Fortsatta fordonsarbeten

Bengt jobbade vidare med plattformen i B-änden på SJ Cp 407, alias Venavagnen. Anders Johansson arrangerade om ramen till Yo1p på robeltrallorna och Jan och Ante förberedde balkar till motorfästen på MÅJ XC 10 inför svetsning imorgon. Stefan och Cenita var ute med motordressinen och satte upp signaltavlor på linjen. Foton Ante och Ella Svensson. Bilder från arbetet med signaltavlorna Foto: Stefan Krafft/Cenita Hellgren


Svetsjobb idag på MÅJ XC 10

Två hållare för den bakre balken som ska hålla slutväxeln har svetsats fast i långbalkarna. Vi ska inom kort också svetsa de längsgående balkar som ska hålla fästena till motorn. Slutligen har plåtar med nitar, som tillkom 1932 då ramen förlängdes, monterats. Ramen till vår Hilding Carlssonrälsbuss är nu svart.

Hyr cykeldressin sommaren 2020

Våra två nya cykeldressiner hämtades i dagarna av vår medlem Peter Doolk hos tillverkaren Komplettfabriken i Ludvika.

Vi hyr ut cykeldressiner månd, tisd och fredagar (under icke trafikdagar) Dressiner hyrs ut av vår personal. Detta i mån av att dom är på plats och att dom har möjlighet.
Första uthyrning 11:00, dressinerna ska var åter på Hesselby station, senast 15:30.

Vi har fyra moderna cykeldressiner för uthyrning. Dessa kan inte förbokas, utan hyrs ut under förutsättning att det finns lediga dressiner. Väntetid kan uppstå. Under tiden kan ni fika titta på museet och vagnhall. Vid Ekens hållplats och Tule station finns bord med bänkar.

För ytterligare information, se: https://forening.gotlandstaget.se/hyr-en-dressin/
Foto: Peter Doolk och Ingemar Öjersson

Komplettfabrikens ägare vid de två nytillverkade cykeldressinerna i Ludvika

Arbeten på Hesselby

Trots sommartrafiken pågår projekt på Gotlandståget. MÅJ XC 10 börjar bli färdig för svetsning av balkar för slutväxel och motor. På ramen till Hilding Carlsson svartmålar vi det hela. Medan man jobbar kan man få se ett abonnerat tåg passera…

Om trafikdagen den 14 juni

Vid söndagens trafik den 14/6 använde vår tågbefälhavare Maja mikrofon och högtalarna i vagnarna för första gången vid guidningen på Tule station. Det fungerade utmärkt och är en av åtgärderna för att göra trafiken säkrare i sommar.
Varmt välkomna att åka med våra tåg, nästa gång på söndag 21/6. Därefter onsd, torsd, lörd och söndagar.
#vuxenskolan

Arbetet med MÅJ XC 10 går vidare

Justering av axelboxar, fjädrar och bindjärnsinfästning pågår inför montering. På SJ Cp 407 har bromsslangarna kommit på plats

Sommarens trafik är inledd

Bilder från dagens premiär av sommarens tågtrafik. Vi kör tåg söndagar 7 juni- 30 augusti. Även onsd, torsd och lördagar 24 juni- 15 augusti.
För aktuell trafikinformation, se alltid vår hemsida www.gotlandstaget.se

Vi klipper biljetterna vid biljettförsäljningen och göra anpassningar enligt FHM rekommendationer för att göra resan och besöket tryggare och säkrare.
Vi har flera vagnar i tågen, och säljer inte fler biljetter än till hälften av sittplatserna. Visa hänsyn till andra passagerare och personal, håll avstånd och var frisk när ni besöker museijärnvägen. Foton: Torbjörn Andersson

Banarbete på bron över Roma kanal

Banavdelningen har i dagarna arbetat med att förstärka det ena hörnet vid det norra fundamentet för bron över Roma kanal.
Vid avsyning av bron hade behovet av åtgärd uppmärksammats. Ingen fara rådde, men för att förebygga framtida förändringar utfördes arbetet, i egen regi.
Balken vilade på två granitstenars kanter. Ett mellanrum fanns mellan stenarna. Vi har lagt i betong mellan stenarna och med en 20 tons domkraft lyft bron 10 mm. Tre plåtar har nu skjutits in under brobalken och de fördelar trycket bättre över stenar och gjutning.

Vi har även röjt rotskott på vår mark söder om Vagnhall 2. Mer behov finns av att slå av rotskott med röjsåg längs med banan.
Kan du hjälpa till med det är du välkommen, skriv en kommentar eller skicka ett meddelande så kontaktar vi dig.