BANBYGGET KAMBSHAGTORP - ROMA 2012- 2015    PROJEKTET MED BANUTBYGGNAD TILL ROMA FINANSIERADES AV:
 
 
EU-projektet: Banutbyggnad etapp III/IV 
Sammanbindning av Eken- och Tulebanan samt byggnation av sträckan Kambshagtorp- Roma

I december 2011 stod det klart att Fšreningen Gotlandståget, av Regionala utvecklingsfonden Småland-Öarna, beviljats medel för projektet Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, Etapp III + IV.
Projektstart för Etapp III + IV var 1/1 2012 och projektet löpte till den 31/12 2014. Invigning av hela banan skedde den 14 maj 2015. Men redan till Museijärnvägens dag den 30 augusti 2014 kunde trafiken till Roma kungsgårds station öppnas.
Etapp III/IV innebar att den nuvarande järnvägen förlängdes från Kambshagtorp till Roma station. Även den 700 meter långa sträckan över åkrarna på ömsom sidor av Tomtevägen ingick i projektet.

För att finansiera vår del av projektet sålde vi sliprar. Dessa är nu slutsålda.
Men det går fortfarande att köpa slipers för att ekonomiskt stödja utformningen av Roma station. Köp en sliper eller flera för 250:- styck.

Klicka här för mer information om hur det går till att "köpa" en sliper!

Mer information:

 

 
Grafik som visar banutbyggnaden.
Klicka på bilden för att se den i större storlek.
Tack till Gotlands Allehanda och Per Leino

Karta över sträckan Roma - Tomtevägen i Dalhem


Detaljerad information om projektet:
I december 2011 stod det klart att Föreningen Gotlandståget beviljats medel för projektet Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, Etapp III + IV. Detta projekt startade vid årsskiftet 2011-12 och pågick i tre och ett halvt år.
Samarbete med Roma Kungsgård, Besöksmål Roma och andra aktörer i bygden var centralt för projektet.
Projektet innebär att banan mellan Munkebos och Nygårds (över åkrarna) återuppbyggdes liksom hela banan från Kambshagtorp till Roma. 1.3 km järnväg blev 6.6 km! Nya stationer byggdes vid Roma Kungsgård och Roma.
Till dessa stationer, samt Kambshagtorps hållplats, har vi förvärvat de f d hållplatshusen från Österport i Visby, Boge och Stora Vede. Dessa byggnader har restaurerats och ställts upp på sina nya platser.
Vid Roma ska i framtiden byggas ett gammalt vattentorn och SlRJ:s vändskiva ska återskapas. Det faktum att vi fick projektet fyllde oss med stor glädje och tacksamhet över att vi fick förtroendet att förverkliga våra drömmar och visioner.

Text: Anders Svensson.


Sammanfattning i text och bild av projektet "Banutbyggnad etapp III/IV" 


18 december 2015. Arbeten under senhösten - Jullunch för våra rallare

Det hade hänt en del under senhösten vid museijärnvägen. Se under bilderna vad som har gjorts.
[image] [image]
Motiv med Roma kungsgård station. Semaforen hade rätats upp. Semaforen
[image] [image]
Roma kungsgårds station med nybyggd ramp Vid Roma kungsgårds station hade gångbanan kompletterats med två skyddsräcken
[image] [image]
Perrongen vid Roma kungsgårds station hade förlängs åtta meter Perrongen har grusats med fint gånggrus
[image] [image]
Vid Roma station var elektrikern och gjorde klart de sista elinstallationerna. Belysningen inne och ute under skärmtaket var nu klar Perrongen sedd norrifrån


7 november 2015. Prisutdelning vid Roma station - Föreningen blev Årets arbetslivsmuseum 2016!

Arbetets museum utsåg Föreningen Gotlandståget till 2016 års arbetslivsmuseum. Arbetets museum skrev på sin hemsida: "Med stora ideella krafter och i samverkan med näringslivet på Gotland har Föreningen Gotlandståget, Järnvägsmuseet i Dalhem skapat historia. Inte bara har museijärnvägen byggts ut med fler stationshus och spår, utan satsningen har även medfört nya arbetstillfällen och möjligheter för turistnäringen på Gotland. Därför har Föreningen Gotlandståget, Järnvägsmuseet i Dalhem utsetts till Årets Arbetslivsmuseum 2016."

Lördagen den 7 november kl. 13:00 skedde prisutdelningen av vid Roma station. Priset delades ut av Arbetets museum i Norrköping som representerades av Helena Törnqvist, arbetslivsintendent och Henrik Reuterdahl från Järnvägsmuseum. Bland kriterierna för priset uppfyllde föreningen framförallt, wow-upplevelsen :-)
[image] [image]
Ankomst till Roma station Roma station sedd från söder
[image] [image]
Vår ordförande Staffan Beijer hälsade alla välkomna. Helena Törnqvist, arbetslivsintendent delade ut diplom och emaljskylt Henrik Reuterdahl från Järnvägsmuseum berättade om varför föreningen har fått priset
[image] [image]
Anders Svensson, vår projektledare berättade om projekten Staffan Beijer berättad om den gotländska järnvägshistorien ur ett arbetslivsperspektiv


7 november 2015. Avträdet vid Roma station börjar bli färdigt - Kent Klasén avled

Golvet i hallen hade spacklats och målats med en slitstark färg. Frostvakter hade monterats, så att byggnaden även går att använda under vintern. Kenth Klasén som gjort så mycket för att förvandla Österports stationshus från en jaktstuga till en fullt renoverat satationshus i Roma, avled hastigt i slutet av augusti. Saknanden bland oss var otroligt stor.
[image] [image] [image]
Roma stations toalettbyggnad hade fått fönster, foder och sin utebelysning monterad. Golvet i hallen hade spacklats och målats På toaletterna har golven målats av Kenth Klasén


2 oktober. 2015.Några bilder från Tule, Roma Kungsgård och Roma stationer

Vid Roma kungsgårds station hade papptaket gjorts klart. Vid Roma var staketet mot Sockerbrukets dammområde klart.
[image] [image]
Roma kungsgårds stationshus med färdigt papptak. Detalj av papptaket med åsar.
[image] [image]
Det inte direkt tidstypiska Gunnebostängslet mot grannfastigheten är nu på plats. Roma stationshus låg i skuggan


23 sept. 2015. Arbeten vid Roma Kungsgårds station och med Venavagnen

Vid Roma Kungsgårds station gick arbetet vidare. Gångstigen till perrongen hade anlagts. Nu återstod att påföra jord mellan gångstigen och banvall. På stationshusets tak pågick färdigställandet av papptaket.
[image] [image]
Roma Kungsgårds station. Den nya gångstigen till höger Roma Kungsgårds station. Arbete pågick med papptaket
[image] [image]
Gångstigen och övergången till perrongen Gångstigen från andra hållet


16 sept. 2015. Järnvägsövergångar Nygårds- Halla bygdegård samt gångstig Roma kungsgårds station

Banutbyggnaden är klar, men det innebär inte att arbetena kring banutbyggnaden är slut. Idag har vi grusat vägövergångarna från övergången mot Hotell Dalhem, grusgropsspåret, Ahlbys, Kambshagtorp, Gahnes och Halla bygdegård. Först lade vi på fin makadam och överst kalkkross som kommer att binda ihop materialet. Vid Kambshagtorp fick perrongen fint grus som täcker den makadam som legat där sen tidigare. Vid Roma kungsgårds station påbörjades anläggningen av en gångstig från stationen till perrongen.
[image] [image]
Övergången mellan Grusgropsspåret och Nygårds fixades till. Övergången vid Grusgropsspåret. Leif krattade ut makadamen
[image] [image]
Här höll ytmaterialet på att läggas och krattats ut Grusgropsspårets övergång var färdig
[image] [image]
Ahlbys övergång, närmast Tule fixades till Ahlbys övergång var här färdig
[image] [image]
Ersättningsvägen mellan Tule och Kambshagtorp hade många potthål som fylldes igen Kambshagtorp. Perrongen och övergången fick det fina ytmaterialet. Makadam på perrongen såg för modernt ut
[image] [image]
Gahnes övergång förbättrades med makadam. Stubbarna ska tas omhand under kommande vinter Vid Roma kungsgårds station påbörjades anläggning av en gångstig till perrongen med makadam för utjämning


15-16 juni 2015. Banarbete - reparation av spårviddsökning

Nygårds hållplats hade fått en övergång för gående/hästar. En mindre träperrong hade byggts där. Göran har tillverkat båda två. Roma station blev allt mer färdig. Snickarglädjen hade målats. En elcentral hade Stengårds el monterat i stationshusets expreditionen. Avträdet blev allt mer färdigt. Kenth hade målat golvet så det ser ut som klinkers!
Våra rallare hade satt upp kryssmärken. De såg ut som glada utropstecken vid stationen.

[image] [image]
Vid stationen i Roma hade gräsmattejord planerats ut Snickarglädjen hade grönmålats
[image] [image]
Avträdet saknade nu bara fönstren och foder En av de två toaletterna i avträdet. Kenth hade målat golvet!
[image] [image]
Parkeringen vid Roma station hade planerats Nygårds nya övergång och träperrong

15 maj 2015. Bilder från 15 maj - Invigningshelgen

[image] [image]
SlRJ 3 DALHEM på bron över Roma kanal. Foto: Roger Utas SJ YBo5p 900 vid Munkebos hållplats. Foto: Roger Utas.
[image] [image]
Roma station med SIGBJÖRN. Foton: Sven Karlsson

14 maj 2015. Invigningen av Roma station

Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård förrättade sin andra järnvägsinvigning på Gotland. 1972 rullade ångloket Dalhem på en militär stridsvagnstrailer till Dalhem. 43 år senare kom loket tillbaka till Roma - på egna hjul och egen räls. För fler bilder se album på Facebook: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152851051987006.1073741855.167407897005&type=3

[image]
Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård klippte bandet. Foton: Torbjörn Johansson
[image]

7 maj 2015. Arbetet går vidare med färdigställandet av Roma station

Spurten mot invigningen fortsatte. Den 7 maj hade växlarna färdigställts genom att växelkloten kompletterades med dragstänger. Perrongen fylldes med fyllnadsmassor och hade grusats. Längs banvallen mot Roma kungsgård fortsattes det att krattas så den blev jämn.

