GHJ-butiken – vår nätbutik

Välkommen att beställa från vår Nätbutik!

Portokostnaderna nedan avser beställning av enstaka varor inom Sverige.

OBS! Vid beställningar av flera produkter, maila en förfrågan för att få rätt porto till info@gotlandstaget.se
Samtliga försäljningsartiklar går sommartid och vid Tomtetåget att köpa under våra tågtrafikdagar i Hesselby.

Eftersom all verksamhet sker ideellt, så tar leveranserna normalt två-tre veckor.
Vi hoppas att ni har förståelse för det och stödjer vår verksamhet genom att handla från vår nät-butik!

 

GOTLANDS JÄRNVÄGSBROAR, STATIONSHUS OCH PERRONGER

av Torsten Daun, Gotlandica förlag 2016

För mer information om boken, lyssna på Radio Gotland: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6550287

Den här boken handlar om vad vi i nutid kan hitta från järnvägsepoken. Den har ambitionen att visa på det som vittnar om järnvägen på de ställen där sådant finns att finna. Det innebär att banvallar, perronger, lastbryggor, byggnader och broar är med i bild. Boken är helt enkelt ett bildepos; att besöka de kvarvarande banvallarna och stationshusen är rena poesin.

Boken är deskriptiv och presentationen sker genom de bilder som ingår. Den saknar helt historievetenskapliga ambitioner och historisk analys. Det är en rolig bilderbok med andra ord.

Med start i Visby, närmare bestämt Visby hamn, tar vi oss till Visby station och därefter längs järnvägsbanvallarna ut på Gotlands landsbygd. Vi stannar här och var för att titta på en bro, ett stationshus eller något annat som finns kvar att se.

Boken kostar 250:- Beloppet inkluderar porto. Inbetalas på vårt bankgiro: 271-5043. Ange namn/adress och “Daunbok”

 

STATENS JÄRNVÄGAR PÅ GOTLAND

av Martin Ragnar, Bertil Kahl, Anders Svensson

1947 köpte staten de tre gotländska järnvägsbolagen GJ, KlRJ och SlRJ och ett år senare införlivades de med SJ som 37. driftssektionen. Många hoppades nog att fortsatt trafik därmed var säkrad, men minskande intäkter och kraftigt ökade lönekostnader försämrade läget, och redan 1953 lades Slite-Romakloster-Hablingbo ned. Huvudlinjen följde sju år senare sedan bettrafiken ryckts bort.

Det här är en fängslande skildring av stolta planer och grusade förhoppningar, om tidig motorisering med bruna lokomotorer och röda rälsbussar, försök att utveckla trafiken trots ett tynande underlag, transporterna av grus och grisar, och till sist nedläggning och upprivning. Den rullande materielen under SJ-tiden behandlas utförligt. Svensk text. 300 sidor 21×20 cm, rikt illustrerad, inbunden

Boken kostar 250:- Beloppet samt 50:- för porto, totalt 300:- som inbetalas på vårt bankgiro: 271-5043. Ange namn/adress och “SJpåGotland”

 

MED NYNÄSBANAN TILL GOTLAND

Av Kenneth Landgren

Utgiven av Stockholm Nynäs Järnvägs kamratförening – intresseföreningen 

Boken behandlar resandet från Stockholm till Gotland genom historien. Den behandlar såväl båttrafiken som järnvägarna på båda sidor om Östersjön.  På 254 sidor beskrivs en tämligen omfattande trafikapparat som omfattar såväl Stockholm-Nynäs Järnväg, Gotlandsbolaget, Nordström & Thulin som Gotlands Järnväg och övriga järnvägar på ön. Detta grepp innebär att helheten beskrivs och inte bara de enskilda delarna.

Boken kostar 240:- samt 60:- för porto (boken väger 1,2 kilo), totalt 300:- som insättes på vårt bankgiro: 271-5043. Ange namn/adress och “Nynäsbanan”

 

HEMBYGD GOTLAND

Fantastiska flygfoton från hela Gotland
Med många järnvägsmotiv!

av Mats Rogberg

 
Flygfoto över Hesselby station och Dalhem. Det finns på bokens pärms insida!

Trafiknostalgiska förlaget skriver 2012: En flygresa i Albin Ahrenbergs aeroplan över det gotländska landskapet för 80 år sedan. Flygfotografier över kyrkbyar, och stationsmiljöer som varit hembygdens medelpunkter för generationer gotlänningar.

Sockenkyrkor som uppförts av bondebefolkningen med tungt arbete och primitiva hjälpmedel för tusen år
sedan. Gotland har en intressant historia. Nutidens öbor, släktforskare och besökande turister kan med bildernas hjälp få en uppfattning av gångna tiders samhälle på den vackra ön.

Boken kostar 180:- Beloppet samt 40:- för porto, totalt 220:- som inbetalas på vårt bankgiro: 271-5043. Ange namn/adress och “Hembygd Gotland”

JÄRNVÄGEN TILL RONEHAMN

Av Martin Ragnar och Eje Hardings

Utgiven av Svenska Järnvägsklubbens bokförlag.

