Medlemstidningen Spårstumpen


Tidningen Spårstumpen är Föreningen Gotlandstågets medlemstidning. Den utkommer med fyra nummer per år.
Tidningen innehåller information om föreningens verksamhet, historiska artiklar med anknytning till Gotlandsbanorna, bilder från förr och nu samt intervjuer, ritningar med mera.

Klicka på denna länk för att få veta mer om hur du blir medlem i föreningen!
Lösnummerförsäljning
, se nedan, klicka på denna länk.
Inscannade slutsålda nummer finns att se i pdf-format nedan, klicka på denna länk! 


Vill du bidra med material till Spårstumpen?

Alla bidrag som artiklar, tips, bilder etc. är välkomna. Kontakta redaktionen nedan.
Även synpunkter och kommentarer är välkomna. Vi strävar efter att göra Spårstumpen till en bra
tidning om järnvägsepoken på Gotland. All hjälp att göra tidningen ännu bättre mottages tacksamt.

Kontaktpersoner:
Anders Svensson, chefredaktör – redaktion@gotlandstaget.se
Martin Ragnar, redaktör – martin@sockerslottet.se
Daniel Åhlén – sekr@gotlandstaget.se
Sven Karlsson, GHJ Bildarkiv – sven-b.karlsson@tele2.se


För innehållsförteckning för samtliga utgåvor, utgivna 1972-2022:
Klicka på denna länk för att hämta en pdf-fil

Söktips: Om du söker efter artiklar i ett visst ämne i pdf-filen. Tryck CTRL+F eller i Mac cmd+F.
Skriv ett sökord t.ex. “Tule” och tryck Enter. Därefter stegar du framåt/bakåt med pilarna. 26 träffar på “Tule” kan hittas.


Utgivningstid: (preliminära uppgifter)
Nr. 1: under mars (manusstopp 28 feb)
Nr. 2: under juni (manusstopp 31 maj)
Nr. 3 under september (manusstopp 31 juli)
Nr. 4 under november/december (manusstopp 31 oktober)
Uteblivna nummer – Kontakta: medlemsservice@gotlandstaget.se och lämna namn och adress så skickar vi en ny tidning till Er.
Lösnummerförsäljning: Gamla nummer av Spårstumpen kan beställas från vår försäljningssida.  Klicka här för att komma till försäljningen!


Innehåll i Spårstumpens nyare nummer:

Listan börjar med det senaste utgivna numret.

 

Inscannade slutsålda exemplar av Spårstumpen

Länk åter till startsidan: https://forening.gotlandstaget.se

Spårstumpen 3-4/2023, nr 154
Distribueras under april 2024

28 sidor, 36 bilder därav 15 i färg. 8 ritningar.
INNEHÅLL:
1. Ledare. Ordföranden har ordet:
2. Gotländska lokstationer (A Svensson)
3. SJ littera N4p, en koloss på smalspår (A Svensson)
4. Hänt vid GHJ 2/2023
6. Bilder från GHJ, vintern 2023/24
7. Ritningen: Burgsviks lokstall
8. På gotländska spår: Dune hpl

Spårstumpen 1-2/2023, nr 153
distribuerades januari 2024.

28 sidor, 37 bilder därav 24 i färg, 2 ritningar och 1 karta.
INNEHÅLL:
1. Ledare. Ordföranden har ordet:
2. Eriksgata på Gotland 1925 (Jens Mölle)
3. Verksamhetsberättelse 2022
4. Bilder från år 2022
5. Vår andra MÅJ-vagn (Anders Svensson)
6. Projekt Roma (A Svensson)
7. Historiska bilder från Roma
8. Sidobanornas boggievagnar (Anders Svensson)
9. Hänt vid GHJ 1/2023
10. Kurser i vår, insamlingar
11. På Gotländska spår – VVJ Ångvagn B.

Spårstumpen 4/2022, nr 152
Jubileumsnummer 50 år – distribueras under hösten 2023

52 sidor, 162 bilder därav 159 i färg.
INNEHÅLL:
En rapsodi i bilder och text om föreningens första 50 år.

Spårstumpen 3/2022, nr 151

16 sidor, 24 bilder därav 17 i färg.
INNEHÅLL:
1. Ledare. Ordföranden har ordet:
2. Trafikens utveckling på GJ (M Ragnar)
3. Sockerbrukets fordon (A Svensson)
4. Hänt vid GHJ 3/2022
6. Bilder från höst/vinter 2022
7. Kurser i vår
8. På gotländska spår: Roma sockerbruks fordon

Spårstumpen 2/2022, nr 150

16 sidor, 24 bilder därav 17 i färg.
INNEHÅLL:
1. Ledare: Vår och nya tag. Ordföranden har ordet:
2. Z4p-dragna persontåg på Gotland (M Ragnar)
3. Tankar kring loket Gotland (A Svensson)
4. Räddningsinitiativ från år 1960 (M Ragnar)
5. Hänt vid GHJ 2/2022
6. Bilder från sommaren/hösten 2022
7. Ritningen: GJ Co 9 från 1913
8. På uppländska spår: Hämtning av växlar i Faringe


Spårstumpen 1/2022, nr 149 

16 sidor, 34 bilder därav 31 i färg.
INNEHÅLL:
1.     Ledare:  – Ordföranden har ordet:
2.     Verksamhetsberättelse 2021
3.     Gotlandsresan 1936 (Kenneth Landgren)
4.     Hänt vid GHJ 1/2022
5.     Bilder från GHJ våren 2022
6.     Trafiken sommaren 2022
7.     På gotländska spår: Hesselby station

Spårstumpen 4/2021, nr 148 

16 sidor, 24 bilder därav 17 i färg.
INNEHÅLL:
1. Ledare: – Ordföranden har ordet:
2. Persontrafikens motorisering (Martin Ragnar)
3. SRJ Co 511/66/SJ Bop 878 (Anders Svensson)
4. Hänt vid GHJ 3/2021
5. Bilder från Tomtetåget
6. På gotländska spår: Semaforens renovering


Spårstumpen 2-3/2021, nr 147 

16 sidor, 34 bilder därav 31 i färg.
INNEHÅLL:
1.     Ledare:  – Ordföranden har ordet:
2.     Verksamhetsberättelse 2020
3.     Bilder från höstens trafik
4.     En gotländsk klassresa (Martin Ragnar)
5.     Hänt vid GHJ 2/2021
6.     Bilder från GHJ sommar/hösten 2021
7.     På gotländska spår: Höstfärger

