Gotlands kommunikationer 1911- 1915

På de här sidorna har vi lagt upp de gotländska järnvägstidtabellerna 1879- 1920.
Ett urval av ångbåtsturlistorna (främst Ångfartygs AB Gotland som Rederi AB Gotland hette då) och Nynäsbanans tidtabeller finns även med för att ge er en samlad bild av de gotländska kommunikationerna.

Tidtabellerna för de gotländska järnvägarna kommenteras löpande i bildtexterna till respektive tidtabell.
När det gäller Nynäsbanan och ångbåtarna till Gotland kommenteras bara större förändringar, t.ex. nya fartyg och inställd vintertrafik.

Tidtabellerna kommer från publikationen Sveriges kommunikationer. De har skannats från 1867- 1920 av Sveriges Järnvägsmuseum och finns i sin helhet på:
http://samlingsportalen.se/all/sveriges_kommunikationer.html

För att i en dator se en bild i större storlek. Högerklicka på bilden och välj “Öppna bild i ny flik”

För att se perioden 1906- 1910, använd denna länk: https://forening.gotlandstaget.se/gotlands-kommunikationer-1906-1910/


1911:

Ny tidtabell för järnvägarna den 7 januari 1911. Vintern före fanns ett tågpar (5/6) Lärbro-Visby-Hafdhem. Vintern 1911 ersattes det med ett tåg (Gt 5) Visby- Roma och ett tåg (Gt 7) Roma- Hemse.
Från Hemse gick det 09:30 som Bt 6 till Visby med ett långt uppehåll i Visby innan det 17:30 fortsatte mot Lärbro.
Såsom vintern 1910 gick det inga tåg mitt på dagen på sidobanorna.
Vinterns turer med Ångfartygs AB Gotland kompletterades i annonsen 1 april 1911 med lanthamnsturer.
I maj 1911 var det premiär med s/s Tjust, linjen Vestervik- Visby. s/s Tjust ägdes av Tjust Nya Ångfartygs AB, Västervik. Se: https://www.skargardsbatar.se/tjust_1898/
Trafiken pågick till och med september och kom att återkomma de närmaste somrarna.
Ny sommartidtabell för Nynäsbanan den 6 maj 1911. Den var mer omfångsrik och innehöll tider och karta med de anslutande fartygen i samtrafiken.
Ny tidtabell den 27 maj 1911. Den var nästan identisk med den som gällde sommaren 1910 förutom att Visby hamn nu fanns med i tidtabellen på GJ.
Exempel på sommarturerna med Ångfartygs AB Gotland som gällde från 1 juni 1911.
Ny hösttidtabell för tågen 30 september 1911. Jämfört med föregående höst förlängdes tågparen 5/7 från Hafdhem till Burgsvik. Sidobanorna hade samma turer som hösten 1910.
Den 30 september 1911 annonserade Ångfartygs AB Gotland höstturerna som gällde från 1 oktober 1911.
Vinterturerna annonserades den 25 november 1911. Ännu gick s/s Gute till lanthamnarna. Extra resor annonserades.

Exempel på annonserna för Union-Liniens trad Stockholm – Visby – Stettin under 1911. Turerna annonserades under hela vintern.


1912:

Ny tidtabell för tågen den 6 januari 1912. Den var i huvuddragen oförändrad jämfört med vintern 1911. Förutom att vintern 1912 trafikerades även Visby hamn.
Den 30 mars 1912 infördes en ny tidtabell för GJ. Tågparen 5/6/7 drogs in sträckan Visby – Roma – Hemse.
Den 27 april 1912 annonserades vinterturerna tillsammans med vårens turer.
Redan den 27 april 1912 utökades trafiken rejält på GJ, men det var tillfälligt. Nytt var tågparet 5/6 Hela sträckan Lärbro- Visby- Burgsvik. Det gick som snabbtåg Visby- Roma med uppehåll bara i Barlingbo. Tågparet 7/8 var nytt och trafikerade Visby- Roma och Roma- Visby- Lärbro. På sidobanorna KlRJ och SlRJ var tågparen mitt på dagen åter som sommaren före.
27 april 2012 var det även ny tidtabell för Nynäsbanan.
11 maj 1912. Två veckor efter utökningen av trafiken blev det istället tvärtom. Det blev en återgång till den tidtabell som gällde från 30 mars 1912.
Den 15 juni 1912 annonserades åter en utökad sommartrafik i likhet med det som annonserades den 27 april.
Sommaren 1912 var den första sommaren som Ångfartygs AB Gotland annonserade helsidesannonser om gotlandstrafiken. Annons den 6 juli 1912. På bilden s/s Hansa.
Även septembers trafik annonserades som helsida den 31 augusti 1912.
Hösttidtabellen för de gotländska järnvägarna annonserades 28 september 1912. Det var sedvanliga anpassningar till betkampanjens utökade resebehov.
28 september 1912 annonserades denna turlista för Ångfartygs AB Gotlands trafik under oktober och halva november.
28 september 1912 annonserades vintertidtabellen för Nynäsbanan.
Ångfartygs AB Gotlands annonserade tidtabell för andra halvan av november 1912.
Denna turlista gällde från 1 december 1912 och visar att under vintern vara det bara Stockholm/Nynäshamn- Visby som trafikerades.
21 december annonserades ändrade turer under julhelgen 2012. Trots det gick det att på julafton åka i båda riktningarna.

