MÅJ XC 10 & SJ Bop 876

MÅJ XC 10: Arbetet med att bygga upp mellanväggar inne i vagnen pågår. Den bakre mellanväggen börjar bli färdig och den främre har påbörjats. Inne i vagnen har en del paneler kompletterats.Vi har också börjat dra de främre bromsledningarna vid buffertbalken. Snart ska bromskranar och slangar komma på plats.

SJ Bop 876: Nu pågår målning av sofframarna.

Lördag på Hesselby

Vändskivan till Roma hämtades i Tule grusgrop och ställdes upp vid Vagnverkstaden för kommande arbeten. SlRJ F 7 tömdes på ved som den varit lastad med sedan vintertrafiken.

MÅJ XC 10 & SJ Bop 876

MÅJ XC 10: Det går undan! A-ändesskärmarna är under målning. De är specialgjorda eftersom de är mindre än till övriga lok och sitter på armar ut från fronten. Värmesystemet är i princip komplett. Den sista dubbla radiatorn på vänstersidan har monterats. Taket över den bakre plattformen har kapats till och genomgår slipning och spackling. Mellanväggen mellan stora och lilla kupén byggs nu. Den ska få en Arlöftillverkad skjutdörr som vi fått från en medlem i Helsingborg. Väggen tillverkas av nytillverkad dubbel pärlspont enligt originalet.

SJ Bop 876: Monteringen av gardinupphängningar och klädkrokar har gjorts. Återstår bord och annat.

MÅJ XC 10 & SJ Bop 876

MÅJ XC 10: Arbetet med värmesystemet fortsätter. Nu har större delen av rördragningen genomförts och Janne och Tommy håller på med vänstersidans rör, vilka är de sista på rörslingan runt vagnen.

SJ Bop 876: Nu börjar Stefan och Cenita återmontera mängder av inredningsdetaljer som bord, gardinhållare och annat. Återstår att måla sofframarna, innan vagnen återvänder i trafik.

Vi samlar in pengar till projektet MÅJ XC 10. Vi behöver få ytterligare hjälp att ro projektet i hamn. Vill man skänka pengar går det bra att använda koden nedan eller föreningens bankgiro: 271-5043. Ange ”MÅJ XC 10” samt namn och adress på inbetalningen. Till de som redan stöttat projektet vill vi rikta ett varmt tack!

MÅJ XC 10 igen

MÅJ XC 10 dagen därpå: Bygge av värmesystemet pågår. Radiatorerna kommer på plats och ledningar dras enligt originalet. När detta är gjort kan återstående träarbeten slutföras.

MÅJ XC 10 & SJ Bop 876

MÅJ XC 10: Snickeriarbetena har kommit igång igen och taket över bakre plattformen börjar bli färdigt. Härnäst ska mellanväggarna byggas. Värmesystemet byggs också och radiatorerna placeras ut och ansluts till rörsystemet från motorn. Annat på som monterats är sandningen. Sist men inte minst har fronten på motorhuven levererats.

SJ Bop 876: Bagagehyllorna i stora kupén har återmonterats. Vagnen börjar bli riktigt fin invändigt!

Stöd projektet MÅJ XC 10! Vi behöver stöd för att kunna ro projektet att få en världsunik motorvagn tillbaka i drift. Använd gärna qr-koden nedan, eller sätt in pengar på vårt bankgiro 271-5043. Märk inbetalningen MÅJ XC 10. Till de som redan stöttat oss vill vi rikta ett varmt tack!