Gotlands kommunikationer 1901- 1905

På de här sidorna har vi lagt upp de gotländska järnvägstidtabellerna 1879- 1920.
Ett urval av ångbåtsturlistorna (främst Ångfartygs AB Gotland som Rederi AB Gotland hette då) och Nynäsbanans tidtabeller finns även med för att ge er en samlad bild av de gotländska kommunikationerna.

Tidtabellerna för de gotländska järnvägarna kommenteras löpande i bildtexterna till respektive tidtabell.
När det gäller Nynäsbanan och ångbåtarna till Gotland kommenteras bara större förändringar, t.ex. nya fartyg och inställd vintertrafik.

Tidtabellerna kommer från publikationen Sveriges kommunikationer. De har skannats från 1867- 1920 av Sveriges Järnvägsmuseum och finns i sin helhet på:
http://samlingsportalen.se/all/sveriges_kommunikationer.html

För att i en dator se en bild i större storlek. Högerklicka på bilden och välj “Öppna bild i ny flik”

För att se perioden 1896- 1900, använd denna länk: https://forening.gotlandstaget.se/gotlands-kommunikationer-1896-1900/


1901:

Ny tidtabell från 1 januari 1901 på Gotlands Järnväg (GJ). Tågpar 5/6 avkortades och gick bara till Roma.
På Klintehamn- Roma Järnväg (KlRJ) gick denna vinter alla tre tågparen.
Brytningen mellan Ångfartygs Ab Gotlands vinterturer och vårturer annonserades den 6 april 1901.
Ny tidtabell från 1 maj 1901 för båda järnvägsbolagen. Inga synbara förändringar förutom att Klintebanans tider presenterades nedanför GJ.
GJ fick redan efter en månad, den 1 juni 1901 ny tidtabell. Den stora nyheten var att Visby hamn började trafikeras.
Åter igen gick det tre tågpar alla dagar hela sträckan Visby- Hafdhem.
Exempel på Ångfartygs Ab Gotlands sommarturlista 1901.
Från 1 oktober 1901 gällde ny tidtabell för GJ. Tågpar 5/6 ändrades till att sträckan Visby- Hafdhem endast trafikerades hvardagar.
Den 16 november 1901 annonserades de sista höstturerna och vinterturerna för Ångfartygs Ab Gotland.

1902:

Nynäsbanan Elfsjö- Nynäshamn invigdes den 28 december 1901. För dem som reste med den minskade restiden från Stockholm med fem timmar.
Till en början gick det bara två tågpar per dag. Det var inte förrän den 29 november 1902 som samtrafik med Nynäsbanan annonseras första gången.
Se Nynäsbanans och Ångfartygs Ab Gotlands annonser nedan (29 november 1902).

Ångfartygs Ab Gotland tycks ha varit tveksamma till att trafikera Nynäshamn under vintern 1902. Det kan ha berott på isläget?

Från 20 januari 1902 gällde ny tidtabell på GJ. Tågparet 5/6 avkortades till Roma.
Ny tidtabell på Nynäsbanan från 1 februari 1902. Antalet tågpar utökades från två till tre per dag.
Från 10 april 1902 gällde ny tidtabell på GJ. Ett tågpar Visby- Roma (5/6) drogs in och Visby hamn trafikerades åter.
Våren turlista den 12 april. Det bedrevs våren 1902 en omfattande båttrafik till/från Gotland.
Nynäshamn trafikerades ännu inte.
Ny tidtabell på Nynäsbanan från 1 maj 1902. Ett tågpar tillkom på söndagar.
Från 1 maj 1902 hade KlRJ en ny tidtabell, men inga synbara förändringar i den.
Ny tidtabell på GJ från 15 juni 1902. Ett tågpar (5/6) Visby- Hafdhem vid lunchtid återinfördes.
Även KlRJ hade ny tidtabell med smärre justeringar av avgångstiderna från Roma mot Klintehamn. KlRJs tåg anslöt åter till alla tåg som GJ annonserade Visby- Roma.
Exempel på sommarturer 1902 med Ångfartygs Ab Gotland.
Ny tidtabell på GJ från 1 oktober 1902. Lunchtåget på GJ Visby- Hafdhem (5/6) trafikerades bara t.om. 31 dec. och endast hvardagar. Ingen trafik till Visby hamn.
Samma dag 29 november, annonserade Ångfartygs Ab Gotland om Nynäshamnstrafiken med s/s Polhem och om kombinationsbiljetter.

1903:

Ny tidtabell på GJ från 10 januari 1903. Tågpar 5/6 avkortades till Roma liksom vintern 1902.

Slite – Roma Järnväg SlRJ öppnades 1 oktober 1902 men infördes inte i Sveriges kommunikationer förrän 21 februari 1903.

Ny tidtabell på GJ från 10 mars 1903. Liksom våren 1902 avkortades tågpar 5/6 till enbart Tingstäde- Visby
Vårturerna för Ångfartygs Ab Gotland påbörjades i början av april. När vinterturerna via Nynäshamn till Stockholm upphörde den 11 april så gick inga fartyg längre till eller från Nynäshamn.
Ny utökad tidtabell på Nynäsbanan från 1 maj 1903
GJ och SlRJ införde ny tidtabell från 1 maj 1903. Tågparet 3/4 på GJ fick något senare tider i båda riktningarna. Det påverkade Slitebanans tågpar 3/4.
Klintebanans tågpar 5/6 saknade anslutande GJ-tåg i Roma men annonserades ändå till Visby. Hur det genomfördes är oklart.
Från 4 juli 1903 annonserade Ångfartygs Ab Gotland dagliga turer med s/s Gotland till Nynäshamn med anslutande tåg på Nynäsbanan.
Från 5 september 1903 gick inte längre några turer till Nynäshamn.
Ny tidtabell på Nynäsbanan från 1 oktober 1903. Söckendagar och söndagar separerades.
Ny tidtabell på GJ och SlRJ från 1 oktober 1903. Tågpar 5/6 på GJ gick som hösten 1902 Visby- Hafdhem på vardagar fram till 31 december.
SlRJ annonserade från denna tidtabell anslutningar med GJ till/från Visby. Flera av Klintebanans anslutningar till/från Visby överensstämde inte med GJ tider. Oklart varför.

