Stationshuset Hesselby

Stationshuset uppfördes inför Slite-Roma Jernvägs (SlRJ) öppnande 1902. Stationen var den största mellanstationen på järnvägen. Att den benämndes Hesselby berodde på att det fanns två stationer i Dalhems socken. Den andra stationen ett par kilometer längre norrut hette “Dune”. Ett par år efter nedläggningen 1953, fungerade stationshuset som postkontor. Stationen helrenoverades av Föreningen Gotlandståget mellan 1972 och 1974.

T.v: Hesselby Jernvägsstation 1910. Stm Nyberg med familj. Foto: KJA Gardsten/ Landsarkvivet. T.h: Hesselby station 30-talet. Olof Hoffman var stins. 
T.v: Hesselby Järnvägsstation 1957. Fyra år efter nedläggningen. Foto: Olof Sjöholm T.h: Hesselby station våren 1972. Foto: Ulf Ronander. 
Gotlands Hässelby station våren 1972. Foto: Ulf Ronander.
T.v: Hesselby station den 24 juli 1983. Foto: Daniel Isaksson. T.h: Hesselby station från baksidan den 10 juni 1990. Foto: Daniel Åhlén
T.v: Hesselby järnvägsstation 20 juni 2004. T.h: Hesselby järnvägsstation den 21 augusti 2005 vid Museijärnvägens dag
T.v; Delar av trafikpersonalen den 21 aug. 2005. Tony, Bengt, Ante, Rasmus och Peter. T.h: Hesselby station den 15 april 2005

Sommaren 2016 påbörjades ommålning av stationshuset. Det gjorde vi i egen regi. När det var dags för plåttaket fick vi ekonomiskt stöd av Länsstyrelsen eftersom byggnaden är byggnadsminnesmärkt. Det möjliggjorde att vi kunde ta in anbud på arbetet. Det utfördes av Jerry Jannehags måleri i Dalhem.

Tv. Baksidan var färdigmålad den 22 juni 2016. T.h: Byggnadsställningarna var resta den 15 sept. 2017.

Interiörbilder: (foton 2 april 2008)

Inne i biljettexpeditionen och i väntsalen. Foton: 20 nov. 2004 samt de två högra 2 april 2008
Order- och styrelserummet som även är bibliotek. Foto: 2 april 2008

Övre plan:

Tv. Trappan upp till övervåningen. Mitten: Korridoren med pentry t.h. T.h: Övre hall med toalett till vänster och förråd till höger.

Övre planet uthyres som lägenhet under sommaren i första hand till medlemmar. Är du intresserad av att hyra kontakta Staffan Beijer ordf@gotlandstaget.se eller 0705-83 05 19 för ytterligare information om lägenheten och hyresvillkor. Toalett finns på övre våningen, dusch med
omklädningsrum finns i vagnhallen.


Länk till vår sida om stationsmiljön i Hesselby

Åter till startsidan