De gotländska järnvägarnas expropriationskartor – RHJ


RHJ – Ronehamn – Hemse Järnväg – 1899

Kartorna är hämtade från Lantmäteriet samling av historiska kartor: https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/
De är fria att använda och dela. Det finns fantastiskt många andra gamla kartor från Gotland. t.ex. ägokartor före Laga skiftet. Kartorna gör sig bäst på en dator.

För att se kartorna i full/större skala, beroende på er webbläsare.
Firefox: Högerklicka och välj “Visa bild” . För att komma tillbaka till denna sida, använd webbläsarens “Back”-tangenten (uppe till vänster)
Safari & Chrome: Högerklicka och välj “Visa/öppna i ny flik” eller “Visa/öppna i nytt fönster”. Stäng respektive flik/fönster efter att ni har tittat på bilderna


Ronehamns hamn till höger på kartan
Rone station vid Autsarve i Rone
Till vänster, anslutningen till GJ Hemse station

Länk till sidan med alla de gotländska järnvägsbolagens expropriationskartor:

Åter till startsidan