stationerna har även smyckats inför julmarknadstågen 3 och 4/12. Välkomna då!
Länk:
https://www.gotlandstaget.se/julmarknadstag/ Foton: Cenita