MÅJ XC 10

Renoveringen av MÅJ XC 10: Nu är renoveringen av korgen igång! Vi bygger nytt golv i den främre av de två kupéerna, där trägolvet hade tagits bort. Ny bottenstock ersätter den gamla rötskadade och nya väggreglar kommer på plats. Arbetet med golvet pågår och snart kommer undergolvet på plats.

GHJ samlar in medel till renoveringen av MÅJ XC 10. Korgen hämtades i december 2014 hem från Småland till Hesselby för besiktning och inledande arbeten. Vi arbetar nu på att återställa vagnen till motorvagn i 30-talsutförande.

Alla som vill stödja detta projekt kan sätta in pengar på vårt Bankgiro 271-5043 och ange “MÅJ XC 10“. Utöver bidraget från RAÄ har 225 183:- har samlats in till den 1/6 2021. Till er som redan har bidragit vill vi rikta ett stort tack!

Föreningens årsmöte

Den 26 mars hölls årsmötet i Jernvägskaféets lokal. Ett trettiotal medlemmar var närvarande. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar så genomfördes en mindre stadgeändring. Styrelsen har nu bara ledamöter och inga suppleanter. Men antalet i styrelsen är oförändrat jämfört med 2021. Alla som ingick i styrelsen 2021 ingår i den nya styrelsen.

Jernvägskaféet serverade kaffe och en mycket god fikabuffé.

Roberth och Tommy hade ordnat ett lotteri med fina vinster skänkta av Gårdsservice Roma, ICA Roma, Järn AB Södertorg, Roma järn, Swedol, Visborgs motor (Volvo), Xl-bygg Visby
Ett stort tack till er alla!

Till och från årsmötet körde vi ett medlemståg. Dessvärre gick lokomotorn Z4p 320 sönder vid Roma kungsgårds station. En annan lokomotor fick hämtas på Hesselby och dra hem tåget. Därav de vackra och sena bilderna med tåget vid Roma kungsgårds station.

Renoveringen av MÅJ XC 10

Nu är renoveringen av korgen igång! Vi bygger nytt golv i den främre av de två kupéerna, där trägolvet hade tagits bort. Idag måndag har Erik Hargeby och Jan monterat tvärbjälkar och förberett inför bygge av innergolvet. De har också plockat bort de mest rötskadade delarna av stommen och dessa delar ska ersättas inom kort.

GHJ samlar in medel till renoveringen av MÅJ XC 10. Korgen hämtades i december 2014 hem från Småland till Hesselby för besiktning och inledande arbeten. Vi arbetar nu på att återställa vagnen till motorvagn i 30-talsutförande. Alla som vill stödja detta projekt kan sätta in pengar på vårt Bankgiro 271-5043 och ange “MÅJ XC 10“. Utöver bidraget från RAÄ har 225 183:- har samlats in till den 1/6 2021. Till er som redan har bidragit vill vi rikta ett stort tack!

Bilder från veckan och arbetslördagen

I onsdags gjordes en stor omflyttning av lok och vagnar i våra vagnhallar. Syftet var bland annat att kunna få in lokomotorer över smörjgropen. Under veckan har skivsignalen vid Grusgropsspåret åter satts upp. Vid arbetslördagen grävde Christer med sin grävmaskin för att få fram elkabel till semaforen. Tomas satte upp nya LED-armaturer på verkstaden. Leif frilade hela bottenplattan till semaforen. Sidostyckena ska förstärkas med extra plåtar nedtill som ska svetsas fast. Det här är bara några av allt som gjorts på Hesselby sedan i tisdags.

För att i en dator se en bild i större storlek. Högerklicka på bilden och välj “Visa bild i ny flik” 

Tisdag på Hesselby

Tisdag på Hesselby. Dörren till snickarverkstaden/ Fryshuset har Cenita renoverat. Stefan har gjort en lucka till de infällda elkontakterna och strömbrytaren som har dolts inne i semaforen. Tomas S har gjort elinstallationen.
I verkstaden har en gummiduk satts upp i vår smedja där svets och kapningar utförs.
Foton: Cenita.
Välkommen du med på tisdagar. Roberth är samordnare.

Spår 5 förlängt

Idag har Berni, Leif och Stefan byggt klart förlängningen av spår 5 mellan Vagnhall 1 och vändskivan. Spåret är spikat och provkört och gör att vi nu kan komma åt fordon i vagnhallen från två håll.
När även spår 4 är klart kan vi köra in tågsetet istället för att som nu backa in det i vagnhallen.
Det blir både säkrare och enklare.
Foton: Berni

Bansyn mm

Bansyn i fint vårväder och förberedelser för inläggning av linoleumgolv i Roma stations expeditionslokal. Foton: Cenita.