Gotländsk järnvägslitteratur – en bibliografi

I den här bibliografin kan ni ta del av böcker och tidskrifter där ni kan läsa om de gotländska järnvägarna.
De som ännu kan köpas via föreningens butik hittar ni via denna sida: https://forening.gotlandstaget.se/ghj-butiken/

Sidan är under arbete –


Tidningen Spårstumpen – Föreningen Gotlandstågets periodiska medlemstidning som har givits ut sedan 1972.
Tidningen innehåller information om föreningens verksamhet, historiska artiklar med anknytning till Gotlandsbanorna, bilder från förr och nu samt intervjuer, ritningar med mera.
För innehåll i respektive utgåva, se sammanställningen: https://forening.gotlandstaget.se/sparstumpen/


Bläse kalkbruksmuseum – om stenindustrin på norra Gotland – Poul Bergesen
Gotlandica förlag 2013. Tryckt i Tallin.
I boken tar författaren oss med på en guidad tur genom museet. Vi får följa arbetet i stenbrotten, industrijärnvägen och vid kalkugnarna. Han ger en levande bild av arbetarnas villkor och om livet i det samhälle som växte upp kring brott och bruk. Vi får veta att kalkbrytningen var ett säsongsarbete där arbetarna för sin försörjning också ägnade sig åt fiske och jordbruk. Han beskriver också kvinnornas roll, deras slit med daglönearbete. 96 sidor.

Gotlands Järnvägar – John Kvarnstedt
Utgiven av Kulturnämnden i Gotlands kommuns skriftserie Gotlandica som nr 15 i samarbete med Barry Press förlag i Visby 1978.
Tryckt på Länstryckeriet i Nyköping. 208 sidor

Gotlands järnvägsbroar, stationshus och perronger – Torsten Daun
Gotlandica förlag – 2016
Boken handlar om vad vi i nutid kan hitta från järnvägsepoken. Den har ambitionen att visa på det som vittnar om järnvägen på de ställen där sådant finns att finna. Det innebär att banvallar, perronger, lastbryggor, byggnader och broar är med i bild.
För mer information om boken, lyssna på Radio Gotland: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6550287

Hembygd Gotland – Mats Rogberg
Trafiknostalgiska förlaget – 2012
En flygresa i Albin Ahrenbergs aeroplan över det gotländska landskapet för 80 år sedan. Flygfotografier över kyrkbyar och stationsmiljöer som varit hembygdens medelpunkter för generationer gotlänningar.

Järnvägen till Klintebys – Martin Ragnar
Snögrindabanan byggdes för transport av jordbruksprodukter mellan Klintebys och KlRJ (Klintehamn-Roma Järnväg) bana i Klintehamn. Banan trafikerades endast mellan 1910 och 1916. 64 sidor.

Med Nynäsbanan till Gotland – Kenneth Landgren
Utgiven av Stockholm Nynäs Järnvägs kamratförening – intresseföreningen
Boken behandlar resandet från Stockholm till Gotland genom historien. Den behandlar såväl båttrafiken som järnvägarna på båda sidor om Östersjön.  En tämligen omfattande trafikapparat som omfattar såväl Stockholm-Nynäs Järnväg, Gotlandsbolaget, Nordström & Thulin som Gotlands Järnväg och övriga järnvägar på ön. Detta grepp innebär att helheten beskrivs och inte bara de enskilda delarna. 254 sidor.

Järnvägen till Ronehamn – Martin Ragnar och Eje Hardings
Utgiven av Svenska Järnvägsklubbens bokförlag 2002. Bratts tryckeri Jönköping.
Boken behandlar historien om Ronehamnsbanan som gick mellan Ronehamn och Hemse och som bara trafikerades mellan 1904 och 1918. 120 sidor.

Minnesruna över Slite-Roma järnvägs första 20 år – Sixten Blomér
Utgiven av Wessman & Pettersson, Visby 1978.
Gotlandstryck, Visby. 80 sidor.

Statens järnvägar på Gotland – Martin Ragnar, Bertil Kahl, Anders Svensson
Frank Stenvalls förlag. Malmö
Det här är en fängslande skildring av stolta planer och grusade förhoppningar, om tidig motorisering med bruna lokomotorer och röda rälsbussar, försök att utveckla trafiken trots ett tynande underlag, transporterna av grus och grisar, och till sist nedläggning och upprivning. Den rullande materielen under SJ-tiden behandlas utförligt. 300 sidor, inbunden

Verkstadsindustrin på Gotland – Martin Ragnar och Christer Ahlberg
Frank Stenvalls förlag Malmö 2010. Tryckt i Estland.
Under 1900-talets första decennium blev Fole mekaniska verkstad i Visby med sina låga priser en av Sveriges ledande tillverkare av järnvägsvagnar. Efter Graham följde entreprenören Per August Otter och i konkurrens med honom Johan Vigström och hans Fole.
Författarna berättar fängslande om företagen, personligheterna, produkterna, verkstäderna och arbetsförhållandena. Användningen av olika jordbruksredskap, som utgjorde en viktig del av tillverkningen, förklaras och fabriksbyggnadernas nuvarande användning pekas ut. 224 sidor. Häftad

Ångspårvägen Visby- Visborgs slätt- Hallvards – Martin Ragnar
Svenska järnvägsklubben nr 63, 1995. Centraltryckeriet i Borås.
Om ångspårvägen till regementet I 27 som öppnades 1904 och som 1912 förlängdes via turistplatserna Kneippbyn och Högklint till Västerhejde. Trots det kom den aldrig med i Sveriges kommunikationer. 119 sidor.