Spår 5 förlängt

Idag har Berni, Leif och Stefan byggt klart förlängningen av spår 5 mellan Vagnhall 1 och vändskivan. Spåret är spikat och provkört och gör att vi nu kan komma åt fordon i vagnhallen från två håll.
När även spår 4 är klart kan vi köra in tågsetet istället för att som nu backa in det i vagnhallen.
Det blir både säkrare och enklare.
Foton: Berni

Bansyn mm

Bansyn i fint vårväder och förberedelser för inläggning av linoleumgolv i Roma stations expeditionslokal. Foton: Cenita.