[image] [image]
Vy mot stationshuset och spårområdet norrut Perrongen har fyllts med massor och grus. Vy söderut
[image] [image]
Håkan agerade växlare vid växel 1 Ballasten justerades med hjälp av kratta och spade

6 maj 2015. Roma station

Arbetena gick vidare vid Roma station. Idag skedde grusning av växlar. Vidare rensades perrongen närmast stationshuset på "kattskallar". Peter började att sätta upp tapeter i väntsal och tågexpedition. En bit av banvallen bort mot Roma kloster station hder krattats. Vid Roma kungsgårds station hade Statens Fastighetsverk satt upp en fin informationstavla.

[image] [image]
Roma stationsområde. Vy norrut Allén mot Roma kungsgård med Fastighetsverkets nya informationstavla
[image] [image]
Välkrattad banvall norr om stationen. Växel 1 var nästan klar
[image] [image]
Tapeter sattes upp i väntsalen Tapetseraren Peter i tågexp

29 april 2015. Ibruktagandebesiktning och växelbaxning på Roma

Sven Andersson (SA spårteknik) återkom till Roma station för att göra en ibruktagandebesiktning. Den nya banan från Roma kungsgårds station till Roma station blev godkänd med ett antal anmärkningar som de flesta skulle åtgärdas till invigningen. Ett exempel var grusning till växel 3, som vid besiktningen baxades till rätt läge. Vi provkörde även ångloket SlRJ 3 Dalhem genom växlarna på stationen.
Stationshuset hade försetts med hängrännor och stuprör i gammal stil.

[image] [image]
Dalhem rullade genom växel 3 på Roma station. Foto: Sven Andersson Växel 3 baxades i sidled. Foto: Anders Svensson
[image] [image]
Den södra växeln vid Roma station besiktades. Den ska 2016 flyttas ytterligare söderut så att förbindelse till vändskivan kan byggas. Roma station med ny hängränna och stuprör, i gammal stil. Foton: Anders Svensson

27 april 2015. Regnig dag och kväll i Roma

Några bilder från kvällen den 27 april. Spår 3 var nu färdigbyggt och skulle grusas i dagarna. Spår 1 och 2 hade krattats ut. Men ännu återstod växlarna att grusa. På stationshuset hade plåttaket rivits bort på baksidan. Fyllnadsmassor hade körts ut i perrongen, och den bortre delen var färdig.

[image] [image]
Vy norrut över bangården i Roma På baksidan hade plåten på taket tagits bort. Papp skulle nu läggas.
[image] [image]
Fyllningen av perrongen hade påbörjats i den bortre änden. Vy söderut över bangården med vändskivan

 


26 april 2015. Tågsläppet

Under söndagen anordnades Tågsläppet. En landsomfattande Öppethus-dag på museijärnvägarna. Verkstäder och vagnhallar/lokstall öppnas.
På GHJ visades även den nya banan med arbetståg (rälsbuss) som körde längs med den nya banan. Foton: Anders Svensson.

[image] [image]
Uppehåll i Roma, där perrongen delvis har börjat fyllas igen Vy norrut över bangården i Roma med rälsbussen på spår 1
[image] [image]
På Roma stationsområde höll Granis och Gösta på med att kratta ut gruset Vändskivan i Roma frilades med hjälp av en minigrävmaskin från jordmassor. Den högtryckstvättades också.

25 april 2015. Arbetslördag

På Roma station gick arbetet vidare, denna helg förstärkt med en minigrävmaskin. Foton: Anders Svensson

[image] [image]
Vy söderut över bangården i Roma  

21 april 2015. Grusning vid Roma station

SJ Z4p 397 även den 21 april i Roma med grusvagnen. Spår 1 hade grusats dagen innan. Denna dag grusades spår 2. Gruset krattades ut på spår 1. Inne i stationshuset gick arbetet framåt. Kamin med rökrör var på plats. Eldragning med montering av strömbrytare och el-uttag påick. En härligt passande klotlampa hade satts upp i väntsalen.

[image] [image]
Vy norrut över bangården i Roma Rundgångsspåret, spår 3 höll på att byggas av vårt förnämliga rallarlag
[image] [image]
SJ Z4p 397 backade ned med grusvagn och släde. Håkan, Stefan och Kjell hade hittat en perfekt fördelning av arbetsuppgifterna. Gruset tippades i släden som sedan fördelade gruset jämnt
[image] [image]
Under eftermiddagen krattades spår 1 till perrongens slut. Spår 1. Vy från söder
[image] [image] [image]
Väntsalen i Roma station, blev allt mer färdig. Kaminen är nu på plats. Murstocken har målats. Rökrör och många av listerna var nu på plats i expeditionen Fina gammaldags brytare och el-uttag i väntsalen

12 april 2015. SJ Z4p 397 i Roma

SJ Z4p 397 var den 12 april för första gången sedan 1963, i Roma med kranvagnen. Räls lastades av från kranvagnen till spår 3. Inne i stationshuset återstod bara kaminens montering och tapetsering i väntsalen. Leif jobbade vidare med avträdets invändiga listverk.

[image] [image]
Vy norrut över bangården i Roma Dags för avlastning av rälsen
[image] [image] [image]
Arbetet med avträdet gick vidare. Trälister höll på och sattes upp. Den större toaletten är nu klar för målning Foto från väntsalen
[image] [image]
Biljettluckan, murstocken och den lilla bänken i väntsalen Biljettluckan med murstocken

12 april 2015. Årsmötet

Årsmötet inleddes med rälsbusstur Roma station. Banan dit provkördes med rälsbussen och det gick bra.

[image] [image]
Innan årsmötet körde rälsbussen SJ YBo5p på provtur till Roma station. Medlemmar medföljde. Foto: Anders Svensson Motiv från Roma station mot rälsbussen på spår 1. Foto: Anders Svensson

10 april 2015. Full fart på banbygget

På Roma station hade bänkarna i stationshusets väntsal kommit på plats. Även biljettluckan hade monterats. Den södra växeln höll på att byggas.
Äutrymmet mellan spåren på Roma kanalbron har täcks med plank.

[image] [image]
På Roma kanalbron hade trävirke kommit på plats mellan rälerna Växeln från spår 2, mot spår 3 vid Roma station
[image] [image]
Vårflod i vändskivegropen och en massa vårblommor Den södra växeln vid Roma station höll på att byggas

[image]

[image]
Roma stations södra växel under byggnad Stationshuset med avträdet i Roma
[image] [image]
Biljettluckan från väntsalen Kenth hade monterat bänkar i väntsalen på Roma station

18 mars 2015. Roma stations renovering- skortstenen uppmurad. Bygge av växel 3

Arbetet vid Roma station gick vidare. Skorstenen hade murats klart av Kenth Klasén. I den skulle ett rökrör dras och sedan ska en skyddande plåthuv monteras ovanpå skorstenen.
Växel 1 var nästan färdig. Våra rallare hade gått vidare med växel 3. I avträdet hade Leif Smedberg satt upp alla gipsskivor. Spackling pågick.
Längs med banan hade Göran Karlsson byggt sex trätrallar vid övergångar mellan Tule och Roma station. Det återstod att skruva ihop en mitt i bron över Roma kanal.

[image] [image]
Skortstenen på plats på Roma station Närbild på skorstenen
[image] [image]
En titt ner i skorstenen Utsikt från verandataket på Roma station mot norr
[image] [image]
I avträdet gick arbetet vidare Växel 3 hade börjat att byggas
[image] [image]
Växel 1. Vy mot söder Jernvägsövergången vid Halla bygdegårdsvägen var nu på plats.

10 mars 2015. Bilder från banbygget och renoveringen av Roma station

I stationshuset jobbade Kent med murningen av skortstenen på vinden. Tegel till skortensbygget lastades upp på taket. Plåttaket skulle tas bort. I samband med bygget av skorstenen skulle ett papptak med åsar att läggas. Murstocken inne var nu färdigmurad. Ett rör hade monterats genom väggen. Kaminen kommer att placeras i väntsalen. Rökgången i plåt kommer att ledas genom hålet i väggen och sedan framför murstocken i expeditionen. En kamin kan då värma båda rummen.
I toalettbyggnaden var innerväggarna nästan färdiga. Invändigt skulle väggarna målas. Rallarna var nästan klar med den första växeln (växel 1).

[image] [image]
Vy från Björkstigen med stationsområdet i ett härligt solsken. Inget gökur, utan Kenth som tittar ut i en paus under murningen av skorstenen på vinden.
[image] [image] [image] [image]
Stationshusets murade vägg från expeditionen En titt från dörröppningen in i toalettbyggnaden. Den mindre toaletten Den större toaletten, som handikappanpassas.
[image] [image]
Toalettbyggnaden med Leif som ansvarade för bygget. Med baklastaren lyftes tegel upp på taket.
[image] [image]
Växel 1 (infartsväxeln) var nu snart klar. Spår 1 fortsätte bort mot stationen.

4 mars 2015. Bilder från banbygget och renoveringen av Roma station

Det hade varit ett uppehåll med uppdateringarna pga sjukdom och semester för webbmastern. Den 4 mars besökte jag åter Roma station. I stationshuset jobbade Kent och Margona med den inre renoveringen. Murstocken var nu uppmurad av Kenth. Ett hål i muren skulle göras för rörgenomföring, därefter skulle murstocken putsas. Optokabelröret som var draget rakt genom vändskivekransen hade nu dragits utanför kransen. Rallarna arbetade med den första växeln. Inom några arbetsdagar skulle det första arbetståget kunna köra in på spår 1.

