Gotlands kommunikationer 1896- 1900

På de här sidorna har vi lagt upp de gotländska järnvägstidtabellerna 1879- 1920.
Ett urval av ångbåtsturlistorna (främst Ångfartygs AB Gotland som Rederi AB Gotland hette då) och Nynäsbanans tidtabeller (från 1902) finns även med för att ge er en samlad bild av de gotländska kommunikationerna.

Tidtabellerna för de gotländska järnvägarna kommenteras löpande i bildtexterna till respektive tidtabell.
När det gäller Nynäsbanan och ångbåtarna till Gotland kommenteras bara större förändringar, t.ex. nya fartyg och inställd vintertrafik.

Tidtabellerna kommer från publikationen Sveriges kommunikationer. De har skannats från 1867- 1920 av Sveriges Järnvägsmuseum och finns i sin helhet på:
http://samlingsportalen.se/all/sveriges_kommunikationer.html

För att i en dator se en bild i större storlek. Högerklicka på bilden och välj “Öppna bild i ny flik”

För att se perioden 1891- 1895, använd denna länk: https://forening.gotlandstaget.se/gotlands-kommunikationer-1891-1895/


1896:

Exempel på sommartrafiken med Gotlandsbåtarna. Den samannonserades med tågtrafiken på ön.
Från 21 september 1896 infördes ett middagståg på hela sträckan. Tågparet avgick söcknedagar dvs. vardagar dvs. måndag- lördagar.
Tåg 3 och 4 senarelades med 30/25 minuter.
Den 21 november annonserades de sista höstturerna och om vinterturerna till Stockholm och Norrköping

1897:

Den 1 februari 1897 öppnades trafiken Visby- Veskinde, 11 km. Men annonsen i Sveriges kommunikationer kom inte med förrän den 3 april.
Samtidigt drogs mittpådagen-tåget in.
Rederi AB Gotlands ångare påbörjade vårtrafiken i mitten av april.

Kartan kompletterades med sträckningen till Väskinde
Den 20 juni 1897 insattes åter mittpådagen-tåget på söcknedagar. Två av tågparen på söndagar fick senare avgångstider.
Trafiken till Väskinde utökades till två tågpar. På söndagar var det tre.
Exempel på sommartrafiken med Gotlandsbåtarna 1897
Wisby annonserade i Sveriges kommunikationer
Ny tidtabell från 1 oktober 1897. Tågtiderna ändrades något, framförallt på söndagarna.

1898:

I början av april 1898 inleddes lanthamnstrafiken
15 juni 1898 ändrades tågtiderna till som de var sommaren 1897
Exempel på sommartrafiken för Gotlandsbåtarna 1898
1 oktober 1898 infördes ny tidtabell för tågtrafiken på GJ. Söndagarnas tredje tågpar till Väskinde togs bort.

Klintehamn – Roma Järnväg KlRJ öppnades 1 oktober 1898 och infördes i Sveriges kommunikationer förrän 8 oktober 1898.
Middagståget på KlRJ gick bara t.o.m 16 januari 1899.

Höstturerna med gotlandsbåtarna fortsatte in i december 1898 och vinterkommunikationerna inleddes först 17 december.

1899:

Ny tidtabell på Gotlands Järnväg – GJ från 15 januari 1899. I den annonserades Österport och Hästnäs för första gången. Middagståget Visby- Hemse drogs in.
Första klass ändrades till andra klass från den tidtabellen på GJ.
Klintehamn- Roma Järnväg rullade vidare på tidigare tidtabell men i den hade middagståget (5/6) tagits bort.
Till sist ändrades stavningen på Bardlingbo till nuvarande Barlingbo.

Ångfartyget Roma hade byggts 1897 och köptes lät begagnad från England där det döptes om till Roma.
Redan i september strandade fartyget vid Nyrefsudde utanför Visby. Hon betraktades som vrak.
Mer information om fartyget se: https://www.faktaomfartyg.se/humber_1897.htm

Från 15 juni 1899 gällde en ny tidtabell på GJ. Middagståget (5/6) Visby- Hemse återinfördes.
Exempel på sommarturlista för gotlandsbåtarna 1899.
Ny tidtabell 1 oktober 1899 för båda banorna. Middagståget på KlRJ återinfördes men bara till 31 december.

Den 24 november 1899 ändrade Gotlands Järnväg sin tidtabell eftersom järnvägen hade förlängts 13 km sträckan Vestkinde- Tingstäde.
Till skillnad från föregående tidtabell behölls tågparet 5 och 6 även efter 31 december. I övrigt smärre justeringar av tiderna.


Ångfartyget Hansa byggdes av Rederi AB Gotland 1899 på William Lindbergs Mekaniska verkstad i Stockholm.
Den 24 november 1944 torpederades s/s Hansa av en rysk ubåt och fartyget sjönk på några minuter. Bara två personer överlevde medan 84 omkom.
Mer information om fartyget se: https://www.faktaomfartyg.se/hansa_1899.htm


1900:

Isvintern 1900 påverkade Stockholmsturerna som tycks ha ställts in i början av mars. Vestervikslinjen avkortades till Idö i Vesterviks skärgård. Någon tur (10 mars) utväxlade post vid Norra Öland. 14 april gick sista vinterturen och därefter var vårtrafiken igång.

Ny tidtabell på GJ från 1 maj 1900. Tågparet 5/6 avkortades till att bara gå bara sträckan Tingstäde- Roma.
Redan 15 juni kom en ny tidtabell för GJ. Det var Tingstädebanan som fick ytterligare ett tågpar. Några tåg blev genomgående Tingstäde- Visby- Hemse.
Klintebanans middagståg (5/6) återinfördes från 15 juni.
Exempel på Gotlandsbåtarnas sommarturer 1900
Efter en månad annonserades KlRJ tidtabell som ny från 15 juni.

27 juli införde GJ en ny tidtabell beroende på att sträckan Hemse- Hafdhem hade öppnats för trafik. Alla tåg till Hemse förlängdes till Hafdhem.


Ny tidtabell för GJ från 1 oktober 1900. Ett av Tingstädetågen drogs in.

För att se perioden 1901- 1905, använd denna länk: https://forening.gotlandstaget.se/gotlands-kommunikationer-1901-1905/