Genomgång av SÄO och arbetslördag på Hesselby

De andra genomgången i vår av våra trafiksäkerhetsregler hölls av vår Trafikchef Staffan Beijer den 27 maj med tio aktiva. Det är viktigt att fräscha upp och pröva kompetensen inför sommaren. Efteråt tog vi fram ett par hjulaxlar 1 067 mm som legat bakom vagnhallen sedan lokomotorn SJ Z4p fick 891-axlar 1998. Den hade gått på banan Ryd-Karlshamn i Blekinge med spårvidden 1 067 mm tills den kom till Gotland 1982. Axlarna ska nu köras till Maskin- & marinteknik i Etelhem som ska hjälpa oss att pressa in hjulen till 891 mm. Axlarna ska sedan användas till lokomotorn SJ Z4p 397 som har slitna axlar.

Öppet hus på Hesselby

Vi har haft öppet hus under lördagen på Hesselby station. Våra verkstäder har varit öppna, våra besökare har kunna cykla dressin till Eken och provköra en lokomotor. Vi har besiktat växlar på stationen. Innan dagen är slut hann vi även köra ett chartertåg mot Roma. Kaféet hade öppet hela helgen.

Tkl-utbildning, MÅJ XC 10 & SJ Bop 876

Vi hade tågklarerarutbildning på söndagen. Sven Block från ULJ var på besök och med hjälp av en Legojärnväg tränades eleverna i tåganmälan.

I Vagnverkstaden jobbas det vidare med MÅJ XC 10 och SJ Bop 876. Korgen till den förstnämnda blir alltmer komplett. I personvagnen monteras nu sofforna och snart är vagnen klar att återkomma i trafik.

Vi behöver vara flera som deltar som aktiva i trafiken

– vill du vara med som lokbiträde, bromsare, konduktör eller tågbefälhavare?

Trafikutbildning anordnas under vintern 2023 i samverkan med Vuxenskolan.

Gotlands Hesselby Järnväg (GHJ) – Introduktionskurs för volontärer hos Gotlandståget

Trafikutbildning (T I och T II) våren 2023

Ledare: Staffan Beijer Tel: 070-583 05 19, ordf@gotlandstaget.se 

Plats: Hesselby Jernvägsstation, Dalhem

Tid: Torsdagar kl 18.30 – 21.

Följande dagar:
9/2           Historia, Järnvägsteknik, befattningar m.m.
23/2         Ånglok/motorlok, vagnar typ-funktion m.m.
9/3           GHJ organisation och arbetsuppgifter
23/3         GHJ säkerhetstjänst
13/4         GHJ säkerhetsordning (Säo)
27/4         GHJ säkerhetsordning (Säo)
11/5         Befattnings utbildning, Första hjälpen
20/5         lördag:  Praktiska prov och examination

Välkommen till kurskvällarna, anmäl dig till Staffan.
Denna kurs berättigar till deltagande i trafiken som Konduktör (Tbfh), Lokbiträde, Bromsare, Biljettförsäljare m.m.

Vi har en fikapaus till självkostnadspris 30: –
Vi tar ingen kursavgift mer än att du blir medlem i Föreningen Gotlandståget Bg 271–5043, 300: – om du inte redan är det.

Är detta något för dig? Varmt välkommen!

Tömning av Vagnverkstaden inför gjutning av betonggolv

Under september månad ska vi gjuta betonggolv i vår vagnverkstad, vilket innebär att vi nu måste ut med de fordon som stått i hallen. MÅJ XC 10, Yo1p samt GJ CD 43, C 42 och 44 flyttades över till Vagnhall 1. Det hela innebar en del manuell rullning av fordon kors och tvärs.

Om personalvåningen på Hesselby station

Visste ni att om man vill vara aktiv medlem i trafiken på Gotlandståget så finns det en personalvåning på Hesselbystation som man kan få nyttja om man reser långt för att delta?
Nya aktiva är såklart också välkomna, finns massor av sysslar man kan hälpa till med, stå i butiken sälja biljetter, eller skrapning och målning, tjära trädäck och broar, klippa sly längs banan, varje liten arbetsinsats är välkommen.

I gengäld så bor man i en fantastisk genuin järnvägsmiljö, blir man riktigt tågbiten så har föreningen Gotlandståget kurser man kan gå för att delta även i trafiken. Som elev och biträde till att börja men men vem vet en dag kanske du till och med framför ett av loken, eller går som konduktör, tågbefälhavare eller stins. Rysligt snygga uniformer har vi också till utlåning för de som deltar aktivt. Foto: Cenita Krafft

Allhelgonatåget 6 november

Allhelgonatåget blev en succé i år: 304 resande! Vi är jätteglada över alla som kom och åkte med oss idag, eller tog en fika på kaféet.
Vi kör härnäst 4-5 december när det är dags för Julmarknadståget då det är julmarknad på Roma kungsgård. Syns vi då?

Bilder från Museijärnvägens dag – 6

Vi återvände på eftermiddagen till Hesselby station. Installning av extratåget. Innan dess blev det flera bilder på nyrenoverade vagnen SJ Bop 878. Tack Jädraås-Tallås Järnväg för att vi har fått långtidslåna vagnen! Fortsättning följer.