[image] [image]
Stationshuset och avträdet från norr Stationshuset med avträdet från baksidan
[image] [image] [image]
Foto med murstocken från väntsalen Foto med murstocken från expeditionen Vid vändskivan hade optokabelröret flyttats utanför vändskivekransen (till höger på bilden)
[image] [image]
Vy från perrongen mot växelbygget Rallarna jobbade med infartsväxeln
[image] [image]
Justering av spårvidden pågick Halvvägs till Roma kungsgård hade Göran Karlsson byggt en plankövergång, som hade monterats på plats för markägarens framkomlighet.

10 februari 2015. Banbygget och renoveringen av Roma station forstätter framåt

Snön försvann med hjälp av ett par varma dagar. Det underlättade för banbygget. Det var dags för infartsväxeln att börja byggas. Spår 1 hade byggts. I avträdet fortsatte arbetet inomhus. Här några bilder från sen eftermiddag. Denna dag hade Roma haft 8 plusgrader!

[image] [image]
Vy från Björkstigen med stationsområdet. Arbetet på avträdet var slut för dagen. Ventilationshuven var nu på plats.
[image] [image]
Spår 1 med stoppbock hade spikats och riktats. Vy över spår 1 mot stationshuset och avträdet.
[image] [image]
Vy över blivande spår 2 Närmast syns växelkorset för växeln mellan spår 2 och 3
[image] [image]
Flera av infartsväxelns delar hade lagts på plats. Övergångsräler hade monterats. De tyngre rälerna spikades även med underläggsplattor.

28 januari 2015. Fortsatt lindrig vinter vid Roma station

Snöndjupet var dock inte sådant att våra rallare skulle kunna hindras. Foton: Anders Svensson

[image] [image]
Leif var tillsammans med ett par grannar involverade i bygget av avträdet. Det var då isolerat. Innerväggar höll på att sättas upp. En ventilationshuv hade snickrats ihop efter orginalet.

23 januari 2015. Roma station

Arbetet med Roma station pågick varje vardag. Denna fredag avslutades arbetet med att lägga underlagspapp på avträdet.

[image] [image]
Avträde och stationshuset från norr. Den sista våden med underlagspapp spikades fast av Leif.
[image] [image]
Lars-Åke skar till den. Inne i stationshuset hade murstocken mellan expeditionen och väntsalen murats upp av Kenth.

22 januari 2015. Roma station och banbygget

Snön hade kommit till Gotland. Ännu hindrade den inte banbygget. Det avträde som har byggts inomhus hade på förmiddagen monterades på sin grund. På eftermiddagen pågick spikning av takpapp. Foto: Anders Svensson.

[image] [image]
De två första väggsektionerna monterades på plats. Foto: Lars-Åke Holmgren Här var alla fyra väggsektionerna monterade. Foto: Lars-Åke Holmgren
[image] [image]
Leif spikade takpapp på avträdets tak Roma station från spår 1.
[image] [image]
I kurvan använde rallarna underläggsplattor. 19 jan. Inne i Roma station hade dörrfodren och taklister kommit på plats i expeditionen.

14 januari 2015. Bilder från Roma station

Efter jul- och nyårsledigheten återupptogs arbetet vid banbygget och Roma station kommit igång igen.

[image] [image]
Arbete pågick med skärmtaket och dess snickarglädje Roma station. På grunden skulle snart avträdet monteras.
[image] [image] [image]
Målning av taklister pågick. Kenth höll på att montera dörrfoder i expeditionen   Här hade två tredjedelar av dörrfodren satts upp
[image] [image]
Roma station. Bild mot expeditionen. Öppningen skulle inom kort muras igen. Den vattenfyllda vändskivegropen vid Roma station.
[image] [image]
Banarbetslaget börjar närma sig Roma.  

22 december 2014. Bilder från Roma kungsgård och Roma stationer

In i det sista inför julen så pågick arbeten vid GHJ. Vid Roma kungsgård station hade elekticitet dragits in. Semaforen och stationen lyste det nu fint om i mörkret. Tjänstgörande tågklarerare hade även värme i stationshuset. Vid Roma station hade pardörren till expeditionen monterats.

Stengårds el utförde elinstallationerna. Foto: Anders Svensson En stallykta pryder nu sin plats inne i väntsalen.. Foto: Anders Svensson
Vid Roma station höll Kenth och Leif på med pardörrens dörrfoder. Leif och Kenth tillpassade ett döärrfoder. Innertaket var nu grundmålat.
På den södra gaveln hade porslinsisolatorer satts upp i de gamla hålen för sådana. Vy från blivande spår 2
Växlar till stationen köptes från AGJ i Västergötland Även räls köptes från AGJ

16 december 2014. Några bilder från Roma och Roma kungsgårds stationer

Arbetet pågick in i det sista inför julen både vid Roma station och vid spårbygget som nu hade kommit in i kurvan mot Roma.
Margona höll på med att grundmåla innertaket till skärmtaket. Kenth höll på med att måla panelbräder och hade gjutit en grund för skortstensstocken.
Spårbygget hade hunnit in i kurvan mot Roma. Vy söderut. Vy mot Roma kungsgård stations bangård, sedd söderifrån. Enrisruskor hade satts upp för att markera hinder mellan rälerna.


2 december 2014. Skärmtaksbygget i Roma gick vidare och banbygget kom in mot Roma

Kent Klasén med flera jobbade vidare med skärmtaket vid stationshuset i Roma. Takstolar med profilerade taktassar hade satts upp. Den 2 dec. satte de upp fin pärlspont som underlag för takpappen som ladespå den 3 december. Vårt rallarlag var nu på väg in mot kurvan mot Roma station.

[image]
[image]
Vy över Roma stationsområde sett söderifrån Leif och Kent satte fast de sista pärlspontsbrädorna som underlag för takpappen.
[image]
[image]
Stationshuset norrifrån. Detalj av de fina snickeriarbetena på stationshusets skärmtak
[image]
[image]
Motiv från rallarlaget vid banbygget. Vy norrut. Spikning med spikmaskinen pågick, vy söderut

28 november 2014. Arbeten vid Roma och Hesselby samt semafor och signalanläggning uppsatt vid Roma kungsgård station

Vid Roma station arbetades det på skärmtaket med sitt trägolv. Vid Roma Kungsgårds station hade semaforen rests. En del av signalanläggningen monterades under senaste helgen under ledning av Anders Johansson. Semaforen hade förnämligt renoverats främst av Curth Bjurlingh, Stefan Krafft, Kjell Stengård och Håkan Borg. Inne i stationshuset fanns nu en kamin som Bengt Nilsson hade monterat.

[image]
[image]
 Stationen i Roma. Arbete pågick med stöttepelarna till skärmtaket. Sliprar hade lagts ut. Avträdets grund hade gjutits. Avträdet byggdes inomhus unser vintern. Det blev en kopia av Klintehamns avträde.
[image]
[image]
Här hade den sista överliggaren kommit upp. Roma kungsgård station med stationshuset och den nyuppsatta semaforen
[image]
[image]
Vy norrut vid Roma kungsgård station. Perrongen skulle under vintern/våren förlängas 12 meter. Vy från den norra växeln i riktning norrut mot Roma kungsgårds stationshus och semafor
[image]
[image]
Detalj av semaforens vevar och låsanordningar  Inne i stationshuset hade en kamin med skyddande plåtar monterats. Rökgången i plåt saknades ännu.

18 november 2014. Arbeten vid Roma

Vid Roma station var anläggningsarbetena i princip färdiga. Vändskivegropen hade grävts ur. En grund till toalettbyggnaden hade anlagts. Plattformarna av granit var klara. Utvändigt pågick målning av stationshuset. Staketstolpar mot Sockerbrukets området intill hade satts upp. Vid Roma kungsgård pågick arbetet med att färdigställa sidospåret.

[image]
[image]
Plattformen mellan spår 1 och 2 är nu färdigbyggd. Vy söderut
Staketstolparna har nu satts upp bakom stationshuset
[image] [image]
Vändskivekransen hade frilagts. Pivåplattan i betong i mitten syntes tydligt. Vy mot stationsområdet vid Roma Kungsgård station. Snart skulle sidospåret vara klart.

7 november 2014. Roma stationsområde började att ta form

Med tre trailers anlände Bosse åkare med drygt 100 meter perrongsten i huggen granit den 6 november. Granitstenarna kom från Korsberga station på den nedlagda banan Vetlanda- Åseda. Stenarna hade vi fått från Trafikverket. En maskinfirma i Korsberga grävde fram stenarna och lastade de på lastpallar/trailers. Tanken från början var att använda gjutna betong L-block. Men när möjligheten dök upp att förvärva granitkantstenarna, så var det två flugor i en smäll.
Lägre kostnad och ett äldre patinerat utseende. Mossan följde med från Småland. Direkt kunde Bara mark AB börja att köra fram och montera kantstenarna.

[image]
[image]
Montering av granitkantstenar pågick mot spår 2. Motiv från vändskivekransen mot stationshuset och perrongbygget.
[image]
[image]
Med gripklon på Bara marks grävmaskin flyttades och justerades kantstenarna lätt. Vy från stationshuset mot perrongen. Foto: Anders Svensson.
[image]
[image]
Inne i expeditionen höll innertaket på att målas i orginalkulören, ljust grönt. Invändigt hade all masonite satts upp på väggarna. Vy mot expeditionsluckan.

