Inte bara rälsbuss och slyröjning i inläggen

Spåren sydväst om vändskivan är nu klara och banavdelningens småfordon ryms i containern.
I verkstaden pågår isärtagningen av lokomotorn SJ Z4p 320 riktningsväxel.
Vårt lokomotorgäng kämpar med att ta isär alla komponenter.

Skogsstyrelsen och naturnära jobb kämpar på.

Senaste veckan har fokus varit bakom vagnhall 2. Det skogsområdet har nu blivit gallrat på all sly. Det blir ett helt annat utseende än tidigare!
Skogsstyrelsen fortsätter att sätta upp banstängsel vid Eken och på båda sidor av Dalhemsån.
Under fredagen blåstes alla löv vid Eken (och de är många) bort av vinden och vår lövblås.
Banan är nu städad med lövblås till Tomtevägen.

Ett stort steg har tagits på vägen mot en egen röd rälsbuss på GHJ!

Genom ett fantastiskt tillmötesgående från Nordsjællandske Veterantogs museiförening i Gedser/ Danmark har vi övertagit en dansk skinnebuss. 
Den har hämtats av Bosse Åkare och anlände idag till Gotland. 

Rälsbussen, eller Skinnebus som det heter på danska, ska utgöra grund för ett framtida projekt att bygga en replik av en röd gotländsk Hilding Carlsson. 
Men vägen dit är lång och ditt bidrag eller praktiska hjälp kan hjälpa till att förverkliga detta långsiktiga projekt.

Ingen av de gotländska röda rälsbussarna som rullade på ön 1945 – 1960 finns kvar (vad vi vet). De danska skinnebussarne var normalspåriga kopior av Hilding Carlssons rälsbussar som byggdes i Umeå. De danska bussarna hade stålkorg, medan de svenska hade korg av askträ med plåtklädsel. Det finns också skillnader i frontens utformning, samt i korgbredd. Den nya rälsbussen får en helt ny korg i askträ.

Det kan tilläggas att det finns en artikel i senaste numret av Spårstumpen där även de danska bussarna får en kortfattad presentation.

Mer om skinnebussen: https://www.jernbanen.dk/motor_solo.php…

Skogsstyrelsen stängslar – 27 november

Skogsstyrelsen/Naturnära jobb röjer inte bara sly, utan stängslar också. Vi får hjälp att sätta upp banstängsel/tretrådstun vid Eken och Roma kungsgårds station.
Banstängsel var förr till för att inhägna järnvägsområdet och hindra kreatur att komma upp på spåret. Det bestod ofta av gamla slipers som klövs i fyra stolpar och de försågs med tre järntrådar.
Banstängslet bidrar till att förfina vår miljö och är vid Roma kungsgård även för att hindra att någon ramlar nedför branten bakom stationen. Foton: Stefan
Vi tackar så mycket för hjälpen!

Skogsstyrelsen på räls – 23 november

Insamling av sly – 22 november

Skogsstyrelsen kör torsdag och fredag med vår lokomotor och kramvagn ihop sly som har fällts. Det kommer att flisas på Tule.
På den andra bilden syns det vad snyggt det blev söder om Nygårds ????
I verkstaden på Hesselby har Stefan tagit fram stöd till växelklot. Foton: Erik och Stefan

På Etelhem – 13 november

Idag svetsades ramen till MÅJ-vagnen hos Marin- och Maskinteknik i Etelhem. Foton: Erik Tofftén

Skogsstyrelsen röjer vidare – andra veckan

Skogsstyrelsens personal jobbar vidare andra veckan med att röja sly och årsgräs längs med banan.
Under tisdagen arbetade dem mellan Roma kungsgård och Tules stationer.
Det blir fantastiskt fint! Vi är otroligt glada för den hjälp vi får av Skogsstyrelsens Naturnära jobb

På Hesselby – 13 november

I verkstaden slets det under ledning av Tommy med den trilskande riktningsväxeln till lokomotorn SJ Z4p 320. Det arbetades även med småfordonscontainern.
Spår och slipers blåstes rena mellan Hesselby och Eken med vår utmärkta ryggburna lövlås. Det är viktigt för att inte binda fukt mot räler och slipers.
Vill DU hjälpa till med lövblåsandet, är du varmt välkommen kommande vecka, hör av dig!
Till sist så kompletterades Tule stations expedition med en gammal passande skrivmaskin. Det är de små detaljerna som gör det!