Tule station – om stiftelsen – för uthyrning

banbygg2010 jord tule tule50 tulebild tuleinne 120308_01
 Klicka på denna länk!
Allt om banbygget 2010-2011 vid Tule station finns samlat på en sida
Klicka på denna länk!
Allt om restaureringen av ladan och jordkällaren i Tule finns samlat på en sida
 Klicka på denna länk!
Allt om banbygget 2007 vid Tule station finns samlat på en sida
Klicka på denna länk!
Historiken om Tule station
Klicka på denna länk!
Se bilder från Tule station
Klicka på denna länk!
Se bilder inifrån stations-huset
Klicka på denna länk!
Se bilder från den invändiga renoveringen 2012-2014
Klicka på denna länk!
Se bilder från den ut- och invändiga renoveringen 2019


Tule station förvaltas av Tulestiftelsen

Märta och Ingmar Lindkvists stiftelse för stöd till Föreningen Gotlandståget

Tule station nymålad och grann den 14 augusti 2019. Till höger: En ovanlig biljett från KlRJ: Isums till Tule (tågbyte i Romakloster)

Stationshuset uthyres veckovis. Huset består av ett modernt kök, dusch/wc samt två rum, En bäddsoffor och två sängar finns (4 bäddar).

Stiftelsen har förbättrat standarden de senaste åren genom att:

2007 byggdes bangården åter upp, ladan och jordkällaren restaurerades.
2008 köptes en ny kyl/frys in.
2012 återställdes köket i ett äldre utförande. Kakelugnen murades om.
2013 påbörjades inredningen av ett sovloft på vinden (ovanför köket) med plats för två nya resårsängar.
2014 Sovloftet på vinden byggdes färdigt inför sommarutyrningen.
2015 Allrummet försågs med nytt innertak och nya tapeter. Kökets renovering färdigställdes.
2019 Utvändig renovering av fasaderna samt invändig renovering av målningen i väntsal och expedition.
Utfört med stöd av Länsstyrelsen i Gotlands län och Elisabeth och Gunnar Bachérs fond inom Gotlands hembygdsförbund.
2023 Ny bäddsoffa och nya kuddar och täcken.

Det är sommaruthyrningen som helt finansierar drift och vissa investeringar i stationen.

Hyran för 2024 är 4 300:- under högsäsong (20/6-22/8) och 3 200:- under lågsäsong.

Stationen hyrs ut veckovis, och bytesdag är normalt torsdagar. Men under lågsäsong går stationen att hyra även kortare tider.
Välkomna att boka! Följande perioder 2024 är uthyrda: 25/7- 22/8 och 26- 30/8. (uppdaterat 17/6 2024).

Sommaren 2013 togs åter Tule i bruk som en fungerande station. Det innebär tågtrafik dagtid söndagar under juli- augusti samt även onsd- torsd- och lördagar från midsommar till mitten av augusti.
Stinsexpeditionen och väntsalen inte längre är tillgängliga för hyresgästerna. Sovloftet på vinden kompenserar detta.

Kontakta: Staffan Beijer ordf@gotlandstaget.se eller 0705-83 05 19 för ytterligare information om huset och hyresvillkor samt bokning.
Föreningen Gotlandståget hyr genom Staffan även ut rum i Hesselby station samt i banvaktsstugan vid Eken


Bilder från Tule station – 27 maj 2020

 
Länk till flera bilder från 27 maj.