Spårstumpen nr 146 (1/2021) 16 sidor, 34 bilder därav 31 i färg.
INNEHÅLL:
1.     Ledare:  – Ordföranden har ordet:
2.     Att leta lok på Gotland (Hans Blomberg)
3.     XC 10 i trafik på MÅJ (Anders Svensson)
4.     Tågtrafikens utveckling på GJ (Martin Ragnar)
5.     Hänt vid GHJ 1/2021
6.     Bilder från GHJ våren 2021
7.     På gotländska spår

Spårstumpen nr 145 (4/2020)
16 sidor, 34 bilder därav 31 i färg.
INNEHÅLL:
1.     Ledare:  – Ordföranden har ordet:
2.     Att leta lok på Gotland (Hans Blomberg)
3.     GJ-miljöer 1960 och 2020 (Mats Améen)
4.     Hänt vid GHJ 4/2020
5.     Bilder från GHJ senhösten 2020
6.     På gotländska spår: Tidigare Tomtetåg
Spårstumpen nr 144 (3/2020) 16 sidor, 24 bilder därav 19 i färg.
INNEHÅLL:
1.     Ledare:  – Ordföranden har ordet:
2.     Ur Dagens Nyheter 1947 (D Åhlén)
3.     Tidtabeller från 1960 berättar (S Beijer)
4.     Fordon som var kvar 1960 (A Svensson)
5.     Hänt vid GHJ 3/2020
6.     Bilder från GHJ hösten 2020
7.     Skymningståget (bildsida)
8.     På gotländska spår: Barlingbo station

Spårstumpen nr 143 (2/2020)
16 sidor, 33 bilder därav 25 i färg.
INNEHÅLL:
1.     Ledare:  – Ordföranden har ordet:
2.     60 år sedan nedläggningen (A Svensson)
3.     Bilder från nedläggningen
4.     Dagen då all blev efter eller före (Risto Leino)
5.     Hänt vid GHJ 2/2020
6.     Bilder från GHJ sommaren 2020
7.     Museijärnvägen dag 2020 (bildsida)
8.    På gotländska spår: GJ 12 Lärbro
Spårstumpen nr 142 (1/2020) 16 sidor, 24 bilder därav 21 i färg.
INNEHÅLL:
1.     Ledare:  – Ordföranden har ordet:
2.     Vägövergång norr om Hesselby (A Svensson)
3.     Verksamhetsberättelse för 2019
4.     Bilder ÖJ Co 22, inför återlämnande till Skara
5.     Hänt vid GHJ 1/2020
6.     Bilder från GHJ våren 2020
7.     Vagnväxling på GHJ, SRJ Co 66/ ÖJ Co 22
8.     På gotländska spår: GJ BCo 8

Spårstumpen nr 141 (4/2019)
16 sidor, 29 bilder därav 22 i färg. En planritning
INNEHÅLL:
1.     Ledare:  – Ordföranden har ordet:
2.     Rälsbussgaraget i Visby 75 år (A Svensson)
3.     Lokbelysningar på Gotland (A Svensson)
4.     Tomtetåget
5.     Hänt vid GHJ 4/2019
6.     Bilder från GHJ december 2019
7.     Instruktion för lokförare på GJ
8.     På gotländska spår: Slite- Roma Järnväg
Spårstumpen nr 140 (3/2019) 16 sidor, 29 bilder därav 22 i färg. En planritning
INNEHÅLL:
1.     Ledare:  – Ordföranden har ordet:
2.     Vägövergång norr om Hesselby (A Svensson)
3.     Medlemsresa till Bergslagen (A Svensson)
4.     Safranspannkaka och rälsbussar (Leif Elgh)
5.     Bokrecension – Säfsnäsverkens Järnväg av Kenneth Landgren
6.     Hänt vid GHJ 3/2019
7.     Bilder från GHJ hösten 2019
8.     Skymningståget
9.     På gotländska spår: Betkampanjerna

Spårstumpen nr 139 (2/2019)
16 sidor, 27 bilder därav 23 i färg. En ritning
INNEHÅLL:
1.     Ledare: Det är mycket nu… – Ordföranden har ordet:
2.     Projekt rälsbuss (Anders Svensson)
3.     Matarvattengrupp bildad
4.     Projekt verkstad (Anders Svensson)
5.     De minsta järnvägsbyggnaderna
5.     Hänt vid GHJ 2/2019
6.     Bilder från GHJ våren 2019
7.     På gotländska spår: Nationaldagen 6 juni 2019
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är sp138.jpg
Spårstumpen nr 138 (1/2019) 
16 sidor, 27 bilder därav 23 i färg. En ritning
INNEHÅLL:.
1.     Ledare: Våren kommer – Ordföranden har ordet:
2.     Verksamhetsberättelse för 2018
3.     Rapport från årsmötet 2019
4.     Projekt verkstad (Anders Svensson)
5.     Hänt vid GHJ 1/2019
6.     Bilder från GHJ vintern 2019
7.     GHJ tidtabell 2019
8.     På gotländska spår: SGJ (Sydvästra Gotlands Järnväg)
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är sp137.jpg
Spårstumpen nr 137 (4/2018) 
16 sidor, 27 bilder därav 23 i färg. En ritning
INNEHÅLL:.
1.     Ledare – Ordföranden har ordet:
2.     Ett liv vid järnvägen (Anders Svensson)
3.     Platsvakter på Gotland (Anders Svensson)
4.     Året var 1938 (Anders Svensson)
5.     Bokrecension: EJ X, Y, Z
6.     Hänt vid GHJ 4/2018
7.     Bilder från GHJ hösten 2018
8.     Ritning Yo1p
9.     På gotländska spår: Tomtetåget 2018

Spårstumpen nr 136 (3/2018) 
16 sidor, 28 bilder därav 21 i färg.
INNEHÅLL:.
1.     Ledare:  Ordföranden har ordet:
2.     Projekt rälsbuss (Anders Svensson)
3.     Personvagnar byggda av GJ (Anders Svensson)
4.     Legoutställning på Fenomenalen (Anders Svensson)
5.     Saxen från Sanda (Leif Elgh)
6.     Hänt vid GHJ 3/2018
7.     Bilder från GHJ hösten 2018
8.     Från gulnande ark (Gotlänningen 13/2 64)
9.     På gotländska spår: Skymningståget

