Gotlands kommunikationer 1906- 1910

På de här sidorna har vi lagt upp de gotländska järnvägstidtabellerna 1879- 1920.
Ett urval av ångbåtsturlistorna (främst Ångfartygs AB Gotland som Rederi AB Gotland hette då) och Nynäsbanans tidtabeller finns även med för att ge er en samlad bild av de gotländska kommunikationerna.

Tidtabellerna för de gotländska järnvägarna kommenteras löpande i bildtexterna till respektive tidtabell.
När det gäller Nynäsbanan och ångbåtarna till Gotland kommenteras bara större förändringar, t.ex. nya fartyg och inställd vintertrafik.

Tidtabellerna kommer från publikationen Sveriges kommunikationer. De har skannats från 1867- 1920 av Sveriges Järnvägsmuseum och finns i sin helhet på:
http://samlingsportalen.se/all/sveriges_kommunikationer.html

För att i en dator se en bild i större storlek. Högerklicka på bilden och välj “Öppna bild i ny flik”

För att se perioden 1901- 1905, använd denna länk: https://forening.gotlandstaget.se/gotlands-kommunikationer-1901-1905/


1906:

Från januari 1906 fick Sveriges kommunikationer ett helt annorlunda och modernare utseende. Det innebär att publikationen blev mycket mer omfångsrik.
Datum för tidtabellernas från och med giltighetstid togs bort.

6 januari 1906. På GJ avkortades mitt på dagen-tåget till sträckan Roma- Lärbro. På KlRJ hade mitt på dagen-tågparet onsd- och lördagar tagits bort.
Ny tidtabell på Nynäsbanan som annonserades från 6 januari 1906. Den gällde till 27 april 1906.
Redan den 10 mars 1906 annonserades vårens turlistor för lanthamnstrafiken tillsammans med vinterturerna.
Den 21 april 1906 annonserades åter Ångfartygs AB Wisborgs trafik med s/s Gustaf Adolf Stockholm- Visby.
Detta år utökades trafik till att även gå Visby- Norrköping.
Ny tidtabell på alla fyra banorna från 28 april 1906. Tågparet 1/4 blev nu persontåg (Pt.) och inte som tidigare ett blandat tåg. Tågparet 5/6 framfördes hela sträckan Tingstäde- Hafdhem. Sträckan Tingstäde – Visby fick tre tågpar/dag. På KlRJ och SlRJ införds åter tågpar vid lunchtid från 15 juni 1906.
Ångfartygs AB Gotland. Exempel på sommarturerna 1906.
Ny tidtabell på alla fyra banorna 29 september 1906. GJ: Pt 1/4 avkortades till Sträckan Visby- Hafdhem. KlRJ tågparet 5/6 framfördes bara onsdag och lörd till och med 31 december 1906. På SlRJ ställdes tågpar 5/6 in.
Ny tidtabell på Nynäsbanan från 28 september 1906.

1906 var det sista året som Ångfartygsaktiebolaget Wisborg trafikerade Gotland.

17 november 1906 annonserade Ångfartygs AB Gotland de första vinterturerna.
s/s Polhem avgick till/från Nynäshamn med anslutning till Nynäsbanan.
Den 1 december 1906 annonserades att s/s Hansa turer denna vinter även gick via Nynäshamn. Höstturerna gick ytterligare ett par veckor.

1907:

Ny tidtabell på GJ från 19 januari 1907. Tågpar 5/6 avkortades till sträckan Tingstäde- Roma

Oskarshamns Mekaniska Verkstad levererade 1907 s/s Jarl till Oskarshamns Ångfartygs AB, som satte in henne på turer Visby- Oskarshamn- Kalmar våren 1907.
se: https://www.skargardsbatar.se/jarl_1907/

Redan den 30 mars 1907 annonserades vårturerna tillsammans med vinterturerna.
Ny tidtabell på GJ från 27 april 1907. Tågpar 5/6 gick nu även sträckan Roma- Hafdhem. Ett tågpar vid lunchtid insattes åter både på KlRJ från 15/6 och på SlRJ 15/6- 15/9.
Från 27 april 1907 gällde ny tidtabell på Nynäsbanan.
Exempel på sommarturerna 1907. Det var första sommaren sedan 1903 som Ångfartygs AB Gotland trafikerade Nynäshamn.
Ny tidtabell från 28 september 1907. För första gången annonseras i den om i samtrafik med fastlandets järnvägar öfver Nynäshamn.
Tågpar 5/6 på GJ gick fram till nyår bara söckendagar på sträckan Visby- Hafdhem.
På KlRJ gick tågpar 5/6 fram till nyår bara onsdag och lördagar. På SlRJ gick 5/6 bara lördagar t.om. 31 december.
Från 28 september 1907 gällde ny tidtabell på Nynäsbanan.
Höstturerna 1907 för s/s Jarl som tillhörde Oskarshamns Ångfartygs AB
Den 30 november 1907 annonserades både höst- och vinterturerna med Ångfartygs AB Gotland. s/s Jarls turer från Oskarshamn upphörde.

1908:

Isvintern 1908 påverkade inte alls fartygstrafiken. Den 4 april annonserades vårturerna paralellt med vinterns.
Nya tidtabeller på alla fyra banorna från 25 april 1908. Ett nytt tågpar 7/8 sattes på GJ in Visby- Roma. Tågparet 5/6 trafikerade hela sträckan men bara från 15 juni.
KlRJ och SlRJ satt åter in tågparen 5/6 från 15 juni 1908. Ronehamn- Hemse Järnväg fördubblade trafiken från två till fyra tågpar.
Ny tidtabell på Nynäsbanan från 25 april 1908.
Exempel på sommarturerna 1908. Ångfartygs AB Gotland hade åter monopol på fartygstrafiken. s/s Hansa trafikerade Nynäshamn och Stockholm måndag- lördag.