3 november 2014. Roma stationsområde börjar ta form

På Roma station skedde förändringarna snabbt. Roma grus körde dit makadam och Bara mark markplanerade. Vändskivekransen syntes nu tydligt och gräsytorna omkring hade planerats.
Ersättningsvägen var nu färdig. Inne i stationshuset pågick arbetet för fullt. Väggen med expeditionsluckan började att bli klar. På de övre väggpartierna höll masonite på att sättas upp.
Utvändigt hade stationshuset kompletterats med fönsterfoder och andra lister.
Banbygget började närma sig Roma. Rallarlaget hade inte långt kvar till där den stora kurvan in mot stationen, började.

[image]
[image]
Grävmaskinen stor på blivande spår 2. Hjullastaren på spår 1. Vy mot stationshuset. Lister och fönsterfoder hade kompletterats.Leif och Lars-Åke H. lade ned mycket tid på stationshuset.
[image]
[image]
Vår projektledare Anders Svensson dök upp vid den blivande biljettluckan. Vy mot biljettexpeditionen. I mitten skulle en murstock muras upp.
[image]
[image]
Vy från vändskivan. Grusning har gjorts för anslutningsspåret. Vy norrut med ersättningsvägen till vänster. Här syntes var den första växeln skulle ligga.
[image]
[image]
Den södra växeln vid Roma kungsgård började att bli klar. Vy från där rallarlaget var då. Roma kungsgårds station kan knappt urskiljas

19 oktober 2014. Hösttåg avgick söndag den 19 oktober

I samband med arkeologidagarna på Roma kungsgård körde vi en trafikdag mellan Hesselby och Roma kungsgård. Tre dubbelturer kördes. Dalhem fick komma ut och lufta sig.
Knappt 100 resande åkte med våra tåg, vilket vi var nöjda med. Det var kul att köra hösttåg. Foton: Anders Svensson AS/ Benny Jannesson BJ.

[image]
[image]
Dalhem kör framåt för att gå in på spår 2. AS En hel del attiraljer som behövs för att kunna stinsa på Roma Kungsgård station. AS
[image]
[image]
Persontåget på spår 1. BJ Lokomotorn användes då den södra växeln ännu inte var besiktad. BJ

17 oktober 2014. Bilder från stationerna

Under förmiddagen såg Kenth, Leif och Lars-Åke H. till att med hjälp av domkrafter sänka ned Roma stationshus på dess grund.
Den fortsatta renoveringen av stationshuset hade påbörjats. Det fanns fortfarande många pappspikar att dra ut, som ett exempel.
Järnvägsbygget fortsätta allt närmare Roma.

[image]
[image]
Foton med Roma station och i bakgrunden pumpstationen Roma stationshus med Roma äldreboende i bakgrunden
[image]
[image]
Roma kungsgård station. Vy norrut. Banbyggarlaget i arbete. Vy söderut mot Roma
[image]
[image]
Rälerna fixerades i sidled. Vy från den sist utlagda slipern mot Roma kungsgård station

16 oktober 2014. Roma station flyttades från Dalhem till Roma

Samma transportör som flyttat ett helt förfallet gammalt stationshus från Norrlandaskogen till Hesselby den 5 maj 2013, flyttade den 16 oktober det till stora delar renoverade stationshuset, från Hesselby till Roma nya stationsområde. Transporten gick bra. Endast några ledningar behövde lyftas. Nu stod huset uppallat på sin nya grund och väntade på att sänkas ned. Foton: Anders Svensson.

[image]
[image]
Roma stationshus på rull och passerade över den fd. järnvägsövergången i Hesselby. Trailern backade upp på den anlagda ytan för stationshuset
[image]
[image]
Foto från norr genom allén Roma stationshus var på rätt plats i längd och sida. Ännu lite för högt i höjd. Det skulle åtgärdas i dagarna.

10 oktober 2014. Arbetet mot Roma

Några bilder från Roma station, där grunden skulle gjutas. Roma kungsgårds station vars papptak höll på att färdigställas samt från banbygget mot Roma. Bara mark AB höll på att anlägga banvallen samt ersättningsvägen in mot Roma station.
Byggnadsställningen till bron över Roma kanal, hade sponsrats av Hallgrens bygg AB i Roma. Då den inte längre behövdes hade den tagits bort av dem. Tack! Bron framträdde nu i sin prakt.
Banvallen hade krattats och jämnats till längs med hela sträckan Kambshagtorp- Roma kungsgård station. Bra jobbat alla aktiva och rallare!

[image]
[image]
Det var dags för gjutning av grunden för Roma stationshus Vy från infarten till Roma station, sedd norrut.
[image]
[image]
Vy norrut halvvägs mot Roma kungsgård Här pågick banbygget
[image]
[image]
Motiv från Roma kungsgårds station, vy norrut. Vy norrut från Roma kungsgårds station mot bron över Roma kanal.
[image]
[image]
Bron över Roma kanal sedd österifrån, utan byggnadsställning Bron över Roma kanal sedd västerifrån, utan byggnadsställning

3 oktober 2014. Arbete mot Roma

Några bilder från bygget av banvallen in mot Roma. Bara mark AB har nu börjat anlägga banvallen in mot Roma. På norrsidan av den anläggs en gång- och cykelväg som även är till för jordbrukets transporter. Ett rör för optokabel samt en täckdikning har även gjorts.

[image]
[image]
Den södra växeln börjar nu bli klar. Vy mot Roma
Bara mark hade från spårslutet fortsatt med anläggandet av banvall, till vänster och brukningsväg till höger.
[image] [image]
Nivåskillnaden mellan banvall och brukningsväg syntes tydligt. Stationsområdet i Roma skymdes tillfälligtvis.

23 september 2014. Arbetet med södra växeln vid Roma kungsgårdgår vidare

Några bilder från arbetet med södra växeln vid Roma kungsgård station samt att krattade/skyfflande av banvallen norr om bron över Roma kanal hade kommit igång.

[image]
[image]
Vårt rallarlag jobbade med södra växeln vid Roma kungsgårds station Vid infarten till Roma station hade våra skogsröjare frilagt dikena från sly, så att både spår och traktorväg kunde få plats.
[image]
[image]
Våra rallare krattade banvallen från Roma kungsgård upp till övergången mot Halla bygdegård. Ett gäng aktiva krattade från norr och hade nästan kommit fram till skogsbrynet efter kurvan söder om Kambshagtorp

16 september 2014. Arbetet går vidare

Några bilder Roma kungsgårds station och vad som har hänt där sedan sist. Foton: Anders Svensson

[image]
[image]
Bron över Roma kanal hade tjärats. Återstår gjorde att montera plank mellan spåren.


Vår alldeles för tidigt bortgångne Kent Klasén tillverkade den lilla låda som saknades till biljettluckan. Den kom från nu rivna Hogrän station på KlRJ

10 september 2014. Arbetet gick vidare

Några bilder från den 10 sept. då vi krattade och skyfflade av grus. Vi var fem som jobbade. 240 meter hade åtgärdats.

[image]
[image]
Vy mot bron över Roma kanal mot Roma kungsgårds station Stationens namn är nu påmålat snyggt där det förr stod BOGE
[image]
[image]
En bild från bangården vid Roma kungsgårds station Växelkrysset till den södra växeln kördes idag ned till Kungsgården
[image]
[image]
Paus i arbetet med att kratta banvallen
En hel del grus skottades upp från kanterna av banvallen

31 augusti 2014. Museijärnvägens dag - första trafiktåget till Roma kungsgård

Den 29 augusti blev trafiktillståndet klart. Under lördagen finslipades de sista åtgärderna på banan. Klockan 11.02 rullade det första persontåget från Hesselby station via Tule till Roma kungsgård!
Under dagen reste drygt 500 resenärer med våra åtta tågavgångar från Hesselby. De flesta var nästan fullsatta. Längs med banan dök de upp människor som vinkade eller klev på.
Till Hesselby styrde Vetranbilsklubbens medlemmar, med många fina klenoder och med flera deltagare i tidstypisk klädsel.

Anders Svensson skrev:

Det var onekligen en rätt häftig upplevelse! Tvåtågstrafik med tågmöten i Tule och så en helt ny bansträcka! Spårläget söder om Kambshagtorp är fantastiskt! Vi hade cirka 500 betalande på åtta tågpar, alla tåg var rätt välbesatta. Tidtabellen höll faktiskt och tågmötena gick bra. Det var ju första gången vi hade trafik mellan tre regelrätta stationer. Som tkl i Tule kan jag säga det kändes häftigt att för första gången få ropa ut Roma kungsgård...

Vi kunde också nöjt konstatera att Roma kungsgård fungerade som station. Det gick bra att lotsa resande till och från perrong till stationshus och vice versa. Stationshuset ligger ju en bit norr om bangård och plattform. Så det var en skara trötta men nöjda GHJ:are som åt den traditionella middagen efter avslutad trafikdag.

Nu vidtar en period av att bygga färdigt stationen och åtgärda en del vi inte hunnit med längs banan. För den intresserade kan noteras att GHJ idag är 5.6 km lång och att det återstår mindre än en km in till spårslut i Roma.


 Även om du inte är med i Facebook, så kan du se vårt bildspel (197 bilder!) via länken ovan (klicka på bilden!).

