Arbetslördag på Hesselby.

Motorn till kranvagnen har kompletterats och provkörts. En del småfix återstår innan den kan återmonteras i kranvagnen. Den kommer att behövas vid kommande spårarbeten i Roma nu under våren.

Samtidigt har också slipersbytaren gåtts igenom och trimmats in. Två nya batterier ska inköpas innan den tas i bruk.

Arbetslördag på Hesselby

Berni, Robban, Christer, Leif, Tomas, Janne och Erik var på plats och jobbade med olika saker:

Elsystemet på slipersbytaren gås igenom och trimmas in. Vägen bakom Vagnhall 1 har grusats upp så att den inte är lika full av hål som tidigare. Traktorn har genomgått storrevision och fungerar mycket bra för ändamålet.

Dessutom har elsystemet inne i Vagnhall 1 kompletterats så att vi har strömbrytare till belysningen även i hallens bakre ände. Viktigt nu när vi ofta går in i hallen från baksidan. Ytterbelysningen på baksidan förbereds.

Den nya mellandörren till MÅJ XC 10 har glasats och nu på plats. Det har nu börjat hända saker runt motorvagnens elsystem.

En grupp internationella studenter från Uppsala Universitet, Campus Gotland, besökte Hesselby och blev guidade runt. 1800-talsvagnarna och loket GJ 3 Gotland inne i Vagnverkstaden väckte stort intresse.

Bilder från Tomtetåget – del 3 – Hesselby station & järnvägskaféet

I år har Britt Kiderud hjälpt oss att dokumentera Tomtetåget på ett mycket fint sätt.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har rest med oss, Halfvede musteri som har skänkt den närproducerade glöggen, till alla våra frivilliga, Jernvägskaféet, Halla sockenförening som tog hand om korvförsäljningen.

Nästa Tomtetåg rullar den 28/12 2024!

Arbetslördag på Hesselby

Vid infartsväxeln till Hesselby har ett räcke uppsatts för att lokps ska slippa trilla i diket vid växling.

Annars jobbade Christer, Leif och Tomas med taket över vårt Ba-förråd. Det kommer att bli ett plåttak som täcker båda containrarna och ge skydd åt våra banarbetsfordon.

På MÅJ XC 10 har hastighetsmätare kommit upp. Arbetet med att komplettera förarplatsen pågår. Fönsterbleck har också börjat komma på plats.

På Hesselby i veckan

Omflyttning av vagnar. Stefan och Berni har hämtat hem betvagnen frän Roma som ska renoveras. En till fick följa med från Roma för att ha som exempel.
Du som är lagom händig i trä kan gärna ta på dig uppdraget att renovera trävirket.

Leif har grusat upp mellan containrarna idag så nu står det där en stolpvagn som arbetsplattform för kommande tak.

Nya portar på verkstaden

Den 27/9 fick verkstaden nya portar! Lättöppnade och tätare. Vi har beställt dem från GTA Montage i Mästerby som även levererade de nya portarna till Vagnhall 2.
Foto: Anders Johansson

Nytt spår vid vändskivan

Sedan i torsdags har bygget av ett nytt spår pågått. Spåret ska göra det möjligt att ställa upp banarbetsfordonen mellan containerna. Spårkorset gör att de två spåren får plats på en mindre yta kring vändskivan. Det fungerar som en orörlig enklare växel. Foto: Berni.

Museijärnvägens dag- del 2

Museijärnvägens dag 27 augusti.
Bilder från det andra tågmötet på Tule kl. 15:20- 15:32. Därefter några bilder från Roma och Hesselby. Trafikdagen avslutades med god gemensam middag på Hesselby Jernvägskafé.

På slutet några bonusbilder från veteranbilarna som hade Hesselby station som utgångspunkt för Augustisvängen.

Välkomna åter att åka tåg vid Skymningståget den 30 september.


Containern lyftes på plats

Idag lyftes vår nya container på plats intill den äldre. Stort tack till Hasse Vistrand/Hasses grävtjänst som gjorde lyftet och till Christer Norrby som med sin grävmaskin har förberett marken under. Tack även till er andra som var med!

Arbeten på Hesselby

Vid Vagnhall två gräver Christer Norrby och planerar med sin grävmaskin för den andra containern. Den ska ställas parallellt med den gamla och sedan ska ett skyddande tak monteras. Under det ska slipersbytaren ställas upp. Cenita och Stefan renoverar och rödfärgar Flattakets södra gavelvägg när de inte lämnar ut och tar emot dressiner.