Dalhems hjulaxlar och rälsbussen

Tomas, Leif, Christer och Berni ägnade lördagen åt att få Dalhems hjulaxlar på pallar. De ska ännu säkras med band innan transport för reparation kan ske.

I Vagnhall 1 färdigställde Anders Johansson arbetet med förarhytten i B-änden på rälsbussen. Under veckan har dessutom hjulen på normalspårsaxlarna lossats inför omsvarvning av de sistnämnda till 891 mm. Foton: Berni och Ante.

Skymningståget

Skymningståget är över! Vi hade c:a 200 resande under kvällen och stämningen var god. Tack för ikväll och väl mött vid Allhelgonatåget 5 november.

Brygghuset på Tule

Ett hål i taket på brygghuset vid Tule station upptäcktes nu i höst. Den här veckan har Cenita och Stefan bytt ut dåligt virke och lagt ny tjärpapp på. När de ändå var igång bytte de även väggpanel som tidigare hade köpts in för utbyte. Så fint blev det! Foto: Cenita

Senaste nytt från projekt MÅJ XC 10

Innergolvet är lagt i nästan hela korgen. Endast förarplatsen återstår. Plötsligt har vi full rörelsefrihet utan att behöva balansera på balkar och reglar. Skruvbromsen har också kommit på plats vilket gör att vi nu kan börja bygga inredningen i förarhytten. Slutligen har de två mittplåtarna på förarhyttens front kommit på plats.

Vill du stödja projektet att få en världsunik motorvagn, tillika det enda bevarade dragfordonet från Mönsterås Järnväg, skänk en slant. Du kan använda qr-koden till höger eller nedtill på sidan.

Tömning av Vagnverkstaden inför gjutning av betonggolv

Under september månad ska vi gjuta betonggolv i vår vagnverkstad, vilket innebär att vi nu måste ut med de fordon som stått i hallen. MÅJ XC 10, Yo1p samt GJ CD 43, C 42 och 44 flyttades över till Vagnhall 1. Det hela innebar en del manuell rullning av fordon kors och tvärs.