Arbeten som pågår

Saker som pågår just nu vid Museijärnvägen: Leif och Tommy jobbar vidare med grusvagnens anpassning. De har monterat en ballastplog i vagnens ena ände. Den kommer att ploga ut det grus som sprids. I andra änden arbetade dem med att montera vagnens enda buffert.
På Jernvägskaféets baksida har all panel bytts och målningen pågår. Det blir jättefint!
Roma kungsgårds perrong förlängs.
På Roma station har en micro placerats i skåpet på expeditionen. Sedan tidigare finns kaffebryggare och vattenkokare till biljettförsäljarnas trevnad.

Vägskyddet vid Roma kungsgårds station i funktion

Onsdag 27 juni var det premiär med det fungerande vägskyddet vid Roma kungsgårds station. På filmen syns när tåget rullar från perrongen så sluts spårledningens strömkrets och vägskyddet aktiveras. Ett stort tack till Anders Johansson som har hjälpt Signalavdelningen att få klart vägskyddets funktioner!

Nu kör vi fyra dagar i veckan

Vardagstrafiken är nu igång. Vi kör nu ons-, tors-, lör- och söndagar. Här några bilder från onsdagens trafik (27/6)
147 resenärer reste med våra fyra tågpar. Konkurrensen från VM-matchen i fotboll märktes tydligt. De sista två tågparen hade få resenärer.

Nu kör vi tåg onsd- torsd- lörd och söndagar

Tåg, avgår enligt följande:
Onsd- Torsd- Lörd & söndagar: 27 juni – 18 augusti samt 
Museijärnvägens dag den söndagen den 26 augusti då tågen avgår efter särskild tidtabell

Avgångar från Hesselby station: 10:50, 12:40, 14:10, 15:40
Avgångar från Roma station: 11:35, 13:25, 14:55, 16:22#
(# = Endast till Hesselby station)
Notera att avgångarna 15:40/ 16:22 avgår med 50-tals motorlok (lokomotor). Övriga avgångar med ånglok om brandrisk så medger.

Guidning: Vid uppehållen vid Tule station i riktning från Hesselby mot Roma görs 12 minuters uppehåll där guidning sker vid stationshuset. Det är ett samarbete med studieförbundet Vuxenskolan.

Hesselby Jernvägscafé har öppet 26 juni- 19 augusti tisdag- söndag 11- 17

Föreningen har fått 200 000:- från Riksantikvarieämbetet!

Riksantikvarieämbetet har tilldelat Föreningen Gotlandståget 200 000:- till renovering av motorvagnen MÅJ XC 10. Det är ett stort steg framåt i arbetet att få motorvagnen i trafik, men det lär behövas mer.
Alla som vill stödja detta projekt kan sätta in pengar på det särskilda bankkontot: Swedbank 8480-6, 924 929 995-0. Ange “MÅJ XC 10” och namn och adress.

Bilden visar MÅJ XC 10 i Mönsterås 1940, foto: Järnvägsmuseet