Exempel på annonserna för Union-Liniens trad Stockholm – Visby – Stettin under 1912. Turerna annonserades under hela vintern 1912.


1913:

Ny tidtabell för de gotländska järnvägarna den 4 januari 1913. Den överensstämde med den som gällde vintern 2012.
Den 5 april annonserades lanthamnsturerna för våren 1913.
Från 19 april 1913 gällde vårturlista för Ångfartygs AB Gotland och då kom trafiken till lanthamnarna och Norrköping/ Kalmar igång.
Första och sista annonsen sommaren 2013 för trafiken med s/s Tjust som ägdes av Tjust Nya Ångfartygs AB, Västervik.
3 maj 1913. Sommartidtabell med Nynäsbanan med tiderna för Gotlandsbåtarna inlagda.
1 juni 1913 började sommaren på Gotlands sommartidtabellen började att gälla. Trafiken utökades från två till tre tåg både mot Lärbro och mot Burgsvik. Tågparet 5 (från Roma) och 8 gick bara onsd. o Lörd 15/6- 15/8
Som tidigare infördes tåg mitt på dagen onsd och lördagar på Klintebanan och dagligen under perioden 15/6- 15/8 på Slitebanan.

s/s Vineta var Ångfartygs AB Gotlands nya ångare. Den levererades 1913 av Bergsunds Mekaniska Verkstad Ab, Stockholm. Pga. första världskriget blev den kortvarig i gotlandstrafiken. På hösten 1914 lades den upp i Stockholm på grund av första världskriget. Redan 20 april 1916 såldes hon till Rederi Ab Svea. 1918 skruvades den ned i isen och sjönk mellan Sverige och Finland. Se: http://faktaomfartyg.se/vineta_1913.htm

Den 31 maj 1913 annonserades förändrade tider från 1 juni för Ångfartygs AB Gotlands trafik.
5 juli 1913. Exempel på Ångfartygs AB Gotlands sommartrafik 2013.
27 september 1913. Ny tidtabell för de gotländska järnvägarna 1 Okt. – 31 Dec. 1913 som hade samma upplägg som hösten 1912.
Turlistan för Ångfartygs AB Gotlands trafik under september 2013.
Ny tidtabell på Nynäsbanan som annonserades från 27 september 1913.
22 november 1913. Exempel på turlista senhösten 1913 för Ångfartygs AB Gotland.

Exempel på annonserna för Union-Liniens trad Stockholm – Visby – Stettin under 1913. Turerna annonserades under hela vintern 1913.


1914:

Den enda utgåvan 1914 som är skannad är den från 27 juni 1914. Layouten och papprets färg förändrades.

Gotländska annonser i utgåvan från 27 juni 1914.
Tågtidtabell för Gotland sommaren 1914. Den överensstämde i sitt upplägg med sommaren 1913.
Exempel på turer sommaren 1914 för Ångfartygs AB Gotland. Det är den sista utgåvan som s/s Vineta finns med i.
s/s Tjust turer sommaren 2014 mellan Westervik och Visby.
Tidtabell för Nynäsbanan sommaren 1914 med båtanslutningar.

1915:

Den enda tidtabellen för vintern 1915 är den från 27 februari 1915.
Vinterturlista från 27 februari 1915 för Ångfartygs AB Gotland.
Nästa utgåva som är skannad är från den 1 maj 1915. Ny tidtabell på GJ. Den stora förändringen var att stavningen av flera stationsnamn moderniserades.
Butle blev Buttle, Tjängdarfve blev Tjängdarve, Alfva blev Alva och Hafdhem blev Havdhem.
Exempel på vårturlista för Ångfartygs AB Gotland 1 maj 1915.
Ny tidtabell för Nynäsbanan gällde från 1 maj 1915.
Som åren före inledde s/s Tjust sina turer från Västervik med annonsering den 1 maj 1915.
Från och med 1915 stavades Västervik med “Ä” och “V”.
Turlista för Ångfartygs AB Gotland från 3 juli 1915.
Exempel på höstturer 2015 för Ångfartygs AB Gotland. 9 oktober 1915.
Tidtabell för Nynäsbanan för vintern 1915. Den annonserades den 9 oktober 1915.
Nya turer på gotlands järnvägar från 15 oktober 2015. Som tidigare år förstärktes trafiken på GJ och KlRJ under betkampanjen.
Av någon anledning vändes tidtabellen på RHJ så att den utgick från Ronehamn istället för Hemse.
20 november 1915. Exempel på Ångfartygs AB Gotands trafik hösten 2015.

Exempel på annonserna för Union-Liniens trad Stockholm – Visby – Stettin under 1915. I utgåvan från 27 februari 1915 fanns ingen annons om trafiken med. Utifrån det kan vi anta att trafiken var inställd under vintern 1915.


För att se perioden 1916- 1920, använd denna länk: https://forening.gotlandstaget.se/gotlands-kommunikationer-1916-1920/