Järnvägsmiljön vid Hesselby station

På den här sidan kan du få en försmak av vår fina byggnadsminnesförklarade miljö, samt hur våra byggnader ser ut.

Byggnadsminnesförklaringen av delar av museijärnvägen innebär följande:

2002 beslutade länsstyrelsen om byggnadsminnesförklaring av bland annat Hesselby station (Hesselby 2:1 i Dalhem sn) och Tule station (Tule 1:8 i Halla sn) samt den sträcka av banvallen som utgör delar av Dungårde 1:23 i Dalhem sn och Nygranne 1:15, Dalbo 2:1, Tomte 1:25, Tule 1:7 och Tule 1:3, samtliga belägna i Halla sn. (Länsstyrelsens beslut 27.8.2002 med diarienr: 432-2149-01)

På Hesselby station gäller byggnadsminnesförklaringen stationshuset, avträdet, godsmagasinet, GLC-magasinet och verkstaden. På Tule station omfattar den stationsbyggnaden, ladugårdsbyggnaden och tvättstugan. Föreningen är mycket tacksam för att Länsstyrelsen på detta sätt har uppskattat vår miljö och att detta kommer att hjälpa oss att bevara den för framtiden.

Till vänster: Flygfoto taget från helikopter av Daniel Åhlén den 27 maj 2004 – Till höger:  Flygfoto taget med helikopter av Ingemar Ohlsson sommaren 2005
Spårplan för Hesselby station 2012

Hesselby station (Hy) (5 – siffran hänvisar till spårplanen ovan)

Stationen uppfördes inför Slite-Roma Järnvägs (SlRJ) öppnande 1902. Stationen var den största mellan- stationen på järnvägen. Att den benämndes Hesselby berodde på att det fanns två stationer i Dalhems socken. Den andra stationen ett par kilometer längre norrut hette “Dune”. Ett par år efter nedläggningen 1953, fungerade stationshuset som postkontor. Stationen helrenoverades av Föreningen Gotlandståget mellan 1972 och 1974.

Länk till bildsida med bilder från stationshusets interiör: https://forening.gotlandstaget.se/hy.htm

Hesselby station den 30 maj 2016
Hesselby station den 28 juli 2016
Till vänster: Hesselby Jernvägsstation 1910. Stm Nyberg med familj. Foto: KJA Gardsten/ Landsarkvivet.
Till höger: Hesselby Järnvägsstation 1957. Fyra år efter nedläggningen. Foto: Olof Sjöholm

På stationsområdet finns följande byggnader:

Avträdet (6)

Hesselby stations avträde – 27 juli 2016

Godsmagasinet (3)

Foto 30 juni och 2 juli 2008
Foton den 22 april 2006

Flattaket (10) och semaforen

“Flattaket” har tillkommit efter nedläggningen som fårhus! Idag har vi byggt om huset och använder det som godsvagns/traktor och dressingkrage. Semaforen är en replik av den ursprungliga semaforen på Hesselby station.

Till vänster: Flattaket den 15 sept. 2009. Semaforen. Foto: 4 juli 2012 samt bild på Hesselbys ursprungliga semafor

Fryshuset (4)

Fryshuset byggdes 1957 av Dalhems Frysfacksförening. Marken arrenderades då av SJ. Arrendeavgiften var 45:-/år. Huset skänktes 2007 till Föreningen Gotlandståget av den då nedlagda frysfacksföreningen. Byggnaden är nu helt tömd på frysar har 2018 inretts som snickarverkstad.

Fryshuset sett från sydväst och nordväst. Foton 14 dec. 2007

Verkstad (9)

Verkstaden har föreningen själva byggt. Den används som smedja, motorloks- och målarverkstad. Ursprungligen var byggnaden en trösklada från Kaungs i Dalhem.

