BYGGET AV VAGNHALL 2 
   

Föreningens första Vagnhall (I) blev klar 1982 och har varit en förutsättning för att våra lok och vagnar ska kunna bevaras. Under tiden samlade föreningen ytterligare vagnar som fick stå ute.
Därför föddes behovet av en till vagnhall. Denna Vagnhall 2 var en del av banutbyggnaden Etapp I: Eken- Munkebos. Banutbyggnaden stöddes av EU-projektet Mål 2 Öarna. Arbetena påbörjades i augusti 2006. Vagnhall 2 var färdigbyggd i sept. 2008.
Hallen är något mindre än Vagnhall I och har även den tre spår. Tanken är att förvara långsiktiga renoveringsobjekt i Vagnhall 2
Vändskivan var meningen att den skulle byggas under Etapp I, men eftersom järnvägsövergången vid Karbyvägen blev mycket dyrare än planerat så fick bygget anstå.

I samband med Projekt Järnvägsplan påbörjades arbetet med att bygga en vändskiva i april 2009. Projektet stöds av EU-projektet Leader
Vändskivan kommer från Småländska Sandbäckshult och hämtades hem av föreningen på 80-talet.
Vändskivan och de omkringliggande spåren till Vagnhall 2 byggdes under 2010.

Mer om vändskivan kan ni se på denna sida: länk:

Klicka här för att komma till början av bygget av Vagnhall 2, augusti 2006:


8 okt. 2010. Bangården vid Vagnhall 2 är nu färdigbyggd


Bangården vid vändskivan är nu i princip färdig! Arbeten med Vändskivans anslutningar och gångbord återstår

 

23 sept. 2010. Spårbygget runt vändskivan är klart

Nu är spår 7, 9, 10, 11, och 12 runt vändskivan färdigbyggda. Vi har även grusat dem. Vändskivan är ännu inte provkörd då den måste justeras först.
Vi ska även svetsa fast konsolerna till gångborden samt bygga ny golvplank på dem.


Vy mot Vagnhall 1. Ante och Ukka står på motspåret (7)
 
3 Vi använder denna 600 mm tippvagn på en Tingstädetralla för att grusa spåren.
Klicka på bilden eller denna länk för att se den i större storlek!

Vy från Vagnhall 2 mot Vagnhall 1 och vändskivan. Trekanten närmast mellan spåren fylldes med grus på em.
3 Spår 12 som kommer att användas som uppställningsspår för vagnunderreden.

Spår 7 mot bangården har även det grusats.
 

16 sept. 2010. Fortsatt spårbygge vid vändskivan. Spår 11 färdigspikat

Grusningen av spår 7 och 12 har fortsatt sedan sist. Spår 11 är färdigspikad och det är även spår 10 (i skrivande stund 19 sept.) Nästa vecka jobbar vi vidare med spår 9.
Sedan återstår ett motspår (13). Foton nedan från Gotlandstågets Facebooksida- Anders Svensson


Vyer från spår 2 mot vändskiva och vändskivespår

 

Vy från spår 7 mot vändskivan och Vagnhall 2
3 Spikning av de sista spikarna mot vändskivan pågick.

8-10 sept. 2010. Fortsatt spårbygge vid vändskivan. Spår 12 färdigspikat

Vändskivans ringräl och räler har monterats fast. Spår 12 har byggts klart.


8 sept. Ukka och Klasse har fixerat ringrälen till vändskivan med expanderbult och plattjärn.
3 8 sept. Bakom Vagnhall 2 byggdes spår 12

10 sept. Den näst sista rälslängden lades på plats och spikades
 

10 sept. Här hade de sista två rälerna lagts på plats. Skarvjärnen monterades och innan dagen var slut var hela spåret spikat! Bra jobbat!

1-3 sept. 2010. Rälsbyte och Spårbygge vid vändskivan

Under veckan har spår 7 fram till vändskivan byggts klart. Grusning påbörjades idag. Nu bygger vi spår 12 som blir ett uppställningsspår bakom Vagnhall 2.


