Gotlands Järnväg (GJ) lok

Klicka på bilderna för att se de i större storlek

Ånglok Data Andra ägare/ beteckning Skrotad år
GJ lok nr. 1 “Wisby”  Byggd 1877 vid Nydqvist & Holm AB, Trollhättan. Tillv.nr: 87. Axelföljd: C SJ K2p 3061 1948-1952 1952
GJ lok nr. 2 “Polhem” Byggd 1877 vid Nydqvist & Holm AB, Trollhättan. Tillv.nr: 88. Axelföljd: C.
Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum
SJ K2p 3062 1948-1952 1952
GJ lok nr. 3 “Gotland” Byggt 1878 vid Nydqvist & Holm AB, Trollhättan. Tillv.nr: 89. Belönades ned
silvermedalj vid Världsutställningen i Paris 1878. Axelföljd: C
Foto: 1945 Åke Edenstrand, Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum
SJ K2p 3063 1948-1953 Gåva från NOHAB till SJ/Järnvägsmuseum 1956. Deponerad hos GHJ 1992. Visas i Vagnhallen GHJ.
GJ lok nr. 4 “Hemse” Byggt 1890 vid Nydqvist & Holm AB, Trollhättan. Tillv.nr: 314. Axelföljd: C1.
Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum
SJ K3p 3064 1948-1952 1952
GJ lok nr. 5 “Roma” Byggt 1894 vid Nydqvist & Holm AB, Trollhättan. Tillv.nr: 406. Pris: 22 000:-
Axelföljd: 1C.
Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.
SJ K3p 3076 1948-1952 1952

GJ lok nr. 6 “Framåt” Byggt 1897 vid Nydqvist & Holm AB, Trollhättan. Tillv.nr: 483. Pris: 25 000:-
Axelföljd: 1C
Bilden: GJ 6 i Lärbro Lokf Albin Nilsson Stnkarl Ivan Lydén. Foto från Ingrid Wessman
1946
GJ lok nr. 7 “Tingstäde” Byggt 1899 vid Nydqvist & Holm AB, Trollhättan. Tillv.nr: 569. Pris: 26 500:- Axelföljd: 1C.
Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum
SJ S13p 3077 1948-1955 1955
GJ lok nr. 8, Byggt 1890 vid Nydqvist & Holm AB, Trollhättan. Tillv.nr: 315.
Pris: 8 500:- Köpt från Stockholm- Roslagens Järnväg SRJ, Axelföljd: 1B1.
Foto: Martin Lindström
Djursholms AB 1 1890-92
SRJ 7 1892-1900
VVJ 8 Högklint 1911-1941
1942
GJ lok nr 8 (2), Byggt 1939 vid Motala Verkstad. Tillv.nr 867. Pris: 107 000:- Axelföljd: 1D1.
Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum
SJ N4p 3072 1948-1960 1960

GJ lok nr. 9 “Ernst Leijer” Byggt 1902 vid Nydqvist & Holm AB, Trollhättan. Tillv.nr: 682. Pris: 26 500:- Axelföljd: 1C
Foto: Olof Sjöholm 1957 i Visby Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum
SJ S13p 3078 1948-1959 1959
GJ lok nr. 10 “Hoburgen” Byggt 1909 vid Nydqvist & Holm AB, Trollhättan. Tillv.nr: 900. Pris: 38 500:- Axelföljd: 1C-2.
Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum
SJ L19p 3069 1948-1969 1969
GJ lok nr. 11 “Polhem” Byggt 1902 vid Nydqvist & Holm AB, Trollhättan. Tillv.nr: 969. Pris: 36 000:-
Axelföljd: 1C-2
SJ L19p 3070 1948-1958 1958
GJ lok nr. 12 “Lärbro” Byggt 1920 vid Nydqvist & Holm AB, Trollhättan. Tillv.nr: 1185. Pris: 163 000:- Axelföljd: 2C-3 SJ  B2p 3060 1948-1958 1958

Om inget annat anges kommer bilderna från Föreningen Gotlandstågets arkiv

Listan är sammanställd av Daniel Åhlén.

Källor:
Tidningen Spårstumpen 4/77, De Gotländska ångloken av Åke Jannesson
Gotlands Järnvägar av Johan Kvarnstedt, Visby 1978