Visby – Västerhejde järnväg (VVJ) 1904 – 1940

Visby- Visborgsslätt 1904, 2,5 km
Banan förlängdes 1912 med sträckan: Förvaltarebostaden- Hallvards, 5,4 km

Text: Martin Ragnar

vvj-angvagn01
VVJ ångvagn (A) samt sommarvagnen VVJ CN 1, sommaren 1912. Foto: H. Beckman. Bild  från föreningen Gotlandstågets arkiv.

vvj-19350516-majen-lastbil-m-lindstrom
Foto från 16 maj 1935. “Majen” har krockat med en lastbil och vält. En av de få större olyckorna i den gotländska järnvägshistorien. Foto Martin Lindström.

För transport av material till bygget av de nya kasernerna för I27 på Visborgs slätt lät statliga Arméförvaltningen 1903 anlägga en järnväg. När bygget var klart försökte några officerare ta initiativ till bildandet av ett bolag för att trafikera spåret med en ångspårvagn. Något bolag lyckades man aldrig få till, men trafiken kom igång den 27 juni 1904 i Officerskassans regi.

För att skapa en rationell förbindelse med staden ville mannen bakom Kneippbyns nyanlagda kuranstalt, Oskar Kallenberg, bygga en järnväg. Han gjorde nu gemensam sak med storbönderna i Västerhejde och
så bildades Trafik AB Västerhejde–Visby (VVJ) som vid Förvaltarebostadens anhalt på Arméförvaltningens linje byggde vidare söderut via Kneippbyn till Hallvards i Västerhejde. Den nya järnvägen invigdes 1912 och samtidigt togs trafikeringen också av den gamla banan över av VVJ.

Trafiken på VVJ bedrevs dels med ångvagnar och dels med ånglok och personvagnar. Totalt har tre olika ångvagnar använts på banan.

vvj-angvagn-20-tal-samlingsportalen
VVJ Ångvagn tillverkad vid Arlöv 1911. www.samlingsportalen.se
http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KAGC00440
vvj-cn-1-samlingsportalen
VVJ CN 1 cirka 1912. www.samlingsportalen.se  
http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KAGA00338

 

 

Sommartid var persontrafiken på banan intensiv, medan den övriga året var mycket begränsad. Redan 1931 trädde VVJ i likvidation, men trafiken upphörde inte förrän den 31 december 1939 sedan lagret
av stenkol helt tagit slut.

Kneippbyn–Hallvards revs sommaren 1940. År 1941 förstatligades bandelen Kneippbyn–Förvaltarebostaden av Arméförvaltningen, som sedan bedrev sporadisk godstrafik på sin utökade bana med GJ som entreprenör fram till nedläggningen den 1 oktober 1946. Kneippbyn–Visby med bibanan Förvaltarebostaden–Visborgs slätt station revs i september 1948.

Litteratur om Trafik AB Västerhejde–Visby:
Ragnar, Martin:
 “Ångspårvägen Visby–Visborgs slätt–Hallvards”, SJK förlag 1995 (slutsåld)


Åter till historie-startsidan

Åter till startsidan