Arbetslördag på Hesselby

Vid infartsväxeln till Hesselby har ett räcke uppsatts för att lokps ska slippa trilla i diket vid växling.

Annars jobbade Christer, Leif och Tomas med taket över vårt Ba-förråd. Det kommer att bli ett plåttak som täcker båda containrarna och ge skydd åt våra banarbetsfordon.

På MÅJ XC 10 har hastighetsmätare kommit upp. Arbetet med att komplettera förarplatsen pågår. Fönsterbleck har också börjat komma på plats.

På Hesselby i veckan

Omflyttning av vagnar. Stefan och Berni har hämtat hem betvagnen frän Roma som ska renoveras. En till fick följa med från Roma för att ha som exempel.
Du som är lagom händig i trä kan gärna ta på dig uppdraget att renovera trävirket.

Leif har grusat upp mellan containrarna idag så nu står det där en stolpvagn som arbetsplattform för kommande tak.

MÅJ & rälsbussen

Dagens MÅJ-arbeten: Fjäderbyte eftersom de först levererade visat sig vara för mjuka. Tommy passade på att prova förarplatsen

Rälsbussen: Provmontage av dörr. Gummilister mm saknas ännu.