Till vänster: Foto 23 maj 2006. Till höger: Verkstaden som lokstall den 2 juli 2008

Vagnhall 1 (1)

Vår vagnhall blev klar 1982 och är förutsättningen för att vår rullande materiel bevaras för framtiden. Vagnhallen är 14 x 50 m och den har tre spår samt smörjgrop och omklädningsrum. Den används för den aktivt rullande materielen och fungerar även som en utställningshall. Under 2019 har en isolerad lokverkstad inretts längst in på spår 6.

Vagnhall 1 den 21 aug. 2005. Museijärnvägens dag och loken GJ 3 Gotland och KlRJ 1 Klintehamn har dragits ut.
Till vänster: 26 sept. 2008:Trafiktåget till vänster och våra lok till höger. Till höger: vagnhallen under trafikdagen den 18 aug. 2015

Vagnhall 2 (14)

Se separat sida om bygget av vagnhall II 2006-2010

Vår nya vagnhall byggdes 2006-2007 och var en del i EU-projektet om banutbyggnad etapp I. Hallen är något mindre än Vagnhall I och har även den tre spår.

2019 fick föreningen bidrag på 200 000:- för att inreda 2/3 av Vagnhallen till vagnverkstad. Vi isolerade väggarna och delade av hallen med en vägg med inre portar. I den bakre delen finns förvaring av långsiktiga renoveringsobjekt. De flesta av dem hade tidigare fått stå ute.
2021 hade el dragits in och nya portar byggts och monterats av GTA montage. De gamla portarnas fönster från rälsbussgaraget i Visby återanvändes i dem.

Med stöd av Riksantikvarieämbetet gjöts ett betonggolv i vagnverkstaden under hösten 2022.

Till vänster: Vagnhall 2. Gaveln mot söder. 26 sept. 2008. Till höger:  Vagnhall 2. Den norra gaveln den 14 dec. 2007
Till vänster: Uppställda vagnar i Vagnhall 2 från söder den 29 juni 2007. Till höger: Vagnhall 2. Spåren har just lagts och taket håller på att monteras den 16 mars 2007

Vagnhall 3 (–)

Vi hyr en vagnhall (3) som är ett fd militärförråd. Vagnhall 3 ligger ett par kilometer från Hesselby och vi använder den till att förvara vår SJ buss och flera godsvagnskorgar

Vagnhall 3. Foton den 21 juni 2006 innan vi fyllde lokalen med bussen och vagnskorgar.

Vändskivan (13)

Se separat sida om bygget av vändskivan 2006 – 2011

Vändskivan som har använts vid vändskivebygget på Hesselby station kommer från Sandbäckshult, norr om Kalmar. Vändskivan som är 12,5 meter lång, byggdes där 1918 vid lokstallet. Vid Sandbäckshult lades persontrafiken ned 1968. 1978 hade linjen mot Mönsterås breddats till normalspår. 1979 fick Föreningen Gotlandståget överta vändskivan av AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen). Vändskivan i Sandbäckshult hade aldrig någon huggen stenkant utan kransen var där av betong. Den fraktades över till Hesselby där den blev liggande i ett par årtionden.

Under banutbyggnaden Etapp I fanns vändskivan med, men på grund av fördyringar vid bygget av vägövergången vid Eken, så blev den då bara blästrad och målad. I projekt Järnvägsplan ingick dock bygget av en ny vändskivekrans i betong. Skanska tillverkade den och med hjälp av mobilkran kom den på plats mellan vagnhall 1 och 2. I juni 2010 lyftes vändskivan ned på sin plats. Den 28 augusti vid Museijärnvägens dag invigdes vändskivan med ångloket SlRJ 3 “Dalhem”, 34 ton belastade vändskivan utan besvär! 32 år efter att den kom till Hesselby!

Till vänster: 1978. Vändskivan i Sandbäckshult. Smalspåret till vänster håller på att breddas till normalspår. Foto: Stefan Olsson.
Till höger: 16 juni 2010: Translast mobilkran lyfte vändskivan på plats.
Till vänster: 15 juni 2011. Vy från en av godsvagnarna mot vändskivan och Vagnhall 2. Yttersta plankraden samt notspåret återstod att montera.
Till höger: 28 aug. 2011:  Högtidlig invigning av vändskivan med ångloket “Dalhem”

Bangården 1972

Bangården var till stor del fårhage och stationshuset stod tomt 1972.

