Trafikplatser på Gotland – lista

Alfabetisk sortering Järnvägsgeografisk sortering
Namn: Signatur: Sträcka Namn: Signatur: Sträcka
Alva Visby-Burgsvik Klintehamn Klh Klintehamn-Hablingbo
Alva kyrka Avk Visby-Burgsvik Världsände Vde Klintehamn-Hablingbo
Autsarve Ronehamn-Hemse Depps Dps Klintehamn-Hablingbo
Axelsro Visby-Västerhejde Fröjelvägen Fv Klintehamn-Hablingbo
Bander Br Klintehamn-Roma Kaupe Kpe Klintehamn-Hablingbo
Barlingbo Bo Visby-Burgsvik Levide Lde Klintehamn-Hablingbo
Bingerskvarn Visby-Lärbro Stjärnarve Ste Klintehamn-Hablingbo
Bingevägen Biv Visby-Burgsvik Stjärnarve grusgrop Klintehamn-Hablingbo
Bjärges Bj Visby-Burgsvik Sproge Sge Klintehamn-Hablingbo
Björklunda Bla Visby-Burgsvik Stenbro Sbo Klintehamn-Hablingbo
Boge Be Slite-Roma Silteby Sby Klintehamn-Hablingbo
Burgsvik Bk Visby-Burgsvik Hablingbo Hbo Klintehamn-Hablingbo
Buttle Bt Visby-Burgsvik Romakloster Rak Klintehamn-Roma
Bäl Bl Slite-Roma Stenstu Stu Klintehamn-Roma
Cementfabriken Visby-Burgsvik Torpet Trp Klintehamn-Roma
Depps Dps Klintehamn-Hablingbo Isums Is Klintehamn-Roma
Dune De Slite-Roma Hogrän Hn Klintehamn-Roma
Etelhem Et Visby-Burgsvik Bander Br Klintehamn-Roma
Fidenäs Fi Visby-Burgsvik Skogs Sgs Klintehamn-Roma
Flygfältet Fl Visby-Lärbro Tjuls Ts Klintehamn-Roma
Fole Mekaniska Verkstad Visby-Burgsvik Sanda Sa Klintehamn-Roma
Fröjelvägen Fv Klintehamn-Hablingbo Varbos Vrb Klintehamn-Roma
Förrådet Visby-Lärbro Klintehamn Klh Klintehamn-Roma
Förvaltarebostaden Visby-Västerhejde Hemse He Ronehamn-Hemse
Gane Ge Slite-Roma Autsarve Ronehamn-Hemse
Gotlands Hässelby  Ghy Slite-Roma Mattsarve Ronehamn-Hemse
Graham Brothers Visby-Burgsvik Ronehamn Ronehamn-Hemse
Grötlingbo Go Visby-Burgsvik Slite Sl Slite-Roma
Hablingbo Hbo Klintehamn-Hablingbo Boge Be Slite-Roma
Hallvards Visby-Västerhejde Slees Sls Slite-Roma
Havdhem Hm Visby-Burgsvik Gane Ge Slite-Roma
Havdhems tegelbruk Hmt Visby-Burgsvik Bäl Bl Slite-Roma
Hemse He Ronehamn-Hemse Skällhorn Slite-Roma
Hemse He Visby-Burgsvik Skällhorns grusgrop Slite-Roma
Hesselby mejeri Slite-Roma Larsarve Lve Slite-Roma
Hogrän Hn Klintehamn-Roma Källunge Kge Slite-Roma
Hästnäs Visby-Lärbro Simunde Sde Slite-Roma
Högbro Visby-Burgsvik Myrberga Ma Slite-Roma
Högklint Visby-Västerhejde Linamyr Slite-Roma
Isums Is Klintehamn-Roma Dune De Slite-Roma
John Hill Visby-Västerhejde Hesselby mejeri Slite-Roma
Karby Ky Visby-Burgsvik Gotlands Ghy Slite-Roma
Kaupe Kpe Klintehamn-Hablingbo Hässelby 
Klintehamn Klh Klintehamn-Hablingbo Tule grusgrop Slite-Roma
Klintehamn Klh Klintehamn-Roma Tule  Te Slite-Roma
Kneippbyn Visby-Västerhejde Romakloster Rak Slite-Roma
Källunge Kge Slite-Roma Visby hamn Vyh Visby-Burgsvik
Larsarve Lve Slite-Roma Visby Vy Visby-Burgsvik
Levide Lde Klintehamn-Hablingbo Tändsticksfabriken Visby-Burgsvik
Linamyr Slite-Roma Graham Brothers Visby-Burgsvik
Lärbro Lb Visby-Lärbro Cementfabriken Visby-Burgsvik
Martebo Mo Visby-Lärbro Fole Mekaniska Verkstad Visby-Burgsvik
Martebomyr Visby-Lärbro Silikattegelfabriken Visby-Burgsvik
Mattsarve Ronehamn-Hemse Stora Vede Sv Visby-Burgsvik