Den 26 september 1908 annonserades sträckan Hafdhem- Burgsvik för trafik.

Ny tidtabell på alla fyra banorna från 26 september. GJ: Tågpar 7/8 trafikerades söckendagar Visby- Hafdhem t.om 31 december.
KlRJ: Tågparet 5/6 trafikerades onsdag och lörd t.om 31 december 1908. SlRJ: 5/6 trafikerades lördagar t.om 31 december 1908.
RHJ: De återgick till två tågpar per dag.
Ångfartygs AB Gotland annonserade den 28 november 1908 om vinterturerna. s/s Hansa trafikerade åter Nynäshamn- Stockholm.
Ännu trafikerades några av höstturerna.
Även Nynäsbanan fick ny tidtabell från 28 november 1908.

1909:

Ny tidtabell från 9 januari 1909. En nyhet var att ett godstågpar sattes in söckendagar mellan Roma och Visby.
SlRJ och KlRJ tidtabeller hade ännu inte ändrats så att tågparen som bara gick till den 31 dec 1908 stod ännu med
Från 24 april 1909 fanns sträckan Hafdhem- Burgsvik med som färdig järnväg på kartan.
Den tidigare kartan hade varit oförändrad sedan 1905.
I april 1909 hade tidtabellen uppdaterats och hösttågen på KlRJ och SlRJ var borta. Tidtabellerna gällde till 31/5.
Den 24 april 1909 hade vinterturerna upphört och vårens första turer annonserades.
I samma utgåva presenterades Nynäsbanans nya tidtabell.
Från 29 maj 1909 annonserades denna tidtabell för de gotländska järnvägarna. Från Tingstäde fanns det två genomgående tåg med kortare uppehåll i Visby som gick ända till Burgsvik. Ett tågpar på dagen Roma- Visby- Lärbro infördes och ett tågpar Visby- Burgsvik- Visby infördes. RHJ hade denna sommar tre tågpar per dag.
KlRJ hade åter ett mittpådagen-tåg onsdagar och lördagar. SlRJ hade motsvarande dagligen 15/6- 15/8.
Exempel på trafiken mellan fastlandet och Gotland sommaren 1909.
Från den 2 oktober 1909 gällde denna tidtabell på järnvägarna på ön. Ett av tågparen avkortades till att bara gå till/från Hafdhem. Vinterns godstågpar Visby- Roma gick nu Visby- Hafdhem på hvardagar och bara under perioden 10 oktober- 15 december med avgång 04:45.
På KlRJ gick mittpådagen-tågparet bara ons- och lördagar fram till 31 december. På SlRJ gick det lördagar till och med 31 december. På RHJ gick det åter två tågpar per dag.
Från 2 oktober 1909 gällde ny tidtabell på Nynäsbanan. Biljettpriserna fanns då på sidan intill.
Från 4 december 1909 annonserades vinterturerna parallellt med kvarvarande höstturer med Ångfartygs AB Gotland

1910:

Från 1 januari 1910 fanns inte godståget Visby- Roma med som under vintern året före. Istället gick tågparet 5/6 även sträckan Visby- Hafdhem.
Redan en vecka senare hade GJ ändrat alla tider. Detta förde med sig att de andra tre bolagen ändrade sin tider pga anslutningarna i Roma och Hemse.
Ett tåg (Bt 5) gick nu Lärbro- Visby- Roma, Bt 7 gick Roma- Hemse. Söderifrån avkortades Bt 6 så att det gick från Hemse istället från Hafdhem.

Union-Linien påbörjade trafik 1910 via Visby på sin linje Stockholm – Stettin. Om och hur den påverkade Ångfartygs AB Gotland är okänt.
Rederiet och fartygen går inte att hitta via sökningar med Google.

Den 9 april 1910 annonserades de sista vinterturerna och de första vårturerna med Ångfartygs AB Gotland.
Från 4 juni 1910 blev morgontåget från Tingstäde genomgående till Burgsvik. Tågparet 5/7 gick till/från Roma. Liksom sommaren före införde KlRJ ett tågpar mitt på dagen onsd- och lördagar. SlRJ införde det dagligen under tiden 15 juni- 15 augusti. RHJ hade endast två tågpar sommaren 1910.

Från 11 juni 1910 annonserade Nynäsbanan med en stor annons i varje ny utgåva av Sveriges kommunikationer. Samtrafik med Ångfartygs AB Gotland som hade ångbåtarnas tider med.1910
Från 1 oktober 1910 minskades trafiken på GJ mellan Tingstäde och Visby från tre till två tågpar. Godstågsparet 7/8 gick bara Tågpar 5/6 gick sockendagar till 31 december 1910. Ett godstågpar (7/8) infördes söckendagar under perioden 11 oktober- 17 december 1910 med avgång från Visby 05:30 och som var åter i Visby 22:00. Ändrade tider på GJ ledde till att tiderna på de andra tre bolagens justerades. KlRJ fortsatte med ett mitt på dagen tågpar onsd- och lördagar. SlRJ hade motsvarande på lördagar.
Ny tidtabell och en stor annons på Nynäsbanan från 1 oktober 1910. Men fartygens tider var inte med längre.
19 november 1910 annonserades vinterturerna (fr. o. m. den 15 Nov.) och de kvarvarande höstturerna med Ångfartygs AB Gotlands fartyg.

Exempel på annonserna för Union-Liniens trad Stockholm – Visby – Stettin under 1910. Turerna annonserades under hela vintern.


För att se perioden 1911- 1915, använd denna länk: https://forening.gotlandstaget.se/gotlands-kommunikationer-1911-1915/