Spårstumpen nr 135 (2/2018) 
16 sidor, 24 bilder därav 15 i färg.
INNEHÅLL:.
1.      Ledare: Sommar, sol och torka… Ordföranden har ordet:
2.     Hilding Carlssons rälsbussar. (Anders Svensson)
3.     Årets medlemsresa (Anders Svensson)
4.     Hänt vid GHJ 2/2018
5.     Bilder från GHJ sommaren 2018
6.     Loke på Gotland (bild)
7.   På gotländska spår: Banarbetsfordon
Spårstumpen nr 134 (1/2018) 16 sidor, 16 bilder därav 15 i färg.
INNEHÅLL:.
1.      Ledare: Förändringens tid, Ordföranden har ordet
2.     Verksamhetsberättelse 2017
3.     Året var 1918 (Anders Svensson)
4.     Hänt vid GHJ 1/2018
5.     GHJ-resa planeras 8-10/9
6.     Loke till Gotland (Anders Svensson)
7.     På gotländska spår: Lärbro station 30 sept. 1960 i färg
Spårstumpen nr 133 (4/2017)  16 sidor, 33 bilder därav 19 i färg. En ritning
INNEHÅLL:.
1.      Ledare: Nya projekt, Ordföranden har ordet: Att se tillbaka längs spåret
2.     Kring renoveringen av MÅJ XC 10. (Anders Svensson)
3.     Tre generationer vid järnvägen (Anders Svensson)
4.     Gotländska lokstationer: Burgsvik
5.     Visby busstation i bilder
6.     Hänt vid GHJ 4/2017
7.     Bilder från GHJ senhösten 2017
8.     Utbildningar i vår – trafik- och lokförarutbildningar
9.     På gotländska spår: Kalmarmotorvagnar
Spårstumpen nr. 132 (3/2017) 16 sidor, 28 bilder därav 17 i färg. En spårplan
INNEHÅLL:.
1.      Ledare: Hösten går alltid fortare…, Ordföranden har ordet: Den som tror…
2.     Gotländska lokstationer: Visby. (Anders Svensson)
3.     Ny resa med GHJ (Rune Hallviden)
4.     Kalmarmotorvagnar (Anders Svensson)
5.     Hänt vid GHJ 3/2017
6.     Bilder från GHJ hösten 2017
7.     Tidtabell Julmarknadståg, Insamling KlRJ 1 och MÅJ XC 10
8.     På sydsvenska spår: Kalmarmotorvagnar
Spårstumpen nr. 131 (2/2017) 16 sidor, 26 bilder därav 17 i färg. En karta
INNEHÅLL:.
1.      Ledare: Jakten på delar…, Ordföranden har ordet: 891 mm
2.     GJ:s mellanlok, en standardtyp. (Anders Svensson)
3.     Waggonfabrik Görlitz (Anders Svensson)
4.     Betraktelser kring Tingstäde (Anders Svensson)
5.     Hänt vid GHJ 2/2017
6.     Bilder från GHJ sommaren 2017
7.     Ny resa med GHJ
8.     På gotländska spår: GJ större hållplatser
Spårstumpen nr. 130 (1/2017) 16 sidor, 14 bilder därav 9 i färg, 4 ritningar
INNEHÅLL:.
1.      Ledare: Rekrytering, Ordföranden har ordet
2.     KlRJ BC 301, renoveringsförslag. (Anders Svensson)
3.     Verksamhetsberättelse för 2016
4.     Ekonomisk berättelse 2016
5.     Hänt vid GHJ 1/2017
6.     Bilder från GHJ vintern 2017
7.     Balansräkning
8.     Sommartidtabell 2017
9.     På gotländska spår: Rälsbussleverans 1946
Spårstumpen nr. 129 (4/2016) 16 sidor, 34 bilder därav 24 i färg
INNEHÅLL:.
1.      Ledare: Kulturens ö, Ordföranden har ordet
2.     Gotlands Järnväg 1926. Ur årsredovisningen. (A Svensson)
3.     1945 års gotländska järnvägsutredning (Anders Svensson)
4.     Julmarknadståget 2016
5.     Tomtetåget 2016
6.     Hänt vid GHJ 4/2016
7.     Bilder från GHJ december 2016
8.     En gammal artikel berättar…
9.     Vi har fått en gåva, Jakobssons åker!
10.   På gotländska spår: GJ mellanlok 4-7 och 9
sp128bSpårstumpen nr. 128 (3/2016)  16 sidor, 28 bilder därav 13 i färg
INNEHÅLL:
1.      Ledare: Mera framtidstankar, Ordföranden har ordet:
2.      KlRJ:s första fordon, med lista (Anders Svensson)
3.      Bilder av KlRJ-fordon
4.      Sista personvagnen från KlRJ räddad (Anders Svensson)
5.      Resa med GHJ-medlemmar (Anders Svensson)
6.      Hänt vid GHJ 3/2016
7.      Bilder från GHJ senhösten 2016
8.      Senaste nytt: Motortrallor till GHJ
9.      Tomtetåget
10.    På gotländska spår: Vinter
sp127 Spårstumpen nr. 127 (2/2016)  16 sidor, 30 bilder därav 19 i färg, samt 1 ritningar, 1 karta
INNEHÅLL:
1.      Ledare, Ordföranden har ordet: Vardag…
2.      SlRJ-stationer i sydsverige? (Anders Svensson)
3.      Ritningen: Slite station
4.      Museijärnvägens dag – bildsida
5.      Hänt vid GHJ 2/2016
6.      Bilder från GHJ sensommaren 2016
7.      SJ litt. L15p, cisterntenderloken
8.     Om vår nya hemsida
9.     På gotländska spår: Bettåg 1956
sp126Spårstumpen nr. 126 (1/2016) 16 sidor, 21 bilder därav 11 i färg, samt 1 ritningar, 1 karta
INNEHÅLL:
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Norsholm-Bersbo Järnväg (Anders Svensson)
3.      Udda smalspår: Kopparbanan
4.      Järnvägarna kring Bersbo (Hans Blomberg)
5.      Hänt vid GHJ 1/2016
6.      GHJ Resa planeras 9-11/9 2016
7.      In memoriam – Magnus Lideborg – Gun-Britt Jannesson
8.      På gotländska spår – Tingstäde
sp125Spårstumpen nr. 125 (3-4/2015) 27 sidor, 36 bilder därav 21 i färg, samt 2 ritningar
INNEHÅLL:
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      En blick framåt… (Anders Svensson)
3.      Sommarvagnar på Gotland (Anders Svensson)
4.      Venavagnen renoveras (Anders Svensson)
5.      Larsarve, en hållplats på SlRJ
6.      Bussgarage på KlRJ 1948
7.      Hänt vid GHJ 2/2015
8.      Bilder från GHJ 2/2015
9.      Tomtetåget 2015
10.    In memoriam – Kent Klasén
sp124 Spårstumpen nr. 124 (1-2/2015) 32 sidor, 115 bilder därav 111 i färg, samt två ritningar och en karta
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Projeket i bilder 2006-2015 (Anders Svensson)
3.      Bilder från invigningen 2015
4.      Hänt vid GHJ 2014, del 3.
5 .     Bilder från GHJ hösten 2014)
6.      På småländska spår: Vena station i bilder
sp123Spårstumpen nr. 123 (4/2014)  16 sidor, 39 bilder varav 28 bilder i färg, samt en ritning
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      GJ:s första boggievagnar BCo 2 och 3 (Anders Svensson)
