SlRJ 3 – Dalhems renovering 2018- 24

Vårt trafikånglok Dalhem byggdes 1920 vid Henschel & Sohn, Kassel i Tyskland för Slite-Roma Jernväg. Loket tjänstgjorde framförallt i godståg till förstatligandet den 1/7 1947 och på hela Gotland under SJ-tiden. Hon avställdes 1956 och slopades 1960. 1963 drogs hon av Z4p 397 till Romakloster och ställdes upp vid stationen tillsammans med GJ Co 8 och några godsvagnar som museitåg. Efter hand förföll dem och 1972 bildades föreningen Gotlandståget för att hindra att Dalhem och vagnarna skulle skickas till fastlandet. Dalhem och vagnarna hamnade vid Hesselby och Dalhem var från den stora renoveringen 1978 vårt huvudsakliga trafiklok. 1992 godkändes inte pannan och loket avställdes och väntade fram till 2004 på en kostsam och komplicerad pannrenovering, som avslutades våren 2008.

Sommaren 2018 upptäcktes ett hål i fyrboxens nedre del. Detta gjorde att loket ställdes av.
Under hösten 2018 kontaktades ångpannetillverkaren VEÅ i Sävsjö. De besökte Dalhem och tittade på pannan. Bedömningen blev att en reparation i Sävsjö var möjlig. VEÅ lämnade ett anbud som föreningen antog.

I december 2018 hade pannan lossats och lyfts av Dalhem. Bosse åkare körde sedan pannan till Sävsjö.
Där kommer reparation att ske under första halvåret 2019.

Länk till sidan om ångloket Dalhem och om tidigare renoveringar: https://forening.gotlandstaget.se/slrj-3/

Om du vill stödja insamlingen skicka en slant liten som stor till Föreningen Gotlandstågets bankgiro: 271-5043 / Swish. Märk bidraget med ditt namn och “ånglok”, tack!


24/9 2022: Hjulaxlarna på pall

Tomas, Leif, Christer och Berni ägnade lördagen åt att få Dalhems hjulaxlar på pallar. De ska ännu säkras med band innan transport för reparation till Tjeckien kan ske. Foto: Berni.


23/10 2021: Arbetslördag

Rengöring av ramverket pågår. Elias, Adeline och Martin har tagit bort smuts som samlats under åren. Undersökningen av axlarna har inletts inför renovering.


10/10 2021: Arbetslördag

Arbeten med ångloket Dalhem, Christer, Martin och Thomas trotsade det fina vädret och jobbade i Vagnhall 1. Loket Dalhem lyftes upp “ca 500 varv per man”. Loket har inte varit så högt sen 70-talet, axlarna rullades fram för rengöring, 


3/10 2021: Arbetslördag

Loket har nu lyfts och demontering av bromsen har gjorts. Bromsarna och länksystemet till dessa kunde monteras ned på en dag. Skönt, jämfört med rörelsen som var ett h-e att få loss. Nu kan vi snart lyfta loket och rulla ut axlarna för vidare arbeten.


11 & 18/9 2021: Arbetslördag

I lördags genomfördes omflyttningar och omplaceringar av lok och vagnar inför vinterns arbeten. Dalhems panna har rullats in i lokverkstan tillsammans med loket Gotland. Det var 14 aktiva på plats idag. mycket trevligt! Text och foto/Christer Norrby

Arbetsdag lördag 11/9, har SlRJ 3 Dalhem varit ute och luftat sig i solen sedan in över smörjgropen och fått domkrafterna utplacerade för lyftning och nedmontering av axlarna för att kolla lagerstatusen, hälsar lokfolket ! Text och foto/Christer Norrby


24/4 2021: Arbetslördag

Vi satte Dalhems hytt på en tralla och ställde in den i Vagnverkstaden.


13/3 2021: Rörelsen plockades ned


21/3 2020: Arbetslördag

Dalhems löpaxel har fått lagren nedplockade och rengjorda och dessa måste renoveras.


7/3 2020: Arbetslördag

Arbetet med Dalhem går vidare. Cylindrarna är isärmonterade.


3/8 2019: Dalhems panna är hemma

Vårt ånglok SlRJ 3 Dalhems panna är nu åter på museijärnvägen efter nära åtta månader på reparation vid VEÅ i Sävsjö.
Stort tack till VEÅ och främst Jonas Forsen där samt Bosse Åkare som lämnat och hämtat pannan!
Nu återstår en hel del lokalt arbete med Dalhem innan pannan åter kan ge ånga och driva ångloket.
Foton: Christer Norrby

8/7 2019: Dalhems renovering hos VEÅ är nu färdig

Klicka på bilden två gånger, för att komma till Instagram:

20/6 2019: Ångloket Dalhem – renoveringen fortsätter

Åter är arbetena med ångloket Dalhems panna igång vid VEÅ i Sävsjö:
Jonas Forsen på Instagram: Demontering av gamla linstätningar, tillverkning av nya linstätningar samt montering av de reparerade överhettarelementen i Dalhems ångpanna. En mjuk kopparbricka läggs mellan linsen och överhettarelementet. På linsens sfäriska tätningsyta stryks rå linolja.


21/5 2019: Dalhems & SRJ 28 pannor på VEÅ


15/5 2019: Dalhems panna godkänd!

#forsenjonas Tryckprovningen av Dalhems ångpanna utfördes den 14 maj. Pannan godkändes utan anmärkning.
Det som återstår är att tillverka nya linstätningar till överhettarelementen samt att montera tillbaka dem.


5/5 2019: Dalhems renovering v. 18

#forsenjonas – skrev på Instagram:
Nitning av stagbultar på DALHEMs ångpanna. Ett pneumatiskt mothåll på stagbultens baksida håller bulten i rätt läge och ersätter en mans arbete. Med hjälp av en speciellt formad mejsel i tryckluftshammare formas första steget av huvudet, därefter används en nitstans i den stora nithammaren för att få rätt form på huvudet. Till sist diktas skallen runt om med en rundad mejsel.


16/4 2019: #forsenjonas om Dalhem v. 15

De nytillverkade stagbultarna av koppar levererades idag och har nu monterats i Dalhems ångpanna. Nästa steg blir nitning av ändarna.


12/4 2019: Fredag vecka 15 – Dalhems panna

#forsenjonas har idag, fredag arbetat med reparation av trasiga överhettarelement till Dalhems ångpanna.


9/4 2019: #forsenjonas om Dalhem – vecka 15

Brotschning och gängning av de nya stagbultshålen på DALHEMs ångpanna. Gängan skärs genom de befintliga gängade hålen från fyrboxens insida och ut genom den nya plåten.


29/3 2019: Rapport från Dalhem – vecka 13

#forsenjonas skriver på instagram:
Rensning av spolpluggshålen på Dalhems ångpanna med konisk gängtapp.


21/3 2019: Rapport från ångloket Dalhem – vecka 12

#forsenjonas rapporterar på Instagram om Dalhem:
Fogberedning och insvetsning av de nya spolpluggsbussningarna på DALHEMs ångpanna.


14/3 2019: Dalhem – Torsdag v. 11

#forsenjonas – Leverans av nytillverkade spolpluggar och bussningar till Dalhems ångpanna.
Provmontering av nya ringblästern.


9/3 2019: Dalhems renovering – vecka 10 – fredag

forsenjonas skrev på Instagram:
Inslipning av den sfäriska tätningsytan på Dalhems ånglåda. Nytillverkning av ringbläster, den gamla höll knappt ihop.


6/3 2019: Rapport från Dalhem i Sävsjö

  • forsenjonas –Renovering av tätningsytorna på DALHEMs ånglåda i sotskåpet. Samt tillverkning av nya linstätningar till cylindrarnas ångrör. De gamla används som förlaga.

2/3 2019: Dalhems reparation – vecka 9

forsenjonas skrev att denna vecka har det inte blivit så mycket jobb med pannan men han har i alla fall hunnit prova nithammaren till stagbultarna och reparerat lite tätningsytor.


26/2 2019: forsenjonas skrev idag på Instagram

Besiktning och sprickprovning av svetsfogen runt den nya mantelplåten på DALHEMs ytterfyrbox. Först sprayas en vit kontrastfärg på ytan som ska provas. Därefter används en elektromagnet och ett magnetiskt pulver. Magnetpulvret tränger in i eventuella sprickor som syns väldigt tydligt mot den vita färgen. Svetsfogen uppfyllde kraven och är nu godkänd!

En relevant fråga ställdes på Instagram:
Jag gissar att det är lite speciellt när svetsning och nitning blandas. Finns det restriktioner hur mycket man får svetsa i en annars nitad panna/ytterfyrbox?

Jonas svarade: Det kan behövas lite diktning här och där i nitväxlar mm. Tyska lokets panna i Ohs är ungefär 50 procent svetsad och 50 procent nitad. Överdelen med domen är original från 1917. Kopparfyrboxen är också svetsad och saknar helt nitväxlar. /


20/2 2019: Rapport från Dalhems panna

forsenjonas bilder på Instagram idag: Bildserien visar hur renoveringen av tätningsytorna på en av DALHEMs pannflänsar går till. I denna flänsen ska det sitta en tvättlucka som används vid renspolning av pannans insida.


16/2 2019: Dalhem: Jonas Forséns rapport

Svetsningen av den nya mantelfyrboxen på Dalhems ytterfyrbox är nu klar. Efter att svetsfogarna svalnat så diktades nitväxeln utifall att plåten ändrat läge under svetsarbetet. Nästa moment blir besiktning och magnetpulverprovning av svetsfogen.


7/2 2019: Dalhem idag

Idag har rotsträngen runt den nya plåten svetsats. Igenom stagbultshålen i kopparfyrboxen kan man se svetsens baksida. /Jonas

6/2 2019: Bilder från VEÅ – Dalhem

Dagens bilder från VEÅ – Jonas Forsen skriver på Instagram: Inpassning av det nya plåtsegmentet på Dalhems ångpanna. Även en bild på den nya lilla spolpluggen.


31/1 2019: Denna veckas bilder från renoveringen av Dalhems ångpanna.

Jonas Forsén VEÅ – skriver på Instagram: 
31 jan. Varmbockning av fyrboxens ytterhörn. Plåttjocklek 12 mm.


26/1 2019: Dalhems panna vecka 4

Bilder från denna veckas arbete med Dalhems panna på VEÅ i Sävsjö


20/1 2019: Dalhem – påläggssvetsning

Forsenjonas på Instagram:
Påläggsvetsning av den ojämna ytan på mantelplåtens insida för att kunna göra en bra svetsning mot den nya plåten. DALHEMs ångpanna


14/1 2019 – Dålig plåt bortskuren

forsenjonas har lagt upp två bilder på Instagram:
Den dåliga plåten i Dalhems panna är nu bortskuren. Det såg bättre ut än väntat på vattensidan.  Ett par hinkar pannsten har även tagits ur.


1 december: Dalhems panna i väntan på transport till Sävsjö

8 november: Dalhems panna lyftes ur med hjälp av mobilkran från Translast AB

4 oktober: Arbeten med demontering av pannan påbörjades

27 september: Inför den kommande pannreparationen lyftes Dalhems hytt av.