Spår 7 mot växeln vid spår 3

1 sept. Spår 7 sett från Vagnhall 1 södra ände.

1 sept. Vändskivan passar in mot spår 7

3 sept. Vändskivan vänd mot spår 12

3 sept. Spikning av spår 12. El-kobran är ovärderlig!

3 sept. Överskottsgrus användes som fyllning mellan sliprarna på spår 7.

16 juni 2010. Vändskivans lyftes på plats av Translast AB mobilkran

Äntligen har vår vändskiva (från Sandbäckshult i Småland) kommit på sin plats mellan vagnhallarna på Hesselby station. När den hade lyfts ned så snurrade den så enkelt!
Mycket bra jobbat av alla inblandade och ett särskilt tack till Translast som lyfte ned den!


Vändskivan på plats strax efter elva på förmiddagen!

Ringrälen ska justeras för att passa mot vändskivans hjul.

1-4 juni 2010. Arbeten vid vändskivan

Thomas Nilsson, Bara och hans grävare har gjort att fint jobb med att planera ut grus och jord vid Vagnhall 2.


1 juni. Närmast vändskivekransen blir det gånggrus.

1 juni. Fortfarande surt bakom vagnhall 2. Men med bandgående grävare går det mesta.

4 juni. Vy mot vändskivan och Vagnhall 2

Vy mot Vagnhall 1.

26-27 maj 2010. Händelser vid vändskivan

Skanska har armerat för gjutning av vändskivans ringräls betongklack. Skanska gjöt den 27 maj.


26 maj. Armering inför gjutningen av ringrälens betongklack

27 maj. Betongen vibbrades

1 dec. 2009:  Vändskivekransen lyftes på plats

Vändskivekransen och pivot-plattan som föreningen har beställt av Skanska anlände den 1 dec. till Hesselby. De åtta elementen lyftes på plats med hjälp av en mobilkran.
Detta är ett stort steg framåt för vändskivebygget, men mycket arbete återstår ännu.


Mått tas på bygget. Foto: Anders Svensson

Vy mot Vagnhall 1/öster. Foto: Benny Jannesson

5 juni 2009:  Grävarbeten för vändskivan

En grävmaskin har nu grävt ned en pumpbrunn till vändskivan. Vi arbetar nu med att gräva ur för ledningar och dräneringsrör. Vi passar dessutom på att gräva för elkablar till Vagnhall 2 samt en planerad verkstad.


Vy från Vagnhall 1

Pumpbrunnsringarna på plats

18 april 2009:  Vårens arbetshelg

Som en del av Projekt Järnvägsplan grävdes spårområde och vändskiva ut med grävmaskin. Jordmassorna kördes iväg för att användas som täckdikning i Dalhem. Vi fick även bort kvarvarande jordhögar från bygget av Vagnhall 2.


Grävningsarbetena har börjat vid Vagnhall 2, de gamla jordhögarna har körts bort.

Den lilla jordhögen i mitten visar vändskivans mitt.

26 sept. 2008: Portarna har målats färdiga på Vagnhall 2

Under hösten har Gary och Stig målat klart portarna till Vagnhallen.


 
 
 Portarna till Vagnhall 2 grundmålade den 20 sept.

5 feb. 2008: Portarnas fönster på Vagnhall 2 har monterats.

Gary har renoverat fönstren till Vagnhall 2. Dessa har nu monterats. I vår återstår att skrapa färg och måla portarna, samt att sätta upp härdad masonit på insidan.


 

 

 

 

15 dec. 2007: Arbetslördag. Plåtarna på södra gaveln monterades färdigt

Nu återstår bara att skrapa och måla upp portarna, det kommer att göras i vår. Under vintern kommer portarnas fönsterbågar att glasas/kittas och målas.


 Vagnhall 2. Det sydöstra hörnet kläddes med plåtar.