3.      Tomtetåget, en riktig tågdag (bildsidor)
4.      Tänkbara fordonsprojekt framöver (Anders Svensson)
5.      Hänt vid GHJ 2014, del 3.
6.      Bilder från GHJ hösten 2014)
7.     På gotländska spår: Hämtning av MÅJ XC 10
sp122 Spårstumpen nr. 122 (2-3/2014) 20 sidor, 33 bilder varav 19 bilder i färg, samt en ritning
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Bilder från banbygget hösten 2014
3.      GHJ räddar en unik motorvagn (Anders Svensson)
4.      Signalhistoria del 2 (Anders Svensson)
5.      Österport stationen som flyttade. (Anders Svensson)
6.      ÖJ Co 22 / En dag i Småland på 1930-talet.
7.      Stålrälsbuss till Gotland (Anders Svensson)
8.      Hänt vid GHJ 2014, del 2.
9.      Bilder från GHJ hösten 2014)
10.    Spårrensare på SlRJ
11.    På gotländska spår: Järnvägsövergångar
Sp121Spårstumpen nr. 121 (1/2014)  16 sidor, 27 bilder varav 23 bilder i färg, samt en ritning
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Bilder från banbygget våren 2014
3.      GHJ räddar en unik motorvagn (Anders Svensson)
4.      Ritningen: MÅJ XC 10
5.      Hänt vid GHJ 2014, del 1.
6.      Bilder från GHJ hittills 2014)
7.      Spårstumpen recenserar: Sista tåget ut (Anders Svensson)
8.      På gotländska spår
sp120 Spårstumpen nr. 120 (3/2013) 16 sidor, 26 bilder varav 19 bilder i färg,
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Bilder från banbygget
3.      Gamla tidtabellsböcker berättar
4.      GJ C 46 (Anders Svensson)
5.      Hänt vid GHJ 3/2013.
6.      Bilder från GHJ hösten 2013
7.      Spårstumpen recenserar: Gotländska mejerier av Martin Ragnar
8.      Museijärnvägens dag 2013, foton: Sven Karlsson
sp119Spårstumpen nr. 119 (2/2013)  16 sidor, 20 bilder varav 19 bilder i färg, verk.berättelsen 8 sidor
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Invigningen 5 maj
3.      Banutbyggnaden (Anders Svensson)
4.      Vår buss (Martin Ragnar)
5.      62 år har gått (Leif Fornbrandt)
6.      Bettåg på alvar (Leif Elgh)
7.      Ölandsvagnar på GHJ
8.      Hänt vid GHJ 2013, del 2.
9.      Bilder från GHJ sommaren 2013
10.    Recension: Statens Järnvägar på Gotland (Lars Granström)
11.    På gotländska spår
sp118 Spårstumpen nr. 118 (1/2013) 16 sidor, 29 bilder varav 16 bilder i färg, 1 ritning
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Bilder: Sammanbindningen 19 januari
3.      Bilder: Förberedelser inför 5 maj
4.      GJ C 46 (Anders Svensson)
5.      Ritningen: Österports hållplats
6.      De kom aldrig till Gotland, del 3 (Anders Svensson)
7.      Hänt vid GHJ 1/2013.
8.      Bilder från GHJ våren 2013
9.      Medlemsärenden
10.    På gotländska spår: Provtur på nya banan vid årsmötet 2013
sp117Spårstumpen nr. 117 (4/2012)  16 sidor, 23 bilder varav 17 bilder i färg, 2 ritningar
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Bilder: Munkebos 2012
3.      Banutbyggnaden (Anders Svensson)
4.      Rälsbuss till GHJ del 2
5.      62 år har gått (Leif Fornbrandt)
6.      Året var 1932 (Anders Svensson)
7.      Hänt vid GHJ 2012, del 3.
8.      Bilder från GHJ hösten 2012
9.      Spårstumpen recenserar: Bredsjö-Degerfors  (Anders Svensson)
10.    På värmländska spår: Foton från Järnvägsmuseumet i Hagfors
sp116 Spårstumpen nr. 116 (3/2012) 40 sidor, 130 bilder varav 3 bilder i svartvitt
INNEHÅLL
1.      Ordföranden har ordet: Gotlandståget fyller 40 år
2.      1963-1971
3.      1972-1981
4.      1982-1991
5.      1992-2001
6.      2002-2012
7.      Bildkollage med aktiva under 40 år.
8.      Mellan två stoppbockar
sp115Spårstumpen nr. 115 (2/2012)  16 sidor, 28 bilder varav 15 bilder i färg,
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Bilder: Kambshagtorp 2012
3.      Barlingbo mejeri (Anders Svensson)
4.      Barlingbo från ovan Foton från Mats Rogberg)
5.      Rälsbuss till GHJ? (Anders Svensson)
6.      Kort om järnvägen på Bornholm (Leif Elgh)
7.      KlRJ C 301-303 (Anders Svensson)
8.      Hänt vid GHJ 2012, del 1.
9.      Bilder från GHJ sommaren 2012
10.    In memoriam: Gunnar T Ljungdahl
11.    På värmländska spår: Foton från Järnvägsmuseumet i Hagfors
sp114 Spårstumpen nr. 114 (1/2012) 16 + 8 sidor, 25 bilder varav 22 bilder i färg, 1 karta
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Bilder: Tule våren 2012
3.      Boge Anhalt (Anders Svensson)
4.      Vårt nya projekt- om banutbyggnaden Etapp III/IV. En karta
5.      Stora Vede renoveras (Anders Svensson)
6.      Recension: Hembygd Gotland- Flygfoto från 30-talet
7.      Hänt vid GHJ 2012, del 1
8.      Bilder från GHJ våren 2012
9.      Medlemsärenden
10.    På gotländska spår: Grusning vid Tule
Bilaga: Verksamhets- och Ekonomisk berättelse för 2011
sp113Spårstumpen nr. 113 (3-4/2011)  20 sidor, 39 bilder varav 17 bilder i färg, 1 ritningar
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Bilder: Tule senhösten 2011
3.      Skivsignaler på Gotland (Anders Svensson) Ritning
4.      Ångloket KlRJ 5 (Anders Svensson)
5.      Rrecensioner: Normalspåriga ånglok & Här rullar ångtågen (JTJ)
6.      Tack för gamla minnen på Tule… (Mikael Lideborg)
7.      Bilder från JTJ (Daniel Åhlén)
8.      Minnen från tåg och buss (Henrik Birath om Lennart Andersson)
9.      Fler bilder från bussepoken
10.    Stora Vede återfunnen (Anders Svensson)
11.    Hänt vid GHJ 2011, del 3.
12.    Bilder från GHJ senhösten 2011
13.    På gotländska spår: Tomtetåget 2011
sp112 Spårstumpen nr. 112 (2/2011) 16 sidor, 27 bilder varav 13 bilder i färg, 2 ritningar
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Bilder: Tule hösten 2011
3.      Roma Kungsgårds anhalt (Anders Svensson)
4.      Matvaruvagnar på Gotland (Anders Svensson)