[image]
[image]
Persontåget med SlRJ 3 Dalhem passerade över bron över Roma kanal. Med hjälp av lokomotor växlades tågen vid Roma kungsgård, en tillfällig Munkeboslösning

29 augusti 2014. Bilder från arbetena vid Roma kungsgård station

Arbetet med bygget av bangården vid Roma kungsgård gick idag in i slutskedet inför Museijärmvägen dag på söndag den 31 augusti. Vi fick idag även vårt trafiktillstånd av Transportstyrelsen, förutsättningen att kunna bedriva tågtrafik på söndag.Vy söderut över bron mot Roma kungsgård station SJ Z4p 397 med grusvagn. Grusning av bangården pågick

20 augusti 2014. Bilder från arbetena vid Roma kungsgård station

Arbetet med bygget av bangården vid Roma kungsgård går vidare. På Hesselby station har spårrensarens dörrar kommit på plats. Grundmålningen är nu färdig. Foton: Anders Svensson


Vy norrut över bangården vid Roma kungsgård Gary målade stationshuset

12 augusti 2014. Bilder från Roma kungsgård station

Arbetet med bygget av Roma kungsgård station gick vidare. Målning av stationshuset pågick. Foton: Anders Svensson


Våra rallare lastade räls. Bron över Roma kanal som började bli komplett

1 augusti 2014. Bilder från banbygget vid Roma kungsgård station

Bygge av växlar och bangården vid Roma kungsgård utfördes. Foton: Anders Svensson


Spikmaskinen vid Roma kungsgårds norra växel. Vy mot söder och Roma kungsgårds station

18 juli 2014. Bilder från flytten av fd. Boge hållplatshus till sin nya roll som Roma kungsgårds stationshus

Idag var det dags för flytt av Boge hållplatshus med järnvägstransport till Roma kungsgård station. Det var också premiär för SlRJ 3 Dalhem att passera bron, för första gången sedan 1950-talet. Inför det hade bron kompletterats med 80 träkilar, för att kunna bära större vikt. Som synes på bilderna så gick flytten utan problem. Tack till alla som deltog i flytten och till Roma Grus AB för lånet av hjullastaren. Foton: Erik JannessonStationshuset lastades på flakvagnen vid lastkajen i Tule. Där Dalhem stod och pyste. Försiktig passage över Roma kanalbron.

Stationshuset lyftes på plats på grundstenarna Roma kungsgård stationshus på sin nya plats. Nu ska byggnaden renoveras färdig och målas

14 juli 2014. Bilder från banbygge

Våra rallare jobbat vidare vid bron. Stenar har satts på plats vid brofästena. Grusning samt montering av moträl har skett. I morgon monteras den andra av dem på södra sidan. Våra rallare jobbar måndag-fredag och du som har möjlighet kan gärna hjälpa till. Vid Kambshagtorp har 70 meter banvall gjorts i ordning.


Med hjälp av vår kranvagn kunde de stora granitstenarna lyftas upp och sättas på plats igen. En av moträlerna hade monterats. Nästa steg var att grusa mellan dem.

Vy norrut. Där de extra moträlerna är placerade skulle övergången till Roma kungsgårds stationshus lilla parkering anläggas. Söder om Kambshagtorp hade 70 meter av banvallen färdigställts.

11 juli 2014. Bilder från banbygget

Trädäcket på bron hade kommit på plats. Reläkuren har byggts till och grundstenar till stationshuset har placerats ut.Grusning har skett med grusvagnen, men som synes ska ytterligare grus påföras. Vy norrut. Foto: Anders Svensson Grusning har skett med grusvagnen. Vy söderut. Foto: Anders Svensson

9 juli 2014. Bilder från banbygget

Bygge av plankdäcket på bron pågick. Det första loket rullade över bron sedan 1958! SJ Z4p 397 som också drog rivningståget genom Roma på gamla GJ 1963. Foton: Bertil Bergström

Grusning norr om bron
Grusning norr om bron

7 juli 2014. Bilder från banbygget

Trots nära 30-gradig värme så stretade våra rallare på. Spåret hade nått fram till signalkuren. Grusning pågick med lastning av grus vid Tule.


Våra rallare höll på och fäste rälsspiken  

I Tule lastades grus, för att kunna stoppa rälsskarvarna över åkrarna som har satt sig.

Gruståget på väg till åkrarna där varje skenskarv påfördes grus för stoppning dagen efter.

1-3 juli 2014. Bilder från banbygget

Spårbygget över bron pågick för fullt. Grusningen pågick. De sista grävarbetena vid Roma kungsgård avslutades.


1 juli 2014:
Kvällsjobb vid norra landfästet. Ett par aktiva jämnade ut underlaget och bar ut slipers.

3 juli 2014:
Spåret har nu nått till Roma socken. Foto: Anders Svensson

25 juni 2014. Banbygget

Grusningen av banan påbörjades från Kambshagtorp. Även bygget av vägskyddet påbörjades. Vid bron utfördes de sista grävningarna inför spårbygget.


Grusningen påbörjades från Kambshagtorp och sedan söderut

Motiv från mitt i kurvan, söder om Kambshagtorp

Vy från bron mot Roma kungsgårds station med det nya vägskyddet

Vägskyddet kommer från Olsäter södra vid fd NKlJ i Värmland

19 juni 2014. Bilder från Roma kanal och Tule

Rallarna byggde ytterligare tre spårspann. Bara mark AB påbörjade utjämning av underlaget inför banbygget över bron.


Vy över Roma kanal mot norr.

Motiv från bron över Roma kanal

11 juni 2014. Bilder från bron och chartertåg från Tule

Arbetena med bron var klara. När lantbrukaren var färdig med skörden kunde vi fortsätta med spårläggning. Renovering av ljussignalerna till bron pågick i en av vagnhallarna.


Vy mot norr över bron. Våra skogsröjare håller på att ta bort den tidigare så ogenomträngliga växtligheten till vänster.

Provisoriskt planklagd bro över Roma kanal mot norr

7 juni 2014. Brobygget över Roma kanal

Under lördagen fortsatte bygget av brons överbyggnad. Alla broslipers monterades. På måndagen monterades plank som möjliggjorde för lantbrukaren att ta sig över med sina maskiner så att han kunde skörda även på den östra sidan av bron.


Foto från förmiddagen.

På eftermiddagen monterades den sista broslipern.

6 juni 2014. Bygge av överbyggnaden till bron över Roma kanal

Med flaggan i topp kämpade fyra av våra aktiva under nationaldagen med att montera underliggande virke till brosliprarna. Foton: Anders Svensson


Virke och tjärpappa monterades för att utjämna nivåskillnader pga nitskallar mm samt för att få upp sliprarna i nivå med brobalkarnas överkant. Foto: Torbjörn Andersson.

Arbete med tillsågningen av virket..
  

28 maj 2014. Bron över Roma kanal har blästrats och målats

Bron blästrades veckan innan av Nisse Axell. Den 28 maj målades det sista gråa färglagret på bron. Enligt Nisse har bron aldrig målats om under de 114 år som har gått sedan den byggdes. Den var även i ett ännu bättre skick än vad vi hade väntat oss. Rostskadorna var mycket få och påverkar ingte bärigheten.  Bronbesiktades av Vägverket Produktion 2005.
Våra rallare var nästan klara med att rikta banan mellan Kambshagtorp- Roma kanal.


Vy av bron från östra sidan.

 
På eftermiddagen var bron färdigmålad.

14 maj 2014. Bygge av Roma kungsgårds station med mera

Den 12-13 maj byggde Hallgrens bygg från Roma upp en byggnadsställning kring bron. Under arbetslördagen samlades ett gäng medlemmar som rev, räcke och brons träöverbyggnad. Under den fanns de gamla sliprarna med hakbultar kvar.
Bron var nu klar för blästring och målning som skulle påbörjas veckan efter. Foton: Anders Svensson


Rivningen pågick i ett härligt väder

 
Foto när rivningen var klar

14 maj 2014. Bygge av Roma kungsgårds station med mera

Bara mark AB arbetade för fullt med att bygga upp grunden till stationshuset, underlag för sidospåret samt att grusa banvallen mot Roma. Bron över Roma kanal var fram till 9 juni var avstängd för all trafik.


Vy söderut från bron. Platsen där stationshuset skulle stå var bakom den vita bilen.

 
Vy norrut över bron mot banans temporära slut.

7 maj 2014. Banbygget har nått bron!

Banbygget hade nått fram till bron. På andra sidan av Roma kanal höll Bara Mark AB på att färdigställa underlaget för Roma kungsgård station, med stationshus och två spår.


Ersättningsvägen till höger. Underlaget för sidospåret anläggs. Vy söderut.

 
Bygge av sidospåret, vy norrut

Vy norrut med bron över Roma kanal och banan.

 
Vy söderut över bron över Roma kanal mot Roma Kungsgårds station

21 april 2014. Arbeten på banvallen vid Roma kungsgård station

Thomas Nilsson, Bara Mark AB jobbade med banvallen vid Roma Kungsgård station. Foton: Anders Svensson


Breddning av banvall för nytt sidospår hade inletts

 
Banvallen sedd mot bron och banbygget 250 m bort

9 april 2014. Banbygget går vidare. Banvallen görs i ordning Roma Kungsgård- Roma station

Våra rallare körde ut mer räls och nu var banbygget nästan framme vid vägkorsningen mot Halla bygdegård. På andra sidan bron över Roma kanal hade Thomas Nilsson, Bara Mark AB börjat bearbeta diken och banvall. Bara Mark byggde en ersättningsväg längs med banvallen mot Roma station


Med hjälp av spikmaskinen knuffades Tingstädetrallan långsamt mot byggplatsen

 
Sista biten skjöts trallan framåt. Nu kunde rälsen dras av trallan

 Motiv från Roma stationsområde. Det började bli lite mer parklikt sedan röjningsarbeten med motorsåg/röjsåg hade påbörjats

 

6 april 2014. Årsmöte och resa till banbygget

Årsmöteseftermiddagen inleddes kl. 13.05 med att ett tåg åkte iväg med deltagarna. Vi åkte via Tule till Kambshagtorps hållplats. Där gick vi av, promenerade och beundrade den nybyggda järnvägen.
Avfärd och backning upp till Tule. Där gjordes rundgång innan det var dags att åka tillbaka till Hesselby.


Promenad längs med banan. Vy mot Kambshagtorp

Promenad längs med banan. Vy mot Kambshagtorp

26 mars 2014. Bilder från banbygget, ersättningsvägar, Roma station

Banbygget rullar på. Då var det cirka 500 meter kvar till bron!