Till vänster: Flygfoto taget från flygplan av Gunnar Britse den 1 augusti 2013. Till höger: Flygfoto taget med helikopter av Ingemar Ohlsson sommaren 2006
Till vänster: Flygfoto taget från flygplan av Gunnar Britse den 1 augusti 2013. Till höger: Flygfoto taget med helikopter av Ingemar Ohlsson sommaren 2006

Historik om Tule station

tule03
Till vänster: Tule hållplats på den 10 juni 1953. Sista tåget rullade dagen innan. Sveriges Järnvägsmuseum – http://www.samlingsportalen.se/getitem-record?PID=SE_SJM_FG_Jvm_KDAA08660
Till höger: Lillimour Ahlgren och Monica Fernström på perrongen med den svarta hunden Lackie, som var Carl Larsson och hans fru Edits hund på 50-talet. Vår nya perrong är byggd i samma stil.
tule04
Till vänster: Fotografen som är okänd klättrade upp i ett träd och tog den här bilden. Till höger: Z4p-lokomotor med SJ Cop 751 (fd GJ Co8) samt ytterligare en personvagn på spår 2 i höjd med jordkällaren. Kanske ett badtåg från Roma till Slite.

Tule station byggdes 1902 och var Halla sockens hållplats på Slite-Roma Jernväg (SlRJ) Namnet “Tule” tillkom då Kungl. Järnvägsstyrelsen inte kunde godkända “Halla” som SlRJ först föreslog. Hållplatsen hade två spår, lastkaj, ett mindre lantmannamagasin, hållplatshus, lada, uthus och jordkällare. Samtliga byggnader  är bevarade. Trafiken bedrevs av SlRJ till 1/7 1947 då GJ (Gotlands Järnväg) tog över och drev trafiken i en statlig bolagsform under ett år. 1948 tog SJ över i egen regi och fd. SlRJ ingick då i SJ:s 37:e driftssektion.

Sista persontåget rullade förbi Tule hpl på kvällen den 9/6 1953. Sockerbetor transporterades dock på banan även på höstarna 1953-56. Räls och slipers revs upp 1958. Stationsområdet med hus såldes 1961 till Tules sista platsvakt Carl Larsson. Någon station har Tule aldrig varit tidigare, men på GHJ har hållplatsen/anhalten uppgraderats till station!
Under 2007 återuppbyggdes den historiska bangården vid Tule med två växlar och 90 meter hinderfritt sidospår. Uthusen renoverades och ett banstängsel med tre järntrådar (tretråds-tun) runt stationsområdet 2007-2009.

Banan till Hesselby invigdes den 5 maj 2013 av Landshövdingen Cecila Schelin Seidegård .
Vid stationen fanns då en ny perrong i gammal stil. Veckan innan hade semaforen monterats upp och den kommer från Vimosågen på södra Inlandsbanan. Semaforen har vi fått från JTJ och den har renoverats av en av våra anställda. Två spårspärrar kommer att monteras på spår 1.
Den 14 maj 2015 invigdes banan till Roma och Tule är numera en mötesstation vid de tillfällen vi har tvåtågstrafik. Övriga trafikdagar stannar tågen från Hesselby vid Tule för guidat uppehåll


Länk till Halla sockenförenings sida om Tule station: https://www.hembygd.se/shf/plats/234368

Till vänster: Stationshuset med ladan den 5 juni 2013. Sommartrafiken har just inletts. Till höger: Stationshuset med lada den 1 okt. 2006. Vändskivan är tänkt att användas vid Roma stn.
Till vänster: Stationshuset med ladan den 5 juni 2013. Sommartrafiken har just inletts. Till höger: Stationshuset med lada den 1 okt. 2006. Vändskivan är tänkt att användas vid Roma stn.

Tule station köptes av Märta och Ingmar Lindkvist 1982. De grundade “Märta och Ingmar Lindkvists Stiftelse till stöd för Föreningen Gotlandståget”. Stiftelsen kallas i daglig tal “Tulestiftelsen” och förvaltar stationsområdet med tillhörande hus. Stiftelsen är nära knuten till Föreningen Gotlandståget.
Under 80-talet knackades den putsade fasaden ned. Väntsalen och expeditionen har återställts musealt. Stiftelsen har under senare år låtit renovera tak och fasader på stationshuset. Invändigt har stationshuset återställts i ett 1940-talsskick, se nedan.

Tulestiftelsens styrelse består av: Christer Mårtensson, Halla ordförande, Daniel Åhlén, Gotlands Tofta sekreterare. Staffan Beijer, Visby ledamot, adjungerad ledamot för Gotlands Hembygdsförbund är Göte Johansson, adjungerad ledamot för Gotlands fornvänner än Pär Malmros.

