Gotlands kommunikationer 1878- 1885

På de här sidorna har vi lagt upp de gotländska järnvägstidtabellerna 1879- 1920.
Ett urval av ångbåtsturlistorna (främst Ångfartygs AB Gotland som Rederi AB Gotland hette då) och Nynäsbanans tidtabeller (från 1902) finns även med för att ge er en samlad bild av de gotländska kommunikationerna.

Trots att järnvägen invigdes 1 oktober 1878 finns ingen tidtabell med i Sveriges kommunikationer förrän den som gällde från 1 juni 1879.
Tidtabellerna för de gotländska järnvägarna kommenteras löpande i bildtexterna till respektive tidtabell.
När det gäller Nynäsbanan och ångbåtarna till Gotland kommenteras bara större förändringar, t.ex. nya fartyg och inställd vintertrafik.

Tidtabellerna kommer från publikationen Sveriges kommunikationer. De har skannats från 1867- 1920 av Sveriges Järnvägsmuseum och finns i sin helhet på:
http://samlingsportalen.se/all/sveriges_kommunikationer.html

För att i en dator se en bild i större storlek. Högerklicka på bilden och välj “Öppna bild i ny flik”


1878:

Omslaget till Sveriges kommunikationer den 5 oktober 1878
Ännu 1878 rådde tidsskillnad i Sverige vilket innebar att ett tåg som avgick enligt tidtabell från Stockholm kl. 10:00 avgick 24 minuter senare.

Ångfartygsbolaget Gotlands fartyg vid den här tiden var:
s/s Wisby. Byggd 1866 på Motala Verkstad. Se: https://www.faktaomfartyg.se/wisby_1866.htm
s/s Gotland. Byggd 1868 på Bergsunds Mekaniska Verkstad i Stockholm. Se: https://www.faktaomfartyg.se/gotland_1868.htm
s/s Thjelvar. Byggd 1876 på Bergsunds mekaniska verkstad i Stockholm. Se: https://www.faktaomfartyg.se/thjelvar_1876.htm
s/s Klintehamn. Byggd 1876 på O.A. Brodins Varv i Gefle. https://www.faktaomfartyg.se/klintehamn_1876.htm

Ångbåtsturerna hösten 1878

Om postångaren Sofia som var byggd 1864 på Motala Warf kan ni läsa på sidan 79-80 i: https://www.postmuseum.se/bocker/2013/2013-7_77-90_Gustafsson.pdf


1879:

Den första publicerade tidtabellen i Sveriges kommunikationer kom den 24 maj 1879
Lagom när GJ kom med i Sveriges kommunikationer hade gemensam borgerlig tid införts i Sverige.
4 oktober 1879

1880:

Åter daglig trafik på båda tågen från 15 april 1880
Sommartiderna för ångbåtarna 1880
Från 15 november 1880, endast onsdagar och lördagar för ett av tågen

1881:

Tredje klasspriserna höjdes något i tidtabellen från 1 januari 1881
Åter daglig trafik för båda tågen från 1 maj 1881
Ändrad tidtabell för söndagar från 19 juni 1881
Sommartiderna för ångbåtarna 1881
Från 15 november 1880, endast onsdagar och lördagar för ett av tågen
Ångbåtsturerna hösten 1881

1882:

Ändrad tidtabell för söndagar från 15 juli 1882
Sommartiderna för ångbåtarna 1882
Ångbåtsturerna vintern 1882/83
Från 1 december 1882, åter endast onsdagar och lördagar för ett av tågen

1883:

Från 25 april 1883 åter daglig tågtrafik
Sommartiderna för ångbåtarna 1883
Ändrad tidtabell för söndagar från 1 juli 1883
Från 1 oktober 1883 blev trafiken daglig istället för särskilda tider på sön- & helgdagar
Från 6 december 1883, åter endast onsdagar och lördagar för ett av tågparen
Sista turerna för hösten med Ångfartygsbolaget Gotland gick i början av december 1883

1884:

På vintern 1884 fanns det endast postförbindelse från Västervik, se även kartan ovan
Ångfartygsbolaget Gotlands trafik kom igång i början av april 1884.
Åter daglig trafik från 15 april 1884
Ingen skillnad mot tidtabellen från 15 april
Särskilda söndagstider från 1 juli 1884
Exempel på Ångfartygsbolaget Gotlands sommartidtabell 1884.
Åter daglig tidtabell från 1 oktober 1884
Vintern 1884-85 gick det ena tågparet tre dagar i veckan
Ångfartygsbolaget Gotland slutade sina turer i slutet av november 1884

1886:

Måndagsturerna gick nog inte så bra, så redan i februari 1885 kom en ny tidtabell utan måndagar
Under vintern 1885 började postångaren även gå till Stockholm
Från 15 april 1885 var det åter daglig trafik för båda tågparen.
Ångfartygsbolaget Gotland började sina turer i början av april 1885
Exempel på Ångfartygsbolaget Gotlands sommarturer 1885
GJ provade även vintern 1885/86 att köra det ena tågparet även på måndagar

För att se perioden 1886- 1890, använd denna länk: https://forening.gotlandstaget.se/gotlands-kommunikationer-1886-1890/