Gotlands kommunikationer 1891- 1895

På de här sidorna har vi lagt upp de gotländska järnvägstidtabellerna 1879- 1920.
Ett urval av ångbåtsturlistorna (främst Ångfartygs AB Gotland som Rederi AB Gotland hette då) och Nynäsbanans tidtabeller (från 1902) finns även med för att ge er en samlad bild av de gotländska kommunikationerna.

Tidtabellerna för de gotländska järnvägarna kommenteras löpande i bildtexterna till respektive tidtabell.
När det gäller Nynäsbanan och ångbåtarna till Gotland kommenteras bara större förändringar, t.ex. nya fartyg och inställd vintertrafik.

Tidtabellerna kommer från publikationen Sveriges kommunikationer. De har skannats från 1867- 1920 av Sveriges Järnvägsmuseum och finns i sin helhet på:
http://samlingsportalen.se/all/sveriges_kommunikationer.html

För att i en dator se en bild i större storlek. Högerklicka på bilden och välj “Öppna bild i ny flik”

För att se perioden 1886- 1890, använd denna länk: https://forening.gotlandstaget.se/gotlands-kommunikationer-1886-1890/


1891:

Ny tidtabell från 1 juni 1891. Morgontåget från Hemse avgick 35 minuter tidigare än föregående tidtabell.
Ny tidtabell från 1 oktober 1891. Inga synbara förändringar. Även hela vintern 1891-92 gick båda tågparen dagligen.
Övergången mellan höstens tidtabeller och vinterns skedde i slutet av november 1891.
Från den här vintern gick inte längre postångaren Sofia från Vestervik. Ångfartygsbolaget Gotland hade tagit över den trafiken.

1892:

Ny tidtabell från 1 oktober 1892, men inga synbara förändringar.

1893:

Ny tidtabell från 1 juni 1893. Inga synbara förändringar jämfört med föregående tidtabell.
Inte heller i oktober 1893 ändrades den nya tidtabellen.
Den sista höstturen till Stockholm annonserades den 20 november 1893. Därefter gällde vinterturerna.

1894:

Vintern 1894 tycks ha varit fri från naturhinder och för första gången hade Gotlands Järnvägs tidtabell flyttats till båtturernas turlistor. Ingen annan järnväg i Sverige redovisades på det sättet. Från denna tidtabell markerades järnvägen som (Privat)
Ett tågpar Visby- Roma mitt på dagen fem dagar i veckan infördes från 15 april 1894. Det var den första större förändringen sedan trafikstarten 1878. Roma sockerbruk byggdes 1894 och kan vara orsaken till det nya tågparet.
Den 10 juli bytte Ångfartygs Ab Gotland namn till Ångfartygs Ab Gotland.


1895:

Den 27 april annonserades rederiet vårturer och från 15 april 1895 gällde en ny tidtabell för tågen.
Det var första gången som spårvidden 891 mm markerades i tidtabellen.
I den drogs tågparet mitt på dagen Visby- Roma in. Kanske var inte behovet så stort.
Den 8 juni annonserades diligensen Roma- Östergarn för sista gången i Sveriges kommunikationer.
Exempel på Ångfartygs Ab Gotlands sommarturer 1895

För att se perioden 1896- 1900, använd denna länk: https://forening.gotlandstaget.se/gotlands-kommunikationer-1896-1900/