  Utrymmet mellan portarna kläddes med plåt.

 Den sista svarta hörnplåten skruvades fast.

  Vagnhall 2. Den färdiga gaveln mot söder.

 Vagnhall 2. Västra långsidan med den södra gaveln.

  Den södra gaveln från spår 2

 Vagnhall 2. Fönsterkarmarna håller på att renoveras inne i verkstaden

 

14 dec. 2007: Dörren på norra gaveln är klar

Nu pågår arbeten med montering av plåt på den norra gaveln.


 Vagnhall 2. Norra gavel med den nya dörren.

  Vagnhall 2. Nödutgång.

30 nov. 2007: Fortsatta arbeten på Vagnhall 2

Den norra gaveln är nu färdig. En dörr återstår att montera.


21 nov. 2007: Fortsatta arbeten på Vagnhall 2

Nu pågår arbeten med montering av plåt på den norra gaveln.


13 nov. 2007: Arbeten med gavlarna på Vagnhall 2

Vi har påbörjat monteringen av plåt och plåtprofiler på gaveln ovan portarna. Som synes har vintern tagit mellersta och södra Gotland i sitt grepp!


 Vagnhall 2 med portarna.

  Vagnhall 2 Detalj av montering av gaveln.

8 nov. 2007: Portarna på Vagnhall 2 har monterats

På Vagnhall 2 har portarna från det gamla rälsbussgaraget i Visby hängts upp. Ännu återstår det dock målning samt montering av glas och kittning innan dem är klara.


  Vagnhall 2 med de nymonterade portarna

  Portarna sedda inifrån

 Orginalgångjärnen som är justerbara i höjdled. Passformen i sidled var exakt!
 

24 aug. 2007: Gjutning av plintar till portarna
.
Gropar har grävts och nu har sex plintar gjutits för de lodräta balkar som skall hålla upp portarna.
1 sept. 2007: Extrabalkarna till portarna har monterats

 

Monteringsjärn sätts på plats i den blöta cementen 24 aug.

1 sept.

11 juli 2007: Norra gaveln har monterats 23 aug. 2007: Nocken har monterats
                                                                               
Bengt och Göran Karlsson Plåt har monterat nockplåtarna. I dagarna har även hål för portarnas plintar grävts.

 Gavelväggen på plats.

Nu regnar det inte längre in på vagnarna då nocken har monterats

29 juni 2007: Bangården har städats. Vagnarna har ställts in i Vagnhall 2

Tillfälliga spår till Vagnhall 2 har byggts och flyttats under veckan. I den har flera av våra orenoverade vagnar ställts in. Det innebär att bangården nu är mycket luftigare än den har varit sedan Vagnhall 1 blev klar.


 Det sista tillfälliga spåret till Spår 8 i Vagnhall 2

 GJ Co5  drogs ut ur Vagnhall 1 av Z4p 312. Foto: Anders Svensson

 En ovanlig syn på banan, GJ Co5 byggd 1905 vid Fole Mekaniska verkstad med SJ Z4p 312
Foto: Anders Svensson

  På det tillfälliga spåret användes traktorn för att dra in vagnen mot Vagnhall 2
Foto: Anders Svensson Klicka här för att se bilden i större storlek

  Vy från norr

  Vagnarna som nu står i Vagnhall 2

Vy från söder

 Bangården från växel 2 mot Hesselby station och norr. Vagnhall 1 till

15 juni 2007: Grävarbeten framför Vagnhall 2

Krister Sjögrens grävmaskin och dumper arbetade med att göra i ordning underlaget för spåren mot vagnhall 2.


12 april 2007: Hela västra väggen är på plats

Nu har all plåt på långsidorna monterats. Det återstår att montera nock, gavlar och portar


 Vagnhall 2 sedd från söder

 Vagnhall 2 sedd från norr

4 april 2007: Hela taket till Vagnhall 2 är nu lagt!