Myrberga Ma Slite-Roma Rosendal Visby-Burgsvik
Othem Ot Visby-Lärbro Rosendalsvägen Visby-Burgsvik
Otter Visby-Lärbro Sylfaste Sy Visby-Burgsvik
Rollume Visby-Lärbro Barlingbo Bo Visby-Burgsvik
Romakloster Rak Klintehamn-Roma Stafva åkrar Visby-Burgsvik
Romakloster Rak Slite-Roma Stava Visby-Burgsvik
Romakloster Rak Visby-Burgsvik Karby Ky Visby-Burgsvik
Rone myr Visby-Burgsvik Romakloster Rak Visby-Burgsvik
Ronehamn Ronehamn-Hemse Högbro Visby-Burgsvik
Rosendal Visby-Burgsvik Viklau Vu Visby-Burgsvik
Rosendalsvägen Visby-Burgsvik Bjärges Bj Visby-Burgsvik
Sanda Sa Klintehamn-Roma Buttle Bt Visby-Burgsvik
Silikattegelfabriken Visby-Burgsvik Stenbrottet Stb Visby-Burgsvik
Silteby Sby Klintehamn-Hablingbo Etelhem Et Visby-Burgsvik
Simunde Sde Slite-Roma Starrlause Sse Visby-Burgsvik
Skogs Sgs Klintehamn-Roma Stånga St Visby-Burgsvik
Skällhorn Slite-Roma Stånga grusgrop Stg Visby-Burgsvik
Skällhorns grusgrop Slite-Roma Rone myr Visby-Burgsvik
Slakthusspåret Ssp Visby-Lärbro Tjängdarve Tj Visby-Burgsvik
Slees Sls Slite-Roma Hemse He Visby-Burgsvik
Slite Sl Slite-Roma Alva kyrka Avk Visby-Burgsvik
Sproge Sge Klintehamn-Hablingbo Alva Visby-Burgsvik
Stafva åkrar Visby-Burgsvik Bingevägen Biv Visby-Burgsvik
Starrlause Sse Visby-Burgsvik Havdhem Hm Visby-Burgsvik
Stava Visby-Burgsvik Havdhems tegelbruk Hmt Visby-Burgsvik
Stenbro Sbo Klintehamn-Hablingbo Grötlingbo Go Visby-Burgsvik
Stenbrottet Stb Visby-Burgsvik Fidenäs Fi Visby-Burgsvik
Stenstu Stu Klintehamn-Roma Västergårda Visby-Burgsvik
Stjärnarve Ste Klintehamn-Hablingbo Björklunda Bla Visby-Burgsvik
Stjärnarve grusgrop Klintehamn-Hablingbo Burgsvik Bk Visby-Burgsvik
Stora Vede Sv Visby-Burgsvik Visby Vy Visby-Lärbro
Stånga St Visby-Burgsvik Förrådet Visby-Lärbro
Stånga grusgrop Stg Visby-Burgsvik Otter Visby-Lärbro
Sylfaste Sy Visby-Burgsvik Österport Öp Visby-Lärbro
Tingstäde Td Visby-Lärbro Slakthusspåret Ssp Visby-Lärbro
Tingstäde grusgrop Tdg Visby-Lärbro Visby renhållningsverk Visby-Lärbro
Tingstädeträsk Visby-Lärbro Bingerskvarn Visby-Lärbro
Tjuls Ts Klintehamn-Roma Flygfältet Fl Visby-Lärbro
Tjängdarve Tj Visby-Burgsvik Hästnäs Visby-Lärbro
Torpet Trp Klintehamn-Roma Väskinde Vd Visby-Lärbro
Tule  Te Slite-Roma Rollume Visby-Lärbro
Tule grusgrop Slite-Roma Martebo Mo Visby-Lärbro
Tändsticksfabriken Visby-Burgsvik Martebomyr Visby-Lärbro
Varbos Vrb Klintehamn-Roma Tingstäde grusgrop Tdg Visby-Lärbro
Viklau Vu Visby-Burgsvik Tingstäde Td Visby-Lärbro
Visborgsslätt Visby-Västerhejde Tingstädeträsk Visby-Lärbro
Visby Vy Visby-Burgsvik Othem Ot Visby-Lärbro
Visby Vy Visby-Lärbro Lärbro Lb Visby-Lärbro
Visby hamn Vyh Visby-Burgsvik John Hill Visby-Västerhejde
Visby renhållningsverk Visby-Lärbro Visborgsslätt Visby-Västerhejde
Världsände Vde Klintehamn-Hablingbo Förvaltarebostaden Visby-Västerhejde
Väskinde Vd Visby-Lärbro Kneippbyn Visby-Västerhejde
Västergårda Visby-Burgsvik Axelsro Visby-Västerhejde
Österport Öp Visby-Lärbro Högklint Visby-Västerhejde
Hallvards Visby-Västerhejde

Sammanställt av Jöran Johansson och Rasmus Axelsson


Åter till historie-startsidan

Åter till startsidan