Hesselby stationsområde 12 maj 1972. Foton: Gunnar T Ljungdahl
Till vänster och i mitten: Vy norrut samt mot Hesselby station 12 maj 1972. Foto: Gunnar T Ljungdahl. Till höger: Hesselby sto den 25 okt. 1972. Foto: Sven Karlsson

Bangården idag

Hela SlRJs (Slite-Roma Jernväg) historiska bangård från 1902 har återuppbyggts.  Verkstaden, Vagnhall 1, och spåren däremellan (Spår 4-6) och vagnhallsspåren vid vändskivan har tillkommit.

Foton: 27 juli 2005

*

Jernvägsmuseet (2)

Förutom levande museitåg har vi i Hesselby även en fast utställning med dressiner, loklampor, biljetter, foton, uniformer med mera från de gotländska järnvägarna. Denna utställning samt vagnhallen är öppen sönd-fred 6 juni – 30 aug. samt tisdag- söndag alla dagar 23 juni- 16 aug. mellan kl 11.00 – 16.00. Jernvägsmuseet är beläget i det magasin som Gotländska Lantmännens Centralförening (GLC) lät uppföra 1939.

Till vänster: GLC-magasinet 1941. Foto från Folke Larsson, Dalhem. Till höger: Järnvägsmuseet den 1 juli 2007
Järnvägsmuseet den 1 juli 2007
Järnvägsmuseet den 1 juli 2007

*

Hesselby Jernvägskafé (7-8)

Öppettider 2024:

Kaféet öppnar i påsk: Lördag 30/3- Onsdag 3/4 kl. 11- 16
I sommar öppet dagligen under högsäsongen: kl. 11- 16

I övrigt öppet vid alla museijärnvägens ordinarie tågtrafikdagar.

Varmt välkomna!

Hesselby Jernvägskafé, har såväl uteservering som servering inomhus för 75 gäster. Caféet serverar hembakat kaffebröd och smörgåsar. Glass och vykort mm finns till försäljning.
Caféet arrenderas från 2019 av Catti G. Ahlgren och Christian Sääf.
Caféet är inrymt i det ursprungliga uthus som användes som vedbod, bak- och tvättstuga. Där finns idag ett modernt kök med serveringsdel. Tillbygget är en fd militärbarack som föreningen hämtade hem 1978. Nya takstolar och tak byggdes och sedan dess har vi där den stora samlingssalen som kallas “Hesselbysalen”. Kaféet har under vintern 2015 renoverats invändigt av våra nya arrendatorer. Den rymmer upp till 70 gäster.

Telefon caféet:  0702-07 18 16 och 0738-44 94 58
Kaféets facebooksida: Hesselby Jernvägskafé
Egen hemsida: www.hesselbyjernvagskafe.se
Instagram: https://www.instagram.com/hesselbyjernvagskafe/?hl=sv
Grupper bör bokas i förväg. Cafélokalen kan även året runt hyras för arrangemang.

Öppethållande i händelse av event och dylikt utanför ordinarie öppettider annonseras separat på Facebook “Hesselby Jernvägskafé
Reservation för justeringar av öppettider. Varmt välkomna !

Vi som driver caféet heter Catti G. Ahlgren och Christian Sääf. 
Sedan vintern 2019 arrenderar vi Hesselby jernvägskafé och det är vi väldigt glada för. 
Hos oss kan ni äta en lättare måltid eller avnjuta en god kopp kaffe och hembakat i en rogivande miljö. 
Vi har ett nära samarbete med lokala producenter allt för att både magen och själen ska må bra.

Varmt välkomna i det gröna!

Catti och Christian

Lekplats

I anslutningen till caféet finns en mindre lekplats med sandlåda och gungor.