Lördag på Hesselby

Vändskivan till Roma hämtades i Tule grusgrop och ställdes upp vid Vagnverkstaden för kommande arbeten. SlRJ F 7 tömdes på ved som den varit lastad med sedan vintertrafiken.