Föreningens årsmöte 26 mars

Föreningens femtionde årsmöte hölls söndag den 26 mars. Vi hade årsmöteståg i det mindre formatet, sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika. Ett tjugotal medlemmar deltog i Jernvägskaféet.

Länk till föreningens verksamhetsberättelse för 2022:
https://forening.gotlandstaget.se/wp-content/uploads/2023/03/2022-GHJ-verksamhetsberättelse-230323.pdf

Länk till föreningens verksamhetsplan för 2023:
https://forening.gotlandstaget.se/wp-content/uploads/2023/03/Verksamhetsplan-2023.pdf

SJ Bop 876

SJ Bop 876 genomgår som bekant en renovering invändigt och den blir jättefin! Cenita och Stefan har gjort ett jättejobb med att spackla och måla om innerväggar och bagagehyllor. Sofframarna ska målas om, gardinerna ska bytas och sen ska allt monteras tillbaka. Foton: Cenita och Stefan Krafft

Senaste nytt från projekt MÅJ XC 10 & SJ Bop 876

MÅJ XC 10: Värmesystemet byggs f n med värmeledning som dras på utsidan av höger långbalk, helt enligt originalet. En ny startmotor har monterats. Arbeten med avgasröret upp genom hytten pågår också. Jan, Tommy och Lennart jobbar vidare med att få tekniken färdig. Ett antal detaljer är klara att monteras, som värmeelement, gardjärn, fotsteg och annat. Motorhuven av plåt närmar sig också färdigställandet.

SJ Bop 876: Ommålning av innerväggar går vidare genom Cenita och Stefans insatser. Vagnen återfår den invändiga färgsättning den hade från 1940-talet in på 1970-talet.