Roma station. Skogsröjning pågick. Gulröda käppen markerade spår 2 närmast stationshuset som ska stå till höger om käppen.

Ersättningsvägen åt andra hållet, österut mot järnvägsbygget
Nya rälsbultar från Vossloh, det gick som smort!

13 mars 2014. Banbygget

Banbygget gick vidare. Våra rallare hade lagt ut de nylevererade sliprarna och ytterligare räls. Nya rälsbultar från Vossloh var på gång.


12 mars:
Spårslutet och slut på slipers.

12 mars:
Vy söderut från skogsbrynet

7 mars 2014. Banbygget gick vidare vid fd Salixodlingen

Våra rallare var mitt på den öppna sträckan vid fd Sailxodlingen. Föreningen hade fått en egen "byggfutt". Arbetsboden är en fd täckt godsvagn med bromshytt, som var en av de begagnade vagnar som Sydvästra Gotlands järnväg (SGJ) köpte inför trafikstarten 1924. Vi bytte till oss vagnen mot föreningens mindre svarv. Vagnen var i gott skick med installerad el. Den kom utmärkt till pass som arbetsbod längs med banbygget.
Vagnen har denna historik. Byggd 1897 vid Landskrona Gjuteri och Mek. Verkstad. 1897 KBJ F 1321, 1923 SGJ F 406, 1927 KlRJ F 308, 1933 KlRJ G 308, 1948 SJ Gmp 300307
Våren hade nått Gotland, detta år ovanligt tidigt. Den 7 mars var det sju grader på arbetsplatsen.


SGJ F 406 i sin nuvarande form som arbetsbod på hjul! Till höger syns den gamla dörren till bromshytten.

Rallarlaget i arbete

28 feb. 2014. Banbygget gick vidare vid fd Salixodlingen

Våra rallare byggde vidare. De var då ungefär vid mitten av det öppna fält som tidigare var Salixodlingen. Vi hade även besök av fyra förhoppningsvis kommande rallare.


Vy söderut mot Roma

Vy norrut med den s.k Tingstädetrallan som användes till att köra ut rälsen med.

21 feb. 2014. Bilder från banbygget

Banbygget gick vidare, på den öppna sträckan. Den är en del av raksträckan som är 2,4 km! Slipers lades ut. Den 21 feb. kördes räls fram och lastades på en Tingstädetralla. Rälsen rullades sedan fram och två räler drogs av trallan. När dessa hade spikats fast kunde trallan rullas ytterligare en rälslängd osv.


Vy från spårslutet på morgonen söderut

Vy norrut, räls hade körts fram

Rälsen lastades på Tingstädetrallan

Trallan skjöts framåt. Spikmaskinen puttrade efter.

Justering av spårskavens höjdläge

Närbild

11 feb. 2014. Banbygget gick vidare

Våra rallare hade återupptagit banbygget. Efter en djupdykning i våra rälshögar hittade vi övergångsräler från 34 till 27 kilos räls. Dessa var då på plats och den hittills utlagda rälsen hade spikats.


Vid banbygget hade all snö tinat bort. Den 11 feb. bestod rallarlaget av tre personer.

Vy norrut. Arbetslaget på väg till välbehövlig lunchpaus

17 jan. 2014. Banbygget hade nått halvvägs till Roma kanal

Sedan i oktober 2013 hade våra rallare byggt en dryg kilometer. Nu var de framme vid skogsbrynet mot fd Salixskogen. Det var då cirka en kilometer spår kvar till Roma kanal. Den första kilometern tog cirka två månader att bygga. Vi höll tummarna att Kung Bore skulle vara vänlig mot oss och ge oss en ljum vinter med möjligen ett eventuellt tunt snötäcke.


Spikning pågick

Vy norrut

11 dec. 2013. Bilder från den 11 dec.

Banbygget fortsatte. Banbygget var då mitt i skogspartiet. Stormen helgen innan följdes av snö, som följdes av tö. Den 11 dec. var det 5 grader varmt och bra spårbyggarväder :-)


Skarvjärn monterades

Vy från södra skogsbrynet norrut

4 dec. 2013. Bilder från GHJ

Banbygget fortsatte, 630 meter spår hade lagts ut.


Det arbetades med spikmaskinen

 En av rallarna låg före och monterade skarvjärn

2 dec. 2013. Banbygget gick vidare

Banbygget fortsatte i riktning mot Roma. Här några bilder från dagens arbete.


Tony lyfte den på plats

Den inre rälen lyftes på plats.

26 nov. 2013. Banbygget hade kommit ur kurvan

Banbygget gick märkbart framåt. 390 meter spår hade hittills byggts. Vi kunde återigen lyfta in rälsen från ersättningsvägen, så vi kunde hålla en bra byggtakt söderut. Det återstod 1700 meter till Roma kanal.
Foton: Anders Svensson


Med timmerkranen kunde rälerna läggas enkelt på plats

Rälsen hade börjat att läggas ut på raksträckans början

En gammal vägövergång gediget byggd i granit.

Thomas Nilsson grävmaskin hjälpte till med att lägga ut paket med slipers

Vy söderut från banvallen mot Roma

Där skogen började slutar utförslöpan från Tule station. Därefter går banan flackt mot Roma

19 nov. 2013. Banvallen var grusad till Roma kanal!

Thomas Nilsson och Bara grus hade grusat banvallen ända bort till Roma kanal. På bilden tippas det sista lasset grus. Foto: Anders Svensson


 
 

13 nov. 2013. Bilder från banbygget vid Kambshagtorp

Banbygget fortsatte. Rallarna hade börjat att lägga ut Kumlarälsen (34 kilo)


Föreningen lånade en traktordragen timmerkran som kunde lägga ut rälsen på banvallen från ersättningsvägen intill

Temporärt spårslut

Övergångsräler mellan 27 och 34 räls var bra att ha.

Vy söderut från spårslutet mot Roma.

5 nov. 2013. Banbygget gick vidare vid Kambshagtorp

Banbygget hade kommit igång. Den här gången använde vi en baklastare som med bom och saxjigg lätt lyfte rälsen på plats. På Tule station började kökets renovering bli klar.
Foton: Anders Svensson


Baxning av rälsen

Vy norrut mot Kambshagtorp hpl

Bom och saxjigg i arbete

Spikmaskinen användes både till transporter och spikning. Här som första spårgående fordon söder om Kambshagtorp

21 okt. 2013. Arbeten vid GHJ. Banvallen över åkrarna var färdig

Den smala banvallen över södra delen av åkrarna hade täckdikats på en sträcka av cirka 150 meter. Därefter hade den smala bankroppen breddats med jordmassor från Tulehögen. Avslutningsvis spreds bergkross.
Vid Kambshagtorp hade spåret som byggdes på arbetslördagen grusats. Förberedelser för att montera en plankövergång gjordes. Kryssmärkena skulle grävas ned inom kort.
Inne i fd Österport station höll alla pappspikar på att tas bort.


Den täckdikade och breddade bankroppen vid södra delen av åkrarna, vy söderut

Den täckdikade och breddade bankroppen vid södra delen av åkrarna, vy norrut

 
Det första spårspannet sett norrifrån. Kryssmärkena hade monterats.

Boge hållplatshus var grundmålat

19 okt. 2013. Arbetslördag

Det var arbetslördag. Bengt och Rolf har drog spik och tog bort masonit från Österports station.Vi jobbade med spår söder om Kambshagtorp och grusade banan över åkrarna. Bertil mätte upp Roma stationsområde. Foton: Anders Svensson


 
Det första spårspannet spikades på plats vid Kambshagtorp.

På den här platsen skulle en plankövergång anläggas ett par dagar senare

16 okt. 2013. Thomas Nilsson började grusa banvallen

Vid Kambshagtorp hade Thomas Nilsson börjat att grusa banvallen. Den obevakade järnvägsövergången vid Kambshagtorp kunde börja byggas och därefter skulle spåret vidare mot Roma kungsgård station kunna byggas. Foton: Anders Svensson


 
De första rälerna hade körts ned, kryssmärkesstolpar låg redo

Grusningen hade nått längre ned för kurvan...

14 okt. 2013. Ersättningsvägarna var färdigbyggda Kambshagtorp - Roma kanal


14 okt. 2013.
Banvallen söderut. Ersättningsvägen var färdig

14 okt. 2013.
Banvallen norrut mot Kambshagtorps hållplats.

4 okt. 2013. Den höga banken vid Åkerkanten södra hade täckdikats och breddats. En stor mängd jord hade tippats.


Den höga banken vid Åkerkanten södra hade täckdikats och breddats. En stor mängd jord hade tippats.

Jorden som några dagar senare skulle plogas ut.

26 sept. 2013. Förstärkning av banvallen vid södra åkerkanten

Vid ibruktagandebesiktningen våren 2013 ansågs banvallen närmast åkerkanten södra vara för hög och smal. Detta åtgärdades temporärt under sommaren med slipersankare och sänkt fart.
Under september hade en längre sträcka av dikena täckdikats. Genom att basen för banvallen breddats, hade utrymme skapats för att kunna sidtippa först makadam och sedan jord från jordhögen i Tule.
Roma Kungsgårds stationshus var färdigrenoverat av Kent Klasén. Det har sedan strukits med linolja och var då klart för grundmålning.
Foton: Anders Svensson


Först tippades det ena flaket sedan det andra

Roma kungsgård stationshus, som tidigare var hållplatshus i Boge har nu renoverats färdigt.

27-28 aug. 2013. Vecka 35 - Grusning Kambshagtorp - Tule

Våra rallare använde stoppmaskinen för att lyfta skenskarvarna på banan över åkrarna. Sommarens tågtrafik gjorde att varje skenskarv måste stoppas. På trafikdagen innan kändes den del av banan som hade stoppats, mycket behagligare att åka över. Mellan Kambshagtorp och Roma kanal pågick bygget av ersättningsvägar för fullt. Vägkroppen var färdigbyggd. Väg- och Byggnadsgrus höll på att sprida ut bergkross som ytmateriel. Det skulle bil en god standard på vägen även för cyklister. Boge hållplatshus höll på att förvandlas till Roma Kungsgårds station. Kent Klasén gjorde ett mycket fint snickarjobb. Banan till Kambshagtorp höll på att grusas.


 Vid väten hade makadam just spridits.

Trots släden som fördelar makadammen, behöver det ändå justeras med kratta och spade

 Foto vid stubbhögen söderut

Vy från Salixodlingen norrut. Till vänster har trummor lagts i ett stort dike som sedan har fyllts igen för ersättningsvägen.

16 aug. 2013. Röjning pågick för ersättningsvägar Kambshagtorp - Roma kungsgård

Längs med banan Kambshagtorp-Roma kungsgård pågick röjningsarbete med skördare för att den parallella ersättningsvägen skulle kunna byggas. I projektet ingick att bygga ny skogsväg för det rörliga friluftslivet samt för markägarnas möjligheter att kunna tillse och köra ut sin skog. Det var Väg- och Byggnadsgrus som tillsammans med sina underentreprenörer utförde arbetet. Fler bilder finns på: http://forening.gotlandstaget.se/nybanaroma.htm


Vy söderut mitt emellan Kambshagtorp och Roma Kungsgård

Väg- och Byggnadsgrus grävmaskin fungerade som en stor gräsklippare för sly! Vy norrut från fd Salixodlingen.

16 juli 2013. Dikes- och schaktningsarbetena mellan Kambshagtorp och Roma kanal har nu avslutats

Dikes- och schaktningsarbetena som har utförts av Bara Mark har nu avslutats. Efter att ersättningsvägarna byggts under hösten 2013, skulle banvallen grusas och spår läggas ut.
Bilder togs den 16 juli som visade hela den nya bansträckan. De finns på en särskild sida om banutbyggnaden Etapp III/IV: http://forening.gotlandstaget.se/nybanaroma.htm
På den här sidan får ni se två av bilderna.


16 juli 2013.
Banvallen söderut. Stubbar har lagrats upp på hygget till vänster. Foto norr om fd Salixodlingen.

16 juli 2013.
Banvallen norrut sedd från bron över Roma kanal

5 maj 2013. Gotlands Landshövding invigde Tulebanan på GHJ

Gotlands Landshövding Cecilia Schelin Seidegård invigde Tulebanan i ett fantastiskt väder. Invigningståget avgick klockan 1500 från Hesselby station. Det drogs av SlRJ 3 Dalhem med fyra personvagnar och resgodsvagn. Vid Munkebos gjordes ett uppehåll. Landshövdingen höll tal och klippte sedan av bandet som hindrade tåget från att rulla ut på den återuppbyggda järnvägen över åkrarna mot Tule.
Vid Tule var nära ett hundratal människor som mötte upp tåget. En sockenbo nämnde att det var på en månad när 60 år sedan i år som den sista rälsbussen stannade i Tule. Vid Tule bjöds det på förfriskningar. Staffan Beijer höll ett tal där han tackade till alla som har gjort detta stora steg för föreningen möjligt. Mitt under talet kom Tomtefar ut från jordkällaren vid Tule. Tomtefar var yrvaken och undrade vad som stod på. Tomtefar samtalade med Landshövdingen och lär ha frågat om hon varit snäll. Svaret behöll Tomtefar dock för sig själv. Därefter var det dags för återfärd till Hesselby. Hedersgästerna bjöds på smörgåstårta i vagnhallen. Ett stort mål har nåtts och det firade vi med en härlig invigningsdag :-)


Foto taget från ånglokshyttens tak. Bandet har just klippts av. Banan var invigd!

 Tule station. Föreningens ordförande Staffan Beijer höll tal.

2-3 maj 2013. Fortsatta förberedelser inför invigningen

En mängd mindre jobb utfördes under dagarna före invigningen den 5 maj. Grusning med markduk har skett utanför Tule station. På Tules vind fortsatte inredningen av sovloftet. På Tomtevägen färdigställdes de två mötesplatserna som även fungerar som nedfarter till åkrarna. Ett fint grusmaterial lades ovanför den grova bergkrossen. Nästa steg vid Tomtevägen var att bygga den nya hållplatsen Munkebos.


Grusning skedde framför stationshuset i Tule mot spåren

Vid Tomtevägen planerades fint väggrus ut på mötesplatserna.

30 april 2013. Tule station blev med semafor!

Under ett års tid renoverade vår anställde Curth en semafor för Tule station. Curth förvandlade ett stycke metallskrot till en fullt fungerande semafor. Bland många andra bragder i föreningens historia är det här ytterligare en! Skivsignalen vid Tule grusgrop monterades denna dag.


Åtta bultar monterades

 Vy från söder. Tule station ser annorlunda ut!

27-28 april 2013. Arbetshelg på GHJ

Vårens arbetshelg var fokuserad på banarbeten och förberedelser inför invigningen. En mängd skyltar och lutningsvisare sattes upp längs med banan. I dagarna har även Dalhem besiktats, bantelefon installerats på Tule. Stativen till semaforen vid Tule och skivsignalen vid Tue grusgrops har gjutits fast med mobilbetong från Roma grus. Arbetshelgen innehöll även trevligt samkväm och övernattning för dem som ville. Vi hade besök från fastlandet, fem aktiva där tre av dem firade 10 år sedan de var här vid valborg 2003.


 Ukkasinen och spikmaskinen på väg till Tule med lutningsvisare och växelklot

Samspråk vid Kambshagtorp

16 april 2013. Grusningen av banvallen fortsätter

Efter att ett av tippflaken hade reparerats under gårdagen, kunde grusningen fortsätta. Åtta gruståg kördes. Vid Tomtevägen grusades och justerades övergången.


Våra rallare grusade från Tomtevägen åt norr.

 Dagens sista och åttonde gruståg avgick norrut mot åkrarna

12 april 2013. Grusningen av banvallen över åkrarna har påbörjats

Grusningen av banan över åkrarna har påbörjats. Roma Grus lossade makadam på lastkajen i Tule. Grusvagnen lastades med baklastare. Efter tre vändor med spridning av makadammen så brast ett fäste ovanför en av lyftkolvarna. Den 11 april riktades spåret vid södra åkerkanten av våra rallare.


Släden som fördelade makadammen

 Det andra tippflaket har just tömts.

10 april 2013. Bilder från Tule med omnejd

Från lastkajen i Tule lastades grusvagnen med makadam som skall spridas ut på banan över åkrarna. Grusvagnen som är byggd för Roslagsbanans 200 cm långa sliprar har fått avsmalnande kilar vid tippflakens ändar. Detta eftersom våra sliprar är 180 cm långa. Vid Tule grusgrop höll våra rallare på med att montera ett växeltungslås.


Lastning av grusvagnen

 Vid grusgropsspårets växel pågick arbeten med att montera ett växeltungslås.

7 april 2013. Årsmötet med arbetståg till Tule och Kambshagtorp

Före årsmötet provkörde vi banan till Tule. Inför grusningen kommande vecka var det bra att belasta banan. Därefter hölls årsmötet i Hesselbysalen.38 medlemmar var närvarande.
Hela styrelsen fick förnyat förtroende. Anders Svensson berättade om vad som händer i projektet framöver. Vicktoria hade ordnat fika och två lotterier såldes.
Fler bilder finns på Aktuelltsidan: http://forening.gotlandstaget.se/aktuellt.htm#7april


Dags för återfärd mot Hesselby station

 

5 april 2013. Röjningen med skördare/skotare är avslutad

Sträckan Kambshagtorp-Roma har nu röjts färdigt med skördare. En skotare har sedan kört allt timmer/ris till respektive markägares upplagsplats.
Banvallen syns nu mycket tydligare än hur det var tidigare. Vägen är framkomlig med bil, men kräver en rejäl tvätt efteråt fick fotografen erfara :-)
Ett tjugotal bilder från olika fastställda punkter kan ni nu se på: http://forening.gotlandstaget.se/nybanaroma.htm


5 april 2013: Vy mittemellan Kamshagtorp och Roma kanal söderut. Bilden är tagen vid från gränsen mellan det nya hygget till vänster och åkern

5 april 2013: Vy mittemellan Kamshagtorp och Roma kanal norrut. Bilden är tagen från gränsen mellan det nya hygget till höger och åkern

15-16 mars 2013. Perrongen vid Tule station är nu färdigbyggd

Våra anställda har vid Tule station spikat i den sista spiken i perrongen. Dess ramper är nu också klara. Återstår gör det att tjära den när spåren efter det kraftiga snöfallet som kom den 15 mars har tinat bort.


15 mars 2013: Tules nygamla perrong

16 mars 2013: Provkörning vid Tules nygamla perrong med SJ Z4p 320, GJ C 44 och SlRJ F 7. Foto: Torbjörn Andersson

6 mars 2013. Perrongen i Tule är under byggnad

I Tule pågick perrongbygget. Våra anställda byggde en rejäl perrong i trä mellan spåren. Perrongen är ganska lik den som fanns i Tule under rälsbusstiden.


Tule stations bangård sedd från söder. Perrongbygget pågick mellan spåren

Perrongbygget i Tule.

19 jan. 2013. Arbetståg och högtidlig sammanbindning av banorna vid Åkerkanten södra :-)

Äntligen kunde guldspiken slås i! GHJ:s två banhalvor sattes ihop och vi hade nu en 3.5 km sammanhängande bana Hesselby - Kambshagtorp! Gotlands längsta järnväg! Ett arbetståg med inbjudna gick ned till skarven och en liten ceremoni förrättades innan tåget rullade vidare till Tule station. Där beskådades dels tåget inne på stationen, dels Boge anhalt under renovering. Därefter gick tåget ned till Kambshagtorps hållplats där en förvånad jägare tittade på oss... Efter en kort paus återgick tåget till Hesselby där speciell tårta som hade skänkts av Espegards bageri i Ljugarn (Tack!) avnjöts och alla log ikapp. Detta var stort och mången tår föll idag...
Text och de flesta foton: Anders Svensson


De näst sista rälsspikarna slogs i på traditionellt vis. Ukka med släggan. Foto: Benny Jannesson

Guldspiken slog i och därefter kunde banan provköras!

18 jan. 2013. Banorna är nu sammanbundna vid Åkerkanten södra!

Några bilder dagen före vår lilla cermoni när en speciell spik slås i skarven mellan Tulebanan och banan över åkrarna.


Vy mot Tulebanan. Där skylten sitter ska återstående spikar slås i.

Vy norrut från Åkerkanten södra. Skenskarven förbinder Tulebanan med banan över åkrarna.

9 jan. 2013. Banbygget är igång igen

Fyra spårspann lades den 9 jan. ut av våra rallare, varvid ytterligare 40 m spår lagts ut. C:a 55 m återstår till åkerkanten södra. Spikning av kvarvarande spann pågick. Vid leverans fick vi skarvjärn för 27 kg:s räls, men eftersom vi tidigare använt räls av exakt samma typ och ursprung som rälsen från Brösarp (Östra Skånes Järnväg 1900) så hade vi tillräcklig mängd skarvjärn i lager. De felaktiga järnen var således inga problem.

Vy från åkerkanten södra. Inte långt kvar!

 Det första spårspannet lades på plats

Banbygget tog paus efter den 24 nov. då Kung Bore anlände till Gotland med besked.
24 nov. Vi hade extra arbetslördag. Våra ideella lade ut de två spårspann som fanns spikade. Därefter spikade de nya spårspann. 


23 nov. 2012. Banbygget fortsatte :-)

Våra anställda lade ut och monterade fyra spårspann före lunch. På stationen byggde ett annat arbetslag ytterligare spårspann. Det gick framåt. 3/4 av stäckningen var då på plats.


Motiv från elledningen söderut

Motiv norrut mot elledningen och Tomtevägen. Spikning vid skarvjärnen pågick

20 nov. 2012. Banbygget påick inte bara på lördagar utan även på alla vardagar

Den 20 nov. lades ytterligare nio spårspann ut av våra duktiga anställda, cirka 80 meter. Vi hade då passerat elledningen och kommit ungefär 2/3 av sträckan!


Motiv från järnvägsövergången vid Tomtevägen söderut

Motiv från elledningen mot Tomtevägen norrut

17 nov. 2012. Arbetslördag   Länk till den specialsida som följer bygget över åkrarna

Vi var tolv aktiva som hade samlats till den ordinarie arbetslördagen i november. Tio av oss höll på med banbygge söder om Tomtevägen. På förmiddagen lyftes fyra spårspann på plats. Dessa kompletterades med två slipers vid varje skarv. Skarvjärn med rälsbult monterades. De två sliprarna spikades med vår el-kobra. Sedan var det dags att backa ut ett spårspann till och lyfta nästa spårspann på plats osv. osv.
Två aktiva med gummistövlar ägnade sig åt rensning och utjämning av dikena.
Efter fyra spårspann var det lunch och målsättningen med eftermiddagen var ytterligare fem spårspann. Totalt lade vi ut cirka 80 meter idag. Åkerkanten södra kommer allt närmare!


1958 drog en lokomotor rivningståget åt andra hållet...

 

13 nov. 2012. Järnvägsövergången på Tomtevägen monterades på plats

Med hjälp av en grävmaskin från Bara mark så grävdes vägbanan på Tomtevägen bort. Ett spårspann lyftes på plats och därefter lyftes de prefabricerade elementen i trä till järnvägsövergången på plats.
Dessa har byggts enligt en ritning som vi har fått från ULJ. PÅ eftermiddagen var även två av kryssmärkena monterade och anslutningen till plankövergången grusad och klar.
Nu bygger vi vidare mot Åkerkanten södra!


Här har vägbanan just grävts bort, planering av grus pågår. Foto: Anders Svensson.
 

Plankövergången monterades med 24 cm långa franska träskruvar. Foto: Anders Svensson.
 

10 nov. 2012. Extra arbetslördag

Våra aktiva lade ut fem spårspann och nådde fram till Tomtevägen. Tisdagen den 13 nov. gräver Bara mark genom Tomtevägen. Spårspannet läggs på plats och plankövergången skruvas sen på plats.
Bilder kommer att finnas på vår Facebooksida. På hemsidan först till helgen...


7 nov. 2012. Schaktarbetena och planeringen av den nya banvallen var färdiga Länk till den specialsida som följer bygget över åkrarna

Bara mark avslutade schaktarbetena. Jordmassorna har planats ut, utom söder om Tomtevägen, där de på markägarens begäran ligger kvar till efter skörden 2013.
Nu kan spårläggning ske på hela sträckan! En järnvägsövergång i trä har byggt och körts till Tomtevägen.


Vy från Tomtevägen söderut.
 

Vy från åkerkanten södra norrut
 

3 nov. 2012. Den första av tre arbetslördagar i november

Åtta aktiva medverkade vid dagens "extra" banbygge. Två spårspann lades ut. Efter lunch spikades skarvarna och spåret grovriktades. Kryssmärken till Tomtevägen monterades. Även en del nedfallna löv hann vi ta hand om.


Spikning och riktning av de två skarvarna mellan spårspannen.
 

Vy över banbygget från Lokomotorhytten. Elva spårspann hade lagts ut från Munkebos (cirka 100 meter)
 

2 nov. 2012. Bara mark arbetade vidare Länk till den specialsida som följer bygget över åkrarna

Banbygget gick vidare. Bara mark arbetade med att lägga ut den sista finare makadamen på plats.


Finlir söder om täckdikningen
 

Vy från åkerkanten södra mot Tomtevägen norrut.
 

1 nov. 2012. Banbygget pågick, fler spårspann på plats! Länk till den specialsida som följer bygget över åkrarna

Banbygget går vidare. Bara mark har gjort klart utläggningen av makadam från åkerkanten södra till Täckdikningen. Roma grus har levererat stora mängder makadam.


Söder om Tomtevägen. Grävmaskinen lade ut makadam på täckdikningen.
 

Roma grus lastbil med släp tippade grov makadam.
 

29 okt. 2012. Banbygget har påbörjats, det första spårspannet lyftes på plats!

Med den gamla spårrivningslokomotorn SJ Z4p 397 kördes spårspann till Munkebos där det var premiär med att bygga spår med hjälp av färdigbyggda spårspann! 


Söder om täckdikningen. Grävmaskinen lade ut makadam på fiberduk. Foto: Anders Svensson

Lokomotorn vid Munkebos. Foto: Staffan Beijer

27 okt. 2012. Information om arbetena

Under denna vecka har dikena har grävts hela vägen till åkerkanten södra. All matjord har grävts bort från banvallen. Grusningen mellan Munkebos och Tomtevägen är färdig.
Nedläggning av kabelrör har gjorts till täckdikningen. Täckdikningen är färdig.


Vy mot Munkebos söderut.
 

Vy norrut från åkerkanten södra.
 

20 okt. 2012. Äntligen måndag och full fart vid Tomtevägen samt höstfärger

Matjorden på banvallen har nu grävs bort fram till Tomtevägen. En trumma har lagts under Tomtevägen. Höstfärger på träden innebär massor av löv att ta hand om för våra anställda.
I verkstaden på Hesselby har bromsdetaljer till KlRJ F 307 börjat att monteras.


Vy mot Tomtevägen norrut mot Munkebos. Trumman under vägen har just lagts ned.
 

Vy söderut från stoppbocken vid Munkebos.
 

18 okt. 2012. Arbetslördag med schaktarbeten

På Hesselby samlades medlemmar till arbetslördag. Här följer även några bilder från lördagens schaktningsarbeten på Tomtevägen.  Länk till den specialsida som följer bygget över åkrarna


Vy norrut från Tomtevägen mot Munkebos.
 

Vy söderut mitt på åkern mot Tomtevägen.
 

18 okt. 2012. Schaktarbetena över åkrarna vid Munkebos har påbörjats Länk till den specialsida som följer bygget över åkrarna

Efter att Järnvägsplanen vann laga kraft den 6 oktober 2012, så påbörjades grävarbetena den 18 okt. Sträckan som byggs är cirka 700 meter lång.
Bara mark AB är den entreprenör som vi har upphandlat markarbetena av. Bergkross levereras av Roma grus AB


Grävmaskinen som gräver det norra diket sedd från söder
 

Vy från Tomtevägen norrut
 

13 juni - 3 juli 2012. Bygget av Kambshagtorps hållplats

Lars-Åke Holmgren har renoverat färdigt hållplatskuren från Stora Vede. Den pryder nu Kambshagtorps hållplats. Ett stort tack till Lars-Åke!
Perrongkanten som består av tolv L-block i betong (Tillverkade av SKANSKA) har satts på plats. Perrongen har sedan fyllts med makadam och försetts med markduk. Därefter har grusning skett av perrongen.

Den 27 juni körde Gary från Tule med hållplatshuset på gafflarna och ställde det på plats!


3 juli: Kambshagtorps hållplatshus på plats vid hållplatsen
 

3 juli: Kambshagtorps hållplatshus på plats vid hållplatsen
 

27 juni: Kambshagtorps hållplatshus flyttades från Tule med hjälp av vår traktor med långgