Gotlands kommunikationer 1916- 1920

På de här sidorna har vi lagt upp de gotländska järnvägstidtabellerna 1879- 1920.
Ett urval av ångbåtsturlistorna (främst Ångfartygs AB Gotland som Rederi AB Gotland hette då) och Nynäsbanans tidtabeller finns även med för att ge er en samlad bild av de gotländska kommunikationerna.

Tidtabellerna för de gotländska järnvägarna kommenteras löpande i bildtexterna till respektive tidtabell.
När det gäller Nynäsbanan och ångbåtarna till Gotland kommenteras bara större förändringar, t.ex. nya fartyg och inställd vintertrafik.

Tidtabellerna kommer från publikationen Sveriges kommunikationer. De har skannats från 1867- 1920 av Sveriges Järnvägsmuseum och finns i sin helhet på:
http://samlingsportalen.se/all/sveriges_kommunikationer.html

För att i en dator se en bild i större storlek. Högerklicka på bilden och välj “Öppna bild i ny flik”

För att se perioden 1911- 1915, använd denna länk: https://forening.gotlandstaget.se/gotlands-kommunikationer-1911-1915/


1916:

Ny tidtabell för de gotländska järnvägsbolagen från 1 januari 1916. I stort oförändrat utbud mot vintern före.

Turlista för Ångfartygs AB Gotland 1 januari 1916. Sjöminor hade nu blivit ett tydligt problem som ledde till att resorna endast genomfördes dagtid vid minfara.
Ny turlista för Ångfartygs AB Gotland från 1 april 1916. Då var tydligen minfaran över för tillfället.
Nynäsbanan hade ny tidtabell från 1 maj 1916. Ännu märktes inte kristiden av i den trafiken.
Exempel på sommartiderna för Ångfartygs AB Gotland 1916. Då var åter sjöminorna ett problem då alla turer över öppet hav genomfördes i dagsljus.
Ny tidtabell för de gotländska järnvägarna från 30 september 1916. PÅ GJ utökades trafiken i likhet med tidigare års betkampanjer. Övriga järnvägsbolag hade oförändrade tider jämfört med under sommaren 2016.
Exempel på turlista för Ångfartygs AB Gotland hösten 1916. Även då skedde turerna över öppet hav under dagsljus pga. minfaran.
Hösttidtabell på Nynäsbanan från 30 september 1916. Ännu rådde inga inskränkningar pga första världskrigets inskränkningar.
Ny tidtabell på de gotländska järnvägarna den 28 oktober 1916. Den enda förändringen var mitt på dagen tågparet på KlRJ som denna höst inte längre gick på onsdagar.
Exempel på höstturlista för Rederi AB Gotland den 25 november 1916. Lanthamnstrafiken och linjen till Kalmar trafikerades ännu.

Exempel på annonserna för Union-Liniens trad Stockholm – Visby – Stettin under 1916. Trafiken tycks trots första världskriget ha pågått hela vintern.


1917:

Från 6 januari 1917 avkortades mitt på dagen-tåget (G 5) till Roma. Söderifrån drogs det sena kvällståget in. Dagtåget gick hela vägen från Burgsvik (B 6).
SlRJ förmiddagståg från Roma och eftermiddagståg från Slite gick nu bara på onsdagar. Det är uppenbart att det berodde på kristiderna.
Sista gången som trafik Stockholm – Stettin annonserades via Visby var den 17 februari 1917.
17 februari 1917 kom en ny tidtabell. Morgontåget Roma- Burgsvik drogs in. Från Burgsvik drogs förmiddagståget in. Ett tidigare morgontåg (B 10) sattes in Roma- Visby.
På KlRJ och SlRJ ändrades tiderna för förmiddagstågen.
Nynäsbanan hade ny tidtabell från 17 februari 1917. Det hade inte skett tidigare. Nu drogs en del tåg in och lämnade tomma fält i tidtabellen. Första världskriget gjorde sig påmind…
Den 7 april annonserade Ångfartygs AB Gotlands för vårens första turer till Kalmar och Norrköping.
Ny tidtabell för de gotländska järnvägarna den 5 maj 1917. Även på Gotland tycks det som att kristiden märktes tydligt. GJ drog in tågparet 5/10 Visby- Roma. På KlRj gick förmiddagståget från Roma och eftermiddagståget från Klintehamn bara på torsdagar. RHJ drog in eftermiddagståget från Ronehamn och kvällståget från Hemse.
Från den här tidtabellen annonserades inte anslutningarna från sidobanorna till GJ i Hemse och Roma.
Man kan ju spekulera om det var för att ingen skulle kunna kräva ersättning vid missade anslutningar?
Nynäsbanans tidtabell från 5 maj 1917 innebar även den pga. kristiden färre tåg än sommaren 1916.
Redan 23 juni 1917 infördes en ny tidtabell för de gotländska järnvägarna. PÅ GJ var den enda förändringen att eftermiddagståget från Burgsvik på vardagar tidigarelades två timmar och 35 minuter. KlRJ drog in förmiddagståget från Roma och eftermiddagståget från Klintehamn som gick på torsdagar i maj-tidtabellen.
7 juli 1917. Exempel på sommarturerna för Ångfartygs AB Gotland till Nynäshamn, Kalmar, Norrköping och lanthamnarna.
7 juli 1917 fick GJ en ny tidtabell. Den enda förändringen var att eftermiddagståget från Burgsvik även söndagar tidigarelades två timmar och 35 minuter.
Ångfartygs AB Gotlands hösttidtabell 6 oktober 1917
Vintertidtabellen på Nynäsbanan visar tydligt har djup krisen var. T.ex. minskade antalet tåg till Nynäshamn på söndagar från fyra till två.
Den 13 oktober utökades trafiken på GJ där sträckan Visby- Havdhem trafikerades av fyra tåg/dag mot två tidigare. På KlRJ kördes åter två tågpar per dag. SlRJ ändrade vissa tider och RHJ återinförde två tågpar per dag.
På Nynäsbanan gjordes från 27 oktober 1917 ett par smärre indragningar av “kortare” tåg.
Den 24 november 1917 annonserades de sista turerna till Kalmar och Lanthamnarna. Därefter var det bara trafiken till Nynäshamn och Stockholm som upprätthölls. Ännu gick trafiken över öppet hav endast i dagsljus pga minfaran.
Redan den 8 december 1917 tycks betkampanjen varit slut. Tågtrafiken på GJ var åter två tågpar per dag. På KlRJ var det åter bara ett morgontåg från Klintehamn och ett kvällståg från Roma. SlRJ behöll antalet tåg men ändrade avgången för B2/3 från onsdagar till lördagar.
På RHJ märktes kristiden tydligt och det var inte långt kvar. De drog rejält ned tragiken till endast ett tågpar och det avgick bara tre dagar i veckan.

1918:

Redan den 30 mars 1918 annonserade Ångfartygs AB Gotland vårens första turer till Kalmar och Norrköping.
Den 1 juni annonserade KlRJ utökad trafik. Tågparet B2/3 återinfördes med trafik onsd- och lördagar. Anslutningarna mellan de tre bolagen återinfördes åter i tidtabellerna.
I tidtabellen för Nynäsbanan från 1 juni 1918 syns hur trafiken började utökas. Även om kriget inte var slut så verkar behovet av transporter ha ökat. Särskilt tydligt var det på söndagarna.
Denna tidtabell kom att gälla till slutet av september 1919.
6 juli 1918. Exempel på sommarturerna för Ångfartygs AB Gotland. Denna sommar trafikerades Norrköping, Kalmar och lanthamnarna bara varannan vecka.
Därav avsaknaden av de två senare i denna turlista. Trafiken över öppet hav behövde inte längre företas vid dagsljus. Minfaran hade tydligt upphört.
Turlista för Ångfartygs AB Gotland från den 5 oktober 1918. Trafiken till Kalmar och Norrköping kördes växelvis varannan vecka. Lanthamnarna ön runt betjänades på måndagar.
12 oktober 1918 annonserades som brukligt utökad tågtrafik under betkampanjen. På GJ och KlRJ såg trafiken ut som hösten 1917. På SlRJ utökades trafiken med ett tågpar på lördagar.
Den 23 november 1918 annonserades den sista landhamnsturen för året. Trafiken till Kalmar hade upphört 8 november och till Norrköping den 13 november.
Ny tidtabell efter betkampanjen från 14 december 1918. Trafiken på GJ och KlRJ var som före betkampanjen. SlRJ behöll tågparet 2/3 som avgick onsd- och lördagar.