5.      Ritningen: Kambshagtorp hpl
6.      Hänt vid GHJ 2011, del 2.
7.      Bilder från GHJ hösten 2011
8.      Bilder från ULJ 2011
9.      På gotländska spår: GJ C 44 och vändskivan är färdiga
sp111Spårstumpen nr. 111 (1/2011)  16+ 8 sidor, 24 bilder varav 14 bilder i färg, 1 ritning
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Bilder: Tule våren 2011
3.      Året var 1921 (Anders Svensson)
4.      GJ M1 “Mimi” (Anders Svensson)
5.      Spårstumpen recenserar: Svenska godsvagnar normalspår
6.      Hänt vid GHJ 2011, del 1.
7.      Bilder från GHJ våren 2011
8.      In memoriam: Martin Lindström
9.      På västgötska spår VGJ X1 Gullhönan Färgbilder
Bilaga: Verksamhetsberättelse med Ekonomisk redovisning
sp110Spårstumpen nr. 110 (3-4/2010)  24 sidor, 43 bilder varav 17 bilder i färg,
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Bilder: Kävlinge nov. 2010 / Kävlingeresan
3.      GJ C 43 & 44 (Anders Svensson)
4.      Spårstumpen recenserar: Verkstadsindustrin på Gotland  (B Kahl)
5.      På resa till Pars 1878 (Olof från Norrgårda)
6.      Skånska Järnvägar (Daniel Åhlén)
7.      Gestaltningsprogram (Anders Svensson)
8.      Kävlinge och dess järnvägar  (Anders Svensson)
9.      Hänt vid GHJ 2010 del 3  (Anders Svensson)
10.    Bilder från GHJ hösten 2010
11.    Medlemsärenden mm
12.    På gotländska spår: En vagn trollas fram (GJ C 44)  Färgbilder
sp109Spårstumpen nr. 109 (2/2010)  16+ 8 sidor, 24 bilder varav 16 bilder i färg,
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Bilder: Vändskivan på plats
3.      Svenska sockerbruk (Anders Svensson)
4.      Sandbäckshult (Anders Svensson)
5.      Roma sockerbruks fordon (Anders Svensson)
6.      Spårstumpen recenserar: Järnvägssminnen 10 (Anders Svensson)
7.      Hänt vid GHJ 2010, del 2.
8.      Bilder från GHJ våren 2010
9.      Medlemsärenden mm
10.    Den sista trafikdagen 30 sept. 1960 Färgbilder
Bilaga: Verksamhetsberättelse med Ekonomisk redovisning
sp108 Spårstumpen nr. 108 (1/2010) 16 sidor, 16 bilder varav 11 i färg, Fyra ritningar/bilder Roma stn, en vagnsritning
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Roma station, slutversionen
3.      Modellsektion vid GHJ? (Anders Svensson)
4.      Tankar kring en gotländsk resa 1954 (Staffan Mörling)
5.      Ritningen: Roma nya station
6.      Från N till G eller möjligen I (Anders Svensson)
7.      Hänt vid GHJ 2010, del 1.
8.      Bilder från GHJ vintern 2010
9.      Spårstumpen recenserar: Ölands jvg, Gotl. Motorcykelhistoria
10.    Vintertrafik (färgbilder)
sp107Spårstumpen nr. 107 (4/2009)  16 sidor, 22 bilder varav 17 bilder i färg, Två vagnsritningar och två planritningar över Banutbyggnaden
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Bilder: Lyftet i Hesselby
3.      GJ:s första personvagnar (Anders Svensson)
4.      Olyckan på hamnspåret 1908 (Nicke Bergqvist)
5.      GHJs nya ritningar över linjen
6.      Hänt vid GHJ 2009, del 4.
7.      Bilder från GHJ senhösten 2009
8.      Diverse
9.      Bilder från ÖSlJ 2009
sp106 Spårstumpen nr. 106 (3/2009) 16 sidor, 34 bilder varav 12 bilder i färg, 4 ritningar över Roma stn
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Nya Roma station, tre ritningar
3.      Om rälsbussar till fastlandet 1953 (Leif Elgh)
4.      ULJ på besök
5.      SJ:s avveckling av fordon 1959-63 (Anders Svensson)
6.      Hänt vid GHJ 2009, del 3.
7.      Bilder från GHJ sommaren/höst 2009
8.      Exit WFJ (om sista trafikdagen 16 aug. 2009)
9.      GHJ besök på ULJ 11-12 sept.
sp105Spårstumpen nr. 105 (2/2009)  16 sidor, 20 bilder varav 17 bilder i färg, en planritningar över Hy stn
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Bilder från Banverkets Produktions besök den 16 maj
3.      Verksamhetsberättelse för 2008
4.      Ekonomisk redovisning för 2008
5.      GHJs nya vagnhallsområde (Anders Svensson)
6.      Hänt vid GHJ 2009, del 2.
7.      Bilder från GHJ våren 2009
8.      Något om SlRJ vid förstatligandet
9.      Smalspår på 80-talet: Färgbilder från bla Vetlanda och Järnforsen
sp104 Spårstumpen nr. 104 (1/2009) 16 sidor, 27 bilder varav 16 bilder i färg, 2 ritningar
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Bilder från Tomtetåget 2008
3.      Ritningen: GJ:s vattentorn i Roma
4.      Från Gotlands Allehanda anno 1900 (om nya boggievagnar)
5.      891-banor på 80-talet
6.      Gotländska banvaktsstugor del 2 ( Rasmus Axelsson)
6.      Hänt vid GHJ 2009, del 1.
7.      Bilder från GHJ vintern 2009
8.      Medlemsärenden, kalendarium mm
9.      På gotländska spår: Färgbilder från 1966 (Jöran Johansson)
sp103Spårstumpen nr. 103 (4/2008)  16 sidor, 21 bilder varav 11 bilder i färg, 5 ritningar därav 2 i färg
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Bilder på GHJ:s nya motordressoin
3.      SJ litt MDR 127p (Anders Svensson)
4.      Nytt projekt (Projekt järnvägsplan. Anders Svensson)
5.      Gotländska banvaktsstugor del 1 ( Rasmus Axelsson)
6.      Hänt vid GHJ 2008, del 4.
7.      Bilder från GHJ senhösten 2008
8.      GJ 2 och 5 i Visby 1937
9.      På gotländska spår: Ritning över banvaktsstugor
sp102 Spårstumpen nr. 102 (3/2008) 16 sidor, 33 bilder varav 20 bilder i färg.
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.     Säsongsavslutning 2008. Museijärnvägens dag den 31 aug.
3.     Liten signalhistoria (Anders Svensson)
4.     Det kom ett mejl. Om bilder på rälsbussar (Wiggo Westerberg)
5.     Spårrivning i Örebro (Anders Svensson)
6.     Postvagnarna vid SlRJ (Anders Svensson)
7.     Bilder från GHJ sommar/höst 2008
8.     Hänt vid GHJ 2008 del 3
9.     På gotländska spår: Stationshus vid SlRJ