Alla stora takplåtar på Vagnhall 2 har nu lagts på plats.


 Vagnhall 2 sedd från söderväst

 Vagnhall 2 sedd från norr

 Vagnhall 2 sedd från söder

 

 29 mars 2007: Hela ena långsidan är monterad!

Taket är till mer än hälften lagt. Vi har även börjat att montera väggplåtarna på östra sidan.


 26 mars 2007: Bygget av Vagnhall 2 går vidare

Taket är till mer än hälften lagt. Vi har även börjat att montera väggplåtarna.


 Vagnhall 2 sedd från söder.

 Vagnhall 2 sedd från norr, där vi har påbörjat plåtklädningen av väggarna

 Ytterligare en bild från norr

 

16 mars 2007: 1/4 av Vagnhall 2 tak har lagts

Alla tre spåren har spikats.


10 mars 2007: Spår och slipers håller på att läggas


 Utlagda klenslipers (140 x 20 x10) och räls i Vagnhall 2  


20 jan. 2007: Alla profiler till tak- och väggplåt har monterats

Bengt och Göran Karlsson Plåt har monterat alla profiler till takplåtarna. De håller nu på med att montera krokar för hängrännorna. Våra pratikanter har monterat väggarnas profiler.


 Alla profiler på väggar och tak har monterats på Vagnhall 2.

 

21 dec. 2006: Byggandet av Vagnhall 2 fortsätter

Efter en tids stiltje har Föreningen för Vagnhall 2 tagit hjälp av Göran Karlsson Plåt för att på ett bra och säkert sätt kunna montera taket till vagnhall 2. Från Tak & Fasad har vi fått hyra en skylift till ett förmånligt pris, Tack!


 Montering av tvärbalkar pågår vid Vagnhall 2

 

  6 nov. 2006: Vagnhallen markplaneras

Lennart Lindkvist (Gräv i Vallstena) planerade ut fin makadam (0-20) som skall vara underlag för sliprarna i vagnhall 2 med sin stora hjullastare. Grus kördes även ut med den vid banvallen mellan Eken och bron.. Tack Lennart!


Mycket regn har kommit den sista tiden, så behovet av bättre dränering gör sig påmint.

 

 2 nov. 2006: Tre långtradare med cirka 75 m2 makadam från Stux kalkbrott anlände. Kalkkrosset är en del av en gåva på 200 m2 från Svenska Mineral, Stux kalkbrott.


30 okt. 2006: Vagnhallens plåtar har anlänt

Mer bergkross har körts ut (bilden till vänster 24 okt.) Den 30 okt. anlände plåtar och lättbalkar till vagnhallen.


 19 okt. 2006: Vagnhallens stomme rest!

En dansk firma kom med lastbil och släp och reste hallen. Även detta jobb var klart på en förmiddag. Vid lunchtid var allt monterat!.


Klockan 10.17. Fem delar av stommen är redan på plats.

 

 Klockan 11.06. Ytterligare två delar av stommen har monterats.

 

 Kenneth Jakobsson grävde den 18 okt. bort resterande högar med jord från vagnhallen.  

 Klockan 12.38 var alla delar i stålstommen monterade!

 17 okt. 2006: Arbeten med makadam

Tony hade lånat en hjullastare av Lindkvist Gräv i Vallstena. Med den kunde all makadam spridas ut och packas. Flera lass makadam levererades under dagen av Lindkvist.


Den stora jordhögen kommer främst från området framför de kommande portarna (mot spåren)

 Med hjullastaren kördes denna hög med makadam ut på kort tid.

Lindkvist tippade ytterligare ett lass!  

 Återfyllning vid grundbalkarna gjordes lätt med hjullastaren.

