Bidrag från RAÄ

Föreningen Gotlandståget har av Riksantikvarieämbetet tilldelats 100 000 SEK. Pengarna är avsedda för utveckling av vårt museum i Hesselby. Bland annat ska museet göras tillgängligt för rullstolar.

Arbetslördag på Hesselby

Idag fick vi besök av journalist och fotograf från Dagens Nyheter som gör ett reportage om föreningen och dess verksamhet. Våra elever på vårens trafikkurs hade examen med praktiska och skriftliga prov. Vi rangerade om fordon i Vagnhall 1 så att personvagnarna står på spår 4 och 5 i hallen.
På MÅJ XC 10 arbetas med kopplingen vid förarplatsen samt med att dra åt alla muttrar i korgen. Vi passade också in kylaren inför tillverkning av motorhuv.
Foton: Anders Svensson

Föreningen samlar in medel till renoveringen av MÅJ XC 10. Korgen hämtades i december 2014 hem från Småland till Hesselby för besiktning och inledande arbeten. Vi arbetar nu på att återställa vagnen till motorvagn i 30-talsutförande. Alla som vill stödja detta projekt kan sätta in pengar på vårt Bankgiro 271-5043 och ange “MÅJ XC 10“. Utöver bidraget från RAÄ har 225 183:- har samlats in till den 1/6 2021. Till er som redan har bidragit vill vi rikta ett stort tack!

Kryssningståg + MÅJ

Kryssningstrafiken är igång. Idag gick ett tåg med 70 engelsktalande turister Hesselby – Roma.

Våra nya spår på baksidan av Vagnhall 1 har gjort att vi nu kan köra in tågsätten istället för att backa in. Säkrare!

På MÅJ XC 10 arbetade firma Milton och Hargeby med att montera beslag och stålstänger i korgen för att stabilisera densamma. Dessutom pågår arbetet med kopplingen vid förarplatsen.

Arbetslördag

En grupp studenter från Campus Gotland besökte oss och åkte tåg och beskådade anläggningen. Spår 4 bakom Vagnhall 1 grusades, Dalhems hjulsats gicks igenom inför transport till verkstad och bromsarna på MÅJ XC 10 provades med gott resultat.

Spår 4 är igång

Den 6 maj kördes trafiktåget in i Vagnhall 1 för första gången. Tidigare har vi alltid varit tvungna att backa in det. På den andra bilden ser ni lokomotorn rulla ut från vagnhallens södra ände mot vändskivan. Foton: Berni.
#vändskivan #säkerhet

Fortsatt bygge av golvet i MÅJ

Fortsatt bygge av golv i korgen: Den främre delen av golvet byggs nu runt den blivande luckan till slutväxeln och dörren på vagnens högra sida. Tvärreglarna ansluts till det bevarade golvet under toaletten. Foton: Anders Svensson

GHJ samlar in medel till renoveringen av MÅJ XC 10. Korgen hämtades i december 2014 hem från Småland till Hesselby för besiktning och inledande arbeten. Vi arbetar nu på att återställa vagnen till motorvagn i 30-talsutförande.

Alla som vill stödja detta projekt kan sätta in pengar på vårt Bankgiro 271-5043 och ange “MÅJ XC 10“. Utöver bidraget från RAÄ har 225 183:- har samlats in till den 1/6 2021. Till er som redan har bidragit vill vi rikta ett stort tack!