1904:

Ny tidtabell på GJ från 1 januari 1904. Tågparet 5/6 avkortades hvardagar till sträckan Tingstäde- Roma. På söndagar gick tågparet bara Tingstäde- Visby.
Ny tidtabell på Nynäsbanan från 15 januari 1904. Ingen förändring i antalet tågpar men tider ändrades.
Ny tidtabell på Nynäsbanan från 1 maj 1904. Antalet tågpar till Nynäshamn utökades vardagar från tre till fem. Söndagar från fyra till fem. Kanske en utökning inför kommande samtrafik med Ångfartygsaktiebolaget Wisborg.
Ny tidtabell på GJ från 1 maj 1904. Tågparet 5/6 gick nu sträckan Tingstäde- Roma alla dagar i veckan. Visby hamn trafikerades åter. KlRJ ändrade tilltabellens giltighetsdatum från 15 juni 1902 till 15 juni 1903!

Ångfartygsaktiebolaget Wisborg tog upp konkurrensen med Ångfartygs AB Gotland genom att Wisborgsrederiet samarbetade med Nynäsbanan.
Rederiet satte in s/s Gustaf Adolf som var byggd 1855 vid Lindholmens Verkstad i Göteborg. Se: https://gotlandsbatar.com/2019/04/06/gustaf-adolf/
De hade även s/s Norden i trafik på lanthamnarna. Den var byggd 1858 vid Motala Warf. Se: https://www.skargardsbatar.se/norden_1858/

GJ och SlRJ hade ny tidtabell från 15 juni 1904. Tågparet 5/6 på GJ gick nu hela sträckan Tingstäde- Hafdhem. Ett anslutande middagståg sattes in på SlRJ.

s/s GUTE byggdes redan 1856 av Motala verkstad. Hon köptes den 24 mars 1904 av Ångfartygs Ab Gotland. Gute annonserades första gången den 16 juli 1904.
Gute kom att användas huvudsakligen som lanthamnsbåt. 1916 såldes hon vidare. Se: https://www.faktaomfartyg.se/transito_no_4_1856.htm

Annons med Gutes första turer på lanthamnarna i juli 1904.
Ny tidtabell på alla tre banorna från 1 oktober 1904. Tågparet 5/6 på GJ gick sträckan Visby- Hafdhem på hvardagar och endast till 31/12 1904.
Middagståget på KlRJ gick nu bara onsdagar och lördagar. På SlRJ drogs middagståget in.
Ny tidtabell på Nynäsbanan från 1 oktober 1904. Antalet tågpar minskades till fyra och anslutningarna till/från Visby med Wisborgsrederiet lades in.

Konkurrenten Ångfartygsaktiebolaget Wisborg fortsatte under hösten med sin trafik. Från 1 oktober lastade s/s Gustaf Adolf även i Stockholm. Det minskade antalet turer till två per vecka. Deras lanthamnsfartyg s/s Norden annonserades sista gången 1904 den 26 november.

Den 10 december annonserade  Ångfartygs Ab Gotland om vintertiderna och motiverade i annonsen varför man skulle välja deras fartyg.

1905:

Den 14 januari 1905 annonserade Ångfartygsaktiebolaget Wisborg för sista gången om Nynäshamnstrafiken.

Den 11 januari 1905 ändrade GJ som tidigare år tidtabell. Tågparet 5/6 avkortades till sträckan Tingstäde- Roma på hvardagar. På söndagar gick tågparet bara Tingstäde- Visby.
På KlRJ drogs middagståget onsdag och lördagar in trots att det var samma tidtabell från 1 oktober 1904.
Våren 1905 tycks ha varit tidig. Redan den 18 mars annonserades att lanthamnsturerna var igång.
Ny tidtabell från 1 maj 1905 med utökad tågtrafik på Nynäsbanan.
Men inga gotlandsbåtar lade till i Nynäshamn 1905.

Rederi AB Orions s/s Alfa var byggd som ölandsångare 1871 vid Göteborgs Mekaniska Verkstad. Se: https://www.skargardsbatar.se/norraoland_1871/

GJ och SlRJ hade ny tidtabell från 1 maj 1904. Tågparet 5/6 på GJ gick nu hela sträckan Tingstäde- Hafdhem. GJ tider ändrades. SlRJ ändrade tiderna till/från Roma men hade inget middagståg denna sommar.
KlRJ tågpar 3/4 anslutningar Roma- Visby stämde inte längre överens med GJ tidtabell. Oklart varför.
Exempel på sommartrafiken med Ångfartygs AB Gotland sommaren 1905. Inga turer gick till/via Nynäshamn.
Ny tidtabell på alla tre banorna från 1 oktober 1905. Tågparet 5/6 på GJ gick sträckan Visby- Hafdhem på hvardagar och endast till 31/12 1904.
Middagståget på KlRJ gick nu bara onsdagar och lördagar. Anslutningarna till/från Roma på KlRJ stämde åter med GJ trafik. På SlRJ drogs middagståget in.
Den 18 november annonserades Ångfartygs AB Gotlands vinterturer och de gick via Nynäshamn om ej ishinder i Dalaröleden uppstod.

För att se perioden 1906- 1910, använd denna länk: https://forening.gotlandstaget.se/gotlands-kommunikationer-1906-1910/