sp101Spårstumpen nr. 101 (2/2008)  16 sidor, 18 bilder varav 12 bilder i färg,
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Föreningens verksamhetsberättelse
3.      Ekonomisk årsredovisning
4.      Året var 1928 GJ (Anders Svensson)
5.      Om ett kostnadsförslag för ett skärmtak i Romakloster 1971
6.      Bilder från GHJ våren 2008.
7.      Hänt vid GHJ 2008 del 2
8.      På gotländska spår: Museitåget i Romakloster, Hesselby 1972.
sp100 Spårstumpen nr. 100 (1/2008) 16 sidor, 25 bilder varav 15 bilder i färg, 1 ritning
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Spårstumpen genom 100 nummer (Christer Ahlberg)
3.      Restaureringen av Hesselby station (Bertil Bergström)
4.      Nya vagnar till GHJ (Besök vid AGJ/HWJ Anders Svensson)
5.      Bilder från GHJ senhösten 2007 i färg ( D Åhlén, foto)
6.      Hänt vid GHJ 2008, del 1.
7.      In memoriam (om Egon Lindström, av Sylvie Lideborg)
8.      På gotländska spår: Provkörning av Dalhem
sp99Spårstumpen nr. 99 (4/2007)  16 sidor, 19 bilder varav 11 bilder i färg,
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Föreningen Gotlandståget 35 år (Anders Svensson)
3.      När Dalhem nästan kom till Roslagen (L Granström/O Danneskog)
4.      Ett åttioårsminne (Om SlRJ/KlRJ/SGJ Anders Svensson)
5.      Hänt vid GHJ 2007, del 4.
6.      Bilder från GHJ senhösten 2007 i färg ( D Åhlén, foto)
7.      Stadgerevision på gång
8.      På gotländska spår: Bilder från 35 år
sp98 Spårstumpen nr. 98 (3/2007) 16 sidor, 24 bilder varav 18 bilder i färg, en ritning,
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      MRO-möte i Hesselby (Anders Svensson)
3.      Tjuls, en gotländsk anhalt (Anders Svensson)
4.      Ritningen: KlRJ anhalter
5.      Nya vagnar till GHJ (Anders Svensson)
6.      Brev till Spårstumpen
7.      Hänt vid GHJ 2007, del 3.
8.      Bilder från GHJ hösten 2007
9.      På gotländska spår: Återuppståndna miljöer- färgbilder
sp97Spårstumpen nr. 97 (2/2007)  16 sidor, 18 bilder varav 14 bilder i färg,
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Symbiosen mellan mejeri och järnväg (Martin Ragnar)
3.      Invigningen 17 juni (Petra Lindberg)
4.      Minnen kring Tule anhalt (Magnus Lideborg- Anders Svensson)
5.      Hänt vid GHJ 2007, del 2.
6.      Bilder från Hesselby sommaren 2007 i färg
7.      Nyheter från medlemsregistratorn (Bertil Bergström)
8.      Brev till Spårstumpen
9.      På gotländska spår: Invigningen 17 juni- färgbilder
sp96  Spårstumpen nr. 96 (1/2007) 16 sidor, 20 bilder varav 14 bilder i färg, 1 ritningssida, 1 spårplan
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Gotländska märkningsvarianter (Anders Svensson)
3.      Föreningens årsberättelse för 2006
4.      Recension av bok om Gasverket (Lars Granström)
5.      Ekonomisk årsredovisning
6.      Hänt vid GHJ 2007, del 1.
7.      Bilder från Hesselby våren 2007 i färg
8.      Havdhem idag, bilder och spårplan
9.      På gotländska spår: Första tåget över bron 11 maj 2007
sp95Spårstumpen nr. 95 (4/2006)  16 sidor, 26 bilder varav 14 bilder i färg, 1 ritning
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Lite grann från ovan. Flygfoton av Ingemar Ohlsson
3.      Klintehamn och hennes systrar (Anders Svensson)
4.      GJ DFo 42 Post o resgodsvagn (Anders Svensson)
5.      Ballast
6.      Hänt vid GHJ 2006, del 4.
7.      Bilder från Hesselby hösten 2006 i färg
8.      Järnvägar på Hawaii (Clas Sandels)
9.      På gotländska spår: om dressiner
sp94 Spårstumpen nr. 94 (3/2006) 16 sidor, 29 bilder varav 23 bilder i färg, 1 spårplan
INNEHÅLL – SLUTSÅLD Finns scannad se nedan
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Järnvägen fyller år (Anders Svensson)
3.      Firandet i Västervik (bilder) Foto: Anders Svensson
4.      Utbyggnad av GHJ etapp 1 (Anders Svensson)
5.      Hänt vid GHJ 2006, del 3. Bildsida i färg
6.      Läsarbrev: Thules söker Tule (Tilman D Thulesius)
7.      På gotländska spår: Visby station 1966 o 1970 (färgbilder,
(Foto Jöran Johansson)
sp93Spårstumpen nr. 93 (2/2006)  16 sidor, 13 bilder varav 11 bilder i färg, 1 spårplan
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Verksamhetsberättelse för 2005
3.      Ekonomisk årsberättelse med bokslut
4.      Havdhems station (Anders Svensson)
5.      Bilder från Hesselby våren 2006
6.      Hänt vid GHJ 2006, del 2. Bildsida i färg
7.      Brev till Spårstumpen
8.      Bokrecension: Museibanor och veterantåg (Bertil Kahl)
9.      På gotländska spår: Tingstäde
sp92 Spårstumpen nr. 92 (1/2006) 16 sidor, 19 bilder varav 13 bilder i färg, 2 ritningar
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Tomtetåget 2006 (D Åhlén, foto)
3.      Postvagnar på Gotland 1; KlRJ (Anders Svensson)
4.      På gotländska spår: KlRJ
5.      Vagnhall 2, en presentation (Anders Svensson)
6.      Enögd lokförare? (Anders Svensson)
7.      Visioner från Vadstenaföreningen. (Christer Brimalm)
8.      Hänt vid GHJ 2006, del 1. Bildsida i färg
9.      Bokrecension: Järnvägen 150 år (Bertil Kahl)
10.    Ritningar GJ 4 och 5
sp91Spårstumpen nr. 91 (4/2005)  16 sidor, 22 bilder varav 11 bilder i färg, 2 spårplaner, 1 ritning
INNEHÅLL
1.      Ledare, Ordföranden har ordet
2.      Med godståg till Medelhavet… (Bertil Bergström)
3.      Spårbyggnadsvagn (Bertil Bergström)
4.      KlRJ G 309, modernast på Gotland (Anders Svensson)
5.      Spårplaner för Roma och Tule (Anders Svensson)
6.      Hänt vid GHJ 2005, del 4. Bildsida i färg
7.      The Flying Scotsman, the ansver (Bertil Bergström)
8.       På gotländska spår: Rälsbussar
sp90 Spårstumpen nr. 90 (3/2005) 16 sidor, 13 bilder varav 9 bilder i färg. 1 karta, 3 ritningar