Stationsområdet med byggnader är sedan 2002 byggnadsminnesförklarat

Klicka här för att komma tillbaka överst på sidan om Tule station


Bilder från Tule

Stationen med den återuppbyggda bangården. Foto från invigningen den 5 maj 2013.
tule06
Till vänster: Stationshuset “4 km från Roma” den 28 april 2008. Till höger: Tule station. Semaforen och de nya plankövergångarna har lagts på plats. Dem skall ligga förskjutna i förhållande till varandra. Foto den 5 juni 2013.
tule07
Till vänster: Stationshuset, baksidan den 28 april 2008. Till höger: Stationshuset sedd från sydost.  1 okt. 2006.

tule08

Till vänster: Stationen över spårområdet. Foto den 5 juni 2013: Till höger: Stationen från det blivande spårområdet. Foto den 1 okt. 2006.

tule09
Till vänster: 5 juni 2013:  Stationen med den återuppbyggda bangården. Till höger: Stationen med den återuppbyggda bangården. Foto den 28 april 2008


tule10
Foton den 28 april 2008. Stationen med ladan och pumphuset.


tule11
Foton den 28 april 2008. Till vänster: Den södra växeln med lantmannamagasinet. Till höger: Stationsområdet sett från den södra växeln.


tule12
Foton den 28 april 2008. Till vänster: Banan söderut mot Roma. Till höger: Den norra delen av bangården.


tule13
Till vänster: Norra banänden mot Hesselby den 5 juni 2013. Till höger: Den norra banänden mot Hesselby. Foto den 28 april 2008.


tule14
Till vänster: Den återuppbyggda bangården med jordkällaren och lastkajen. Foto den 28 april 2008. Till höger: Den stora lastkajen med lantmannamagasinet. Foto den 1 okt. 2006.


tule15
Till vänster: Den nyrenoverade ladan. 28 april 2008. Till höger: Ladan, innan restaureringen 2007. Foto: 1 okt. 2006.


Foton den 1 okt. 2006. Till vänster: Lantmannamagasinet sedd från väster. Till höger: Det lilla uthuset som idag är förråd och pumphus


tule17
Till vänster: Jordkällaren efter slutförd restaurering. 12 okt. 2007. Till höger: Den förfallna jordkällaren. 1 okt. 2006.  Jordkällaren renoverades under 2007. Stiftelsen fick bidrag från Länsstyrelsen till renoveringen.

Klicka här för att komma tillbaka överst på sidan om Tule station


Bilder inifrån stationshuset:

tule18
Till vänster: Motiv från biljettexpeditionen den 3 juni 2015. Mitten: Motiv från väntsalen. 18 maj 2004. Till höger: Motiv från hallen. 3 juni 2015.
Till vänster allrummet den 3 juni 2015. Till höger: Allrummet med den nya bäddsoffan och fungerande radio från 1955. Foto: 26 maJ 2023.
tule20
Foton den 3 juni 2015. Köket efter renovering med åldringsmålning.
tule21
Till vänster: Motiv från allrummet med den ståtliga kakelugnen som tyvärr f.n. inte fungerar. Foto 2004. Mitten: Motiv från allrummet med de gamla bäddsofforna. Foto från 2008. Till höger: Motiv från köket i Tule. 18 maj 2004
Klicka här för att komma tillbaka överst på sidan om Tule station

Den invändiga renoveringen av Tule 2019:

Under hösten 2019 har Jerry Jannehags måleri åtgärdat ytterdörren till väntsalen, lagat ådringsmålningen i väntsal och expedition samt målat skorstensstockarna i väntsal och expedition.
Tule och Hesselby stationer är byggnadsminnen och därför har Länsstyrelsen på Gotland beviljat bidrag på 90 % av kostnaden för även denna renovering!
Stiftelsen har även fått 10 000:- i bidrag till den in- och utvändiga renoveringen genom stöd från Elisabeth och Gunnar Bachérs fond inom Gotlands hembygdsförbund.