1919:

I turlistan för Ångfartygs AB Gotland från 5 april 1919 fanns det årets första turer till lanthamnarna på Gotland för året.
Nya tidtabeller på de gotländska järnvägar den 7 juni 1919. Smärre förändringar på GJ. Justerade tider på KlRJ.
På SlRJ återinfördes två tågpar per dag såsom senast hösten 1916.
28 juni 1919. Exempel på sommarturerna för Ångfartygs AB Gotland. Liksom sommaren 1918 trafikerades Norrköping, Kalmar och lanthamnarna bara varannan vecka. Därav avsaknaden av de två senare i denna turlista.
Ny tidtabell på KlRJ den 30 augusti 1919. På banan framfördes åter två tågpar per dag i varje riktning.
Ny tidtabell på Nynäsbanan annonserades den 27 september 1919. Tre tågpar per dag till/från Nynäshamn mot fyra tidigare.
Den 4 oktober 1919 publicerades den på GJ utökade trafiken pga. betkampanjen. Omfattningen var som vid betkampanjen 1918.
På SlRJ och KlRJ var det smärre justeringar av tiderna.
Höstturlista för Ångfartygs AB Gotland publicerad den 4 oktober 1919. Trafiken till Kalmar och Norrköping utfördes varannan vecka. Lantahamnsturerna skedde varje vecka.
Höstturlista för Ångfartygs AB Gotland. Trafiken till lanthamnarna avslutades för året den 24 november 1919. till Norrköping den 26 november och till Kalmar den 29 november.

1920:

Först den 3 januari 1920 återgick trafiken till det normala efter betkampanjen. Två tågpar per dag på respektive linje. Som synes gällde ofta andra tider på sön & helgdagar.
Ångfartygs AB Gotland återupptog trafiken en gång i veckan till lanthamnarna från den 6 april 1920, och till Norrköping från den 7 april. Trafiken till Kalmar avgick varannan vecka från den 11 april.

Från 1 maj 1920 övergick Sveriges kommunikationer från utgivning lördagar varje vecka till utgivning den första i varje månad.

Från 1 juni 1920 gällde ny tidtabell på Nynäsbanan. Trafiken utökades från tre till fyra tågpar samt vardagar även ett långsamt godståg till Nynäs gård.
Sommaren 1920 annonserades trafiken med Ångfartygs AB Gotland för hela juli. Trafiken till Kalmar skedde med två turer per vecka och riktning. Till Norrköping och lanthamnarna var det en avgång per vecka.

1 november 1920 annonserades ändrade tidtabeller pga. betkampanjen. På GJ utökades trafiken med ett tidigt godståg (G7) Visby- Havdhem på vardagar. Detta återvände 17:30 från Burgsvik till Visby som G8. samt vardagar från Visby 11:45 till Burgsvik (G5) och från Havdhem till Visby 12:30 (B6).
På KlRJ togs de separata söndagsturerna bort (B 5/6) och ersattes med de två dagliga tågparen. På SlRJ skedde smärre ändringar av tiderna.
Från 1 oktober 1920 annonserades Ångfartygsaktiebolaget Gotlands linjer med olika turlistenummer. Trafiken till Kalmar och Norrköping utfördes av s/s Polhem varannan vecka till de två städerna.
En månad senare, den 1 december 1920 återstod bara trafiken till Nynäshamn och Stockholm.
Omslaget för Sveriges kommunikationer utgiven 1 december 1920.
Det var skillnad på tidtabeller och turlistor.