INNEHÅLL
1.     Ledare: Det är så mycket nu…, Ordföranden har ordet
2.     Karta över den projekterade banan
3.     Kort beskrivning av projektresultatet (Anders Svensson)
4.     Stationer och anhalter utmed banan (Anders Svensson)
5.     Ritningen: Våra broar
6.     Brev till Spårstumpen
7.     Hänt vid GHJ 2005, del 3. Bildsida i färg
8.     Recension; Med arbetet i centrum (Martin Ragnar)
9.     Om Olof Sjöholm (Kurt Möller)
10.   På västgötska spår(AGJ, foto: Anders Svensson)
sp89Spårstumpen nr. 89 (2/2005)  16 sidor, 22 bilder varav 10 bilder i färg
INNEHÅLL
1.    Ledare: Utveckling in i framtiden, Ordföranden har ordet
2.    Hänt vid GHJ 2005, del 2. Bildsida i färg
3.    Året var 1925. GJs årsredovisning (Anders Svensson)
4.    Omdömen kring ångloken på Gotland (Anders Svensson)
5.    Brev till Spårstumpen
6.    Broinspektion (Anders Svensson)
7.    Spårstumpen efterlyser
8.    The Flying Scotsman (Bertil Bergström)
9.    På gotländska spår Barlingbo stn
sp88 Spårstumpen nr. 88 (1/2005) 16 sidor, 16 bilder varav 9 bilder i färg och 1 ritning
INNEHÅLL
1.      Ledare: Om projektet, Ordföranden har ordet
2.      Rapport från årsmötet
3.      Brev till spårstumpen
4.      Verksamhetsberättelse för 2004
5.      SlRJ:s vattenvagn (Anders Svensson)
6.      Ekonomisk redovisning 2004
7.      Spårstumpen efterlyser
8.      In memoriam om Uno de Fine Licht och Olof Sjöholm
9.      Hänt vid GHJ 2005, del 1. Bildsida i färg
10.    Österports anhalt (Anders Svensson)
11.    Ritningen: Tvåaxlig lanterninvagn (Anders Svensson)
12.    På gotländska spår. Färgbilder från nov 2004
sp87Spårstumpen nr. 87 (3-4/2004)  20 sidor, 26 bilder varav 16 bilder i färg! och 1 ritning
INNEHÅLL
1.      Ledare: Är vi på väg..?
2.      Hänt vid GHJ 2004, del 3. Bildsida i färg
3.      GJ:s vagnar litt. I 600-636J (A Svensson & G Engström)
4.      Ritningen: GJ/ DONJ 600-636. skala 1:87
5.      GHJ:s nya projekt (Anders Svensson)
6.      Medlemsärenden
7.      Utdrag ur GJ:s verksamhetsberättelse för 1913.
9.      Sylfaste tur och retur (Bertil Bergström)
10.    Ordföranden har ordet
12.    Tomtetåget 2004. Bildsida i färg. (Foto: Daniel Åhlén)
13.    På gotländska spår. Färgbilder från 1960-63
sp86 Spårstumpen nr. 86 (2/2004) 16 sidor,17 bilder varav 10 bilder i färg!, 1 karta och 1 ritning
INNEHÅLL
1.      Ledare: Att gå över Dalhemsån
2.      Ordföranden har ordet:om sommarens trafik mm
3.      Järnvägsarkeologi på SlRJ (Stefan Nicolaisen)
4.      Linköpings sockerbruk (Eje Hardings)
5.      Bettåg på Östgötasmalspår (Anders Svensson)
6.      Medlemsärenden
7.      Hänt vid GHJ 2004, del 2 (Anders Svensson)
8.      Ritningen: Hablingbo lokstall
9.      Museijärnvägens dag. Bildsida i färg. (Foto: Daniel Åhlén)
10.    På gotländska spår. Fler färgbilder från Museijärnvägens dag
sp85Spårstumpen nr. 85 (1/2004)  12 sidor, 4 bilder
INNEHÅLL
1.       Ledare: Att bygga för framtiden
2.       Ordföranden har ordet: inför sommarens trafik
3.       Verksamhetsberättelse 2003
4.       Ekonomisk årsredovisning för 2003
5.       Tidtabell för GHJ trafik under 2004
6.       Recension: “Electricitet på Gotland” & “Gotlands bilhistoria”
7.       Hänt vid GHJ 2004, del 1 (Anders Svensson)
8.       På gotländska spår. Om Lärbrosticket vid Visby stn då och nu
sp84 Spårstumpen nr. 84 (3-4/2003) 16 sidor, 15 bilder, 1 ritning
INNEHÅLL
1.        Ledare: Vagnar
2.       Ordföranden har ordet
3.       Mitt liv på tåget, del 2  (Bertil Andersson)
4.       Minnen från kampanjer? Berättelser efterfrågas av red.
5.       Hoburgsgubben och järnvägsplaner (Martin Ragnar)
6.       Hänt vid GHJ 2003, del 2 (Anders Svensson)
7.       Järnvägarna och posten med postvagnslista ( Anders Svensson)
8.      Världsutställningen i Paris 1878. Om GJ 3 Gotland (+ ritning)
9       MRO-mötet i Västervik, okt 2003.  (Daniel Åhlén)
10.    In memoriam om Åke Jannesson, 1922-2003 (Christer Ahlberg)
11.     På gotländska spår. Om GJ C 43
sp83Spårstumpen nr. 83 (2/2003)  12 sidor, 8 bilder, 2 ritningar
INNEHÅLL
1.       Ledare: Betydelsen av miljöer
2.       Ordföranden har ordet, om föreningens ekonomi.
3.       Mitt liv på tåget (Bertil Andersson)
4.       Hänt vid GHJ 2003, del 2 (Anders Svensson)
5.       GJ  BCo 4 och Co 5 (Anders Svensson)
6.       Ritningen: GJ BCo4 och Co 5 (Anders Östlund)
7.       Våra fordon (vagnslista, Anders Svensson)
8.       På gotländska spår. GJ nr 12 “Lärbro”
sp82 Spårstumpen nr. 82 (1/2003) 12 sidor, 6 bilder
INNEHÅLL
1.        Ordföranden har ordet, om föreningens ekonomi.
2.        Ledare
3.        Verksamhetsberättelse för år 2002
4.        Ekonomisk redovisning 2002
5.        Ny vagn till GHJ, Om GJ BCo 4 (Anders Svensson)
6.        Kommentarer om Sonja Åkesson (Erik Åkesson)
7.        Hänt vid GHJ 2003, del 1 (Anders Svensson)
8.       Vår hemsida förnyad (Anders Svensson)
9.       På gotländska spår. Bilder med sommarvagnar
sp81Spårstumpen nr. 81 (3-4/2002)  24 sidor, 34 bilder
INNEHÅLL
1.        Ledare: Fem år efter föreningens 25-årsjubileum.
2.        Källorna till järnvägshistorien, sista delen.
3.        Funderingar & recension av: ”Skendöd i Roslagen”
4.        Slite, SlRJ:s huvudstation.
5.        Kompletteringar om SlRJ  (från utgåva 80)
6.        Sonja Åkesson skrev om Buttle (station)
7.        KlRJ 1 Klintehamn del 2
8.        De kom aldrig till Gotland del 2 (A Svensson)
9.        Hänt vid GHJ 2002 (Anders Svensson)
10.     GHJ-medlemmar på museibesök. ÖSlJ/ULJ.
11.      Mutebo – Aspnäs Järnväg. En trädgårdsjärnväg vid Linköping
12.      På gotländska spår. Bilder från GHJ 1997-2002