Bilder från väntsalen in mot expeditionen och den lagade fönsterbänken i väntsalen
Bilder från skorstensstocken och fönsterbänkar/foder i expeditionen

Den utvändiga renoveringen av Tule 2019:

Under sommaren 2019 har Rolf Petterssons måleri målat om stationshuset i samma kulörer som övriga stationshus på banan.
Tule och Hesselby stationer är byggnadsminnen och därför har Länsstyrelsen på Gotland beviljat bidrag på 90 % av kostnaden! Stiftelsen har även fått 10 000:- i bidrag till den in- och utvändiga renoveringen genom stöd från Elisabeth och Gunnar Bachérs fond inom Gotlands hembygdsförbund. Det är Tulestiftelsen och Föreningen Gotlandståget mycket glada över!

Foton före och efter den yttre renoveringen
Foton: 14/8 2019


Renoveringen av Tule 2012- 2014:

På Tule har 70-tals köket rivits ut. Det gamla köket med vedspis som en medlem hade sparat, återställs. Även den gamla trappan till övervåningen som var sparad återställs.
Under innertaket har fin pärlspont tagits fram. På övervåningen har ett sovloft byggts. Trappan har försetts med ett räcke för säkrare tillträde.

tule22
Till vänster: Tules sovloft. Två bekväma resårsängar finns där. Foto mot norr. Till höger: Sovloftet mot söder. Trapphuset är till höger. Vinden bakom dörren till vänster.
tule23
14 juni 2013: Sovloftet på Tule. Tak och sidoväggar var då klara. Två sängar ställdes in och sovloftet kunde provisoriskt användas under sommaren 2013.

2012

tule24
Till vänster: 5 juni 2012: Motiv från köket i Tule. Det började då bli klart i sitt äldre utförande. Till höger: 20 juni 2012: Motiv från köket i Tule. Köket hade då städats ur och hyresgästerna flyttat in.
tule25
Motiv från köket i Tule.17 april 2012


tule26
Foton 17 april 2012: Till vänster: Motiv från vinden på Tule. Där sängarna står skall ett sovloft byggas. Till höger: Motiv från vinden mot söder. Den återställda trappan ned till köket syns i mitten.


tule27
Foton 8 mars 2012. Till vänster: Exteriört motiv från Tule. Till höger: Motiv från vinden mot söder. Sovloftet byggdes i den norra delen.


tule28
Foton: 8 mars 2012. Till vänster: Dörren till vindstrappan hade satts igen. Kakelugnen renoverades under vintern. I mitten: Den återställda trappen samt delar av blivande köksinredning. Till höger: En äldre köksinredning monterades. Den är inte original, men passar väl.

12 juli 2011. Våghuset vid Tule station återuppbyggs

Tulestiftelsen håller på och återuppbygger det våghus som fanns vid stationen.

tule29
Till vänster: Våghusets betongplintar fanns kvar från förr. Mitten: Våghuset under byggnad. Till höger: Tulestiftelsens dåvarande ordförande Peter Doolk och ledamot Kent Klasén under bygget. Foto: Anders Johansson.

Renoveringen av Tule 2003

Med hjälp av antikvarisk expertis utfördes rengöring (slipning) av fasaden samt ommålning med linoljefärg av stationshuset under våren och försommaren 2003.

tule30
Till vänster: Stationshuset med all gammal färg borttagen den 28 maj 2003. Till höger: Stationshuset under grundmålning den 13 juni 2003.
tule31
Till vänster: Stationsnamn och avstånd till Roma och Slite under renovering. 13 juni 2003. Till höger: Målningsarbetet var klart den 26 juni 2003.


tule32
Till vänster: Tule station den 12 sept. 2003. Till höger: Tule station den 18 maj 2004.

Klicka här för att komma tillbaka överst på sidan om Tule station

Klicka här för att komma tillbaka till Föreningen Gotlandstågets startsida