 16 okt. 2006: Montering av plintgrunden

Plintgrunden anlände sent på söndagskvällen från Finja betong. På måndagsmorgonen satte de igång att ställa plintarna på plats. Underlaget var så bra förberett tyckte dem att endast mindre justeringar behövdes göras! Vid lunchtid var grunden klar så när som på ett element på långsidan som vi skall ha för att kunna köra ut och in ur vagnhallen.
Tony körde Kenneths grävmaskin och grävde bort jord och lera framför vagnhallen. Där skall makadam läggas så det går att köra in den vägen nu på torsdag när stommen och plåten till vagnhallen kommer.

NYTT! För Er som har Bredbandsuppkoppling kan Ni nu se på film från provkörningen av stoppmaskinen.
Klicka på länken nedan för att se filmen! Filmen visas normalt i Windows Media Player.
Vill ni spara filmerna på Er hårddisk, högerklicka då på länkarna och välj "Spara mål som..." Välj sedan var på Er hårddisken filmerna skall sparas.

Film från monteringen av en plint 8,3 MB

Film från monteringen av betonggrundbalkarna 5,4 MB

  
Panorama över den färdiga grunden!


 Montering av plintar på den västra sidan.

 

 Plinten lyftes på plats med en sinnrik kran med denna gummerade gripklo!

 Den justerades med ett par spett-tag.

 Med laserpass, riktsnöre och stålmåttband kontrollerades att allt stod rätt i linje och höjd.

 Gary gräver bort material för att kunna få grundelementen på plats.

De sammanfogande betongelementen lyftes på plats.

 

 Sista betongelementet lyftes på plats klockan 12.17!  

 Tony grävde bort jord- och lermassorna framför den södra ändan på vagnhall 2.

 12-14 okt. 2006: Grävning och justering av 20 plinthål

Plintgrunden skulle anlända måndag morgon den 16 okt. Det var inte många av oss som trodde att vi skulle bli klara i tid.
Men tack vare att Tony, Torbjörn och Peter ägnade hela lördagen åt de sista finjusteringen och var klara kl. 1600 så var alla förberedelser klara inför måndagens leverans!


 14 okt. Tony finjusterade underlaget  

 14 okt. Torbjörn vibbrade ett annat hål.

 13 okt. Tony vibbrade underlaget för plintarna

 13 okt. Färgmarkering för hålen gjordes av Ulf.

  12 okt. Kenneth grävde plinthål för vagnhallen

 De grovt grävda plinthålen åt norr.

 13 okt. 2006: Stubbgrävning

Den femtioförsta stubben grävdes bort av Kenneth Jakobsson.


   4 okt. 2006: Markplanering


 4 okt.  Med hjälp av denna historiskt intressanta (och obekväma) vält har Tony planat ut  makadam vid vagnhall 2.

 Grunden förberedd inför grävning av plinthålen.
 

 22 sept. 2006: Kenneth Jakobsson har fortsatt att gräva. All jord på det som skall bli vagnhall 2 har grävts bort. Bergkross (0-100) levererades och har lagts ut.

Tack Kenneth för att du ställer upp!

  


20 sept. 2006:  Stubbgrävning

Kenneth Jakobsson har  med sin grävmaskin grävt upp närmare 50 stubbar. Jordlagret i vagnhallen har på bilderna påbörjats att grävas bort.


16 sept. 2006:  Arbetslördag: Vagnhall 2 utstakad mm

Tio medlemmar samlades och på lördagsmorgonen. Vi arbetade med utstakningen av vagnhall 2.


31 aug. 2006: Alla träd bakom vagnhallen är fällda

Gary och praktikanterna har röjt alla de över 30 träden där vagnhall 2 skall byggas. En hel del sly i området har även tagits bort.

  


  23 aug. Trädfällning och kvistning.   

  23 aug. Mer arbete från kvistningen. 

 23 aug. Den gamla traktorvägen i skogen kommer åter till heders. Den har röjts och skall jämnas
 

Foton är tagna av Daniel Åhlén om inget annat anges.
 

 

Länk till sidan om EU-projektet 2006- 2007

Klicka här för att komma överst på sidan

Åter till startsidan