Ronehamn – Hemse Järnväg (RHJ) – 1904 – 1918

Hemse- Ronehamn 10 km

Text: Martin Ragnar


På den gjutna betongperrongen i Ronehamn står Eje Hardings
(en av författarna till boken “Järnvägen till Ronehamn”)
och väntar på tåget till Hemse i juni 1997. Foto: Martin Ragnar.

Hemse station, stationen tillhörde GJ men var ändstation för RHJ.
Foto från Föreningen Gotlandstågets arkiv
.

Roma sockerfabriks AB (RSAB) var den pådrivande kraften bakom RHJ och Slite-Roma Järnvägs AB (SlRJ). Motivet var helt enkelt att den effektiva transportapparat för betor som järnvägen utgjorde var nödvändig för
sockerbruket i en tid då bruket expanderade kraftigt och planer också på nya sockerfabriker på ön florerade. Mest konkreta var planerna för Oxarfve väster om Hemse. Dessa planer var huvudanledningen till att RHJ byggdes. Styrelsen i RHJ dominerades av RSAB:s representanter, men även berörda kommuner var engagerade i bolaget såväl ekonomiskt som personellt. Som firmanamnet antyder gick järnvägen mellan Ronehamn och Hemse. Järnvägen öppnades för allmän trafik först den 1 maj 1904 trots att rälsläggningen mellan orterna färdigställt redan på senhösten 1900.

Trafiken på banan upprätthölls dels med en ångvagn och dels med ett ånglok och personvagn.

Bolaget drogs med svåra ekonomiska problem under hela sin existens och gick slutligen i konkurs 1918. Banan såldes på exekutiv auktion i Hemse i januari 1919 för blott 15.500 kronor till landsfiskalen Thure Holmqvist. Då denne vägrade att återuppta trafiken startade en rättsprocess som hela tre gånger skulle sluta i Högsta domstolen, sista gången 1934. Holmqvist avgick med domstolssegrarna, men var en stor moralisk förlorare.

Efter konkursen bedrevs inofficiell person- och godstrafik på järnvägen med dragdressin under några år. Järnvägen revs i huvudsak 1923.

Litteratur om Ronehamn-Hemse Järnvägs AB: Ragnar, Martin & Hardings, Eje: “Järnvägen till Ronehamn”, SJK förlag 2002


Åter till historie-startsidan

Åter till startsidan