Martin Ragnar och Eje Hardings mycket intressanta bok om Ronehamnsbanan som trafikerades mellan 1904 och 1918. 120 sidor.

Boken kostar 150:- Beloppet samt 40:- för porto, totalt 190:- som inbetalas på vårt bankgiro: 271-5043.

JÄRNVÄGEN TILL KLINTEBYS 

ÅTER I LAGER!

Av Martin Ragnar

Martin Ragnars bok om Snögrindabanan som byggdes för transport av jordbruksprodukter mellan Klintebys och KlRJ (Klintehamn-Roma Järnvägs bana i Klintehamn. Banan trafikerades endast mellan 1910 och 1916!
Boken är rikt illustrerad och omfattar 64 sidor.
Boken kostar 80:- samt 40:- för porto, totalt 120:- som insättes på vårt bankgiro: 271-5043

LEG VIDEO HAR GJORT EN DVD OM INVIGNINGEN I MAJ 2015 OCH OM MUSEIJÄRNVÄGEN

 

En ny film om museijärnvägen på Gotland som invigdes i maj 2015. Filmen visar invigningen och följer tågtrafiken över den nyöppnade linjen mellan Hesselby och Roma, sommaren 2015.
Vi ser föreningens egna lok och vagnar och inlånade fordon till järnvägsinvigningen.
Bonusfilm: Stentåget vid Bläse. Valbara ljudspår med eller utan speaker. Filmformat 16:9. Längd 70 minuter

Beställ DVD-filmen från oss! Den kostar 150:- samt 30:- för porto, totalt 180:- som insättes på vårt bankgiro: 271-5043. Levereras på en vecka!

JÄRNVÄGAR PÅ GOTLAND & ÖLAND.
Rimbo Grande

SLUT!

Från Gotland är det den film som SJ spelade in i samband med förstatligandet 1947-48 samt en mycket tidig färgfilm från Visby (utan järnväg) som Olle Nordemar gjorde åt SJ redan 1939. Från Öland finns förstatligandefilmen
från 1947, samt tre filmer med anknytning till den på höstarna så intensiva bettrafiken på Öland. Slutligen en färgfilm från den sista ordinarie trafiken 1961 där vi åker rälsbuss och ser en del av stationerna längs linjen på Öland.

Total speltid 59 minuter svart/vit och färg.

Beställ DVD-filmen från oss! Den kostar 225:- samt 30:- för porto, totalt 255:- som insättes på vårt bankgiro: 271-5043.

FÖRENINGENS 25-ÅRS JUBILEUMSSKRIFT

I Spårstumpen nr 65 kan ni läsa om hela historien om hur Föreningen Gotlandståget och Gotlands Hesselby Jernväg kom till och hur museijärnvägen byggdes upp och utvecklades.
Martin Ragnar berättar utförligt och innehållsrikt på 76 sidor. Mycket rikt illustrerad.

Skriften kostar 50:- samt 30:- för porto, totalt 80:- inbetalas på vårt bankgiro: 271-5043

BESTÄLLNING AV ÄLDRE NUMMER AV VÅR MEDLEMSTIDNING SPÅRSTUMPEN!

Förteckning över artiklar i samtliga nummer 1972- 2022: https://forening.gotlandstaget.se/wp-content/uploads/2022/01/Spårstumpen-innehåll-1972-2022.pdf.
Slutsålda nummer framgår av förteckningen där de finns inscannade – länk: https://forening.gotlandstaget.se/sparstumpen/

Pris: Nummer 2/75 (nr 10)- 1/91 (nr 52): 10:-/styck
Nummer 1/92 (nr 53)- 1/97 (nr 64) samt 2/98 (nr 68) – 4/08 (nr 103) 20:-/styck
Nummer 1/09 (nr 104) och framåt, 40:- styck

Tidningarna beställes genom inbetalning på vårt bankgiro: 271-5043. Porto tillkommer med 30:-/tidning. OBS! På grund av hög vikt kostar nummer 44, 57, 58, 59, 60 & 69,  50:-/nummer i porto!
Beställer du många nummer på en gång, maila info@gotlandstaget.se så räknar vi ut ett lägre porto!

Nr 65 och 80 är våra jubileumsnummer, se ovan!

SPÅRSTUMPENS DUBBELNUMMER (124) OM BANUTBYGGNADEN EKEN- ROMA 2006- 2015

 

Föreningens dubbelnummer om hela banutbyggnaden gavs ut i november 2015. Tidningen är på 32 sidor och de 115 bilderna är uteslutande i färg.

Tidningen kostar 40:-, beloppet samt 50:- för porto, totalt 90:- inbetalas på vårt bankgiro: 271-5043


Vykortssats (10 vykort)
Klicka på bilden ovan för att se vykorten i större format!

De sex vykorten är i hög kvalitet med lackad yta. Format A6. Finns i Hesselby vid butiken för 6:-/styck.
Via hemsidan kan de endast beställas tillsammans med Poste Gutensis fyra fina frimärksvykort från de Gotländska postanstalterna (ej lackade)

Beställ vykorten genom att sätta in 50:- + porto 15:-, totalt 65:- på vårt bankgiro: 271-5043


Åter till startsidan