Järnvägskartor – gotländska 1940 – 1953 & moderna

  
Gotlandskarta från 1948  
I grundskala 1:200 000
Utgiven av AB Sylve Norrbys Bokhandel Visby
Pdf-fil: storlek 3,9 Mb

Gotlandskarta från 1953
I grundskala 1:200 000
Utgiven av Shell

Pdf-fil: storlek 3,9 Mb


Geologisk karta över Roma/Dalhem
Sveriges geologiska undersökning gav mellan 1920-1940 ut kompletta kartor över Gotland. Grundskala 1:50 000
Montage av fyra kartor över Roma/ Dalhem. Pdf-fil: storlek 4,9 Mb
  
Översiktlig karta över det gotländska järnvägsnätet
Alla banorna fanns inte samtidigt
© Peter Löf & Catarina Östlund
  
Karta över tåg- och busslinjer vintern 1952
De många busslinjerna gör kartan lite rörig
© Thomas Koch
  
Karta över tåginjerna vintern 1952
Lättillgänglig och detaljerad järnvägskarta
© Thomas Koch

Pdf-filerna är zoom-bara och väldigt detaljerade

Moderna järnvägskartor

Karta över GHJ Hesselby – Roma
Lantmäteriet kartutskrift


Karta över banutbyggnaden Munkebos – Tule – Roma
Montage med orienteringskarta som grund
perleino13b

Karta över GHJ Hesselby – Roma
Framtagen av Gotlands Allehanda – Per Leino 2013

Åter till historie-startsidan

Åter till startsidan