sp1Spårstumpens första nummer 1 1972 (1)

sp31Nr 1/2 1981 (31) Specialnummer om rälsbussar

sp34Nr 2/3 1982 (34) Föreningen Gotlandståget 10 år sp80Slite-Roma Jernvägs 100-årsnummer (80)
 Nr 2 1972 (2)  Nr 3 1972 (3)  Nr 1 1973 (4)  Nr 2 1973 (5)
Nr 3 1973 (6) Nr 1-2 1974 (7)  Nr 3-4 1974 (8) Nr 1 1975 (9)
Nr 3 1975 (11) Nr 4 1975 (12) Nr 1 1976 (13) Nr 1 1977 (16)
Nr 3 Nr 1 1978 (20) Nr 2 1978 (21) Nr 2 1979 (25)  Årsmöteshandling 1981 (ej Sp- skickades med post t med.)
Nr 1/2 1981 (31) Nr 2/3 1982 (34) Nr 1 1983 (36) Nr 2 1983 (37)
Nr 3-4 1983 (38) Nr 1-2 1984 (39) Nr 3-4 1984 (40) Nr 2 1991 (52b)
Nr 1/1996 (61) Nr 1/1997 (64) Nr 1/1998 (67) Nr 3/2006 (94)

Inscannade slutsålda exemplar av Spårstumpen

Länk åter till startsidan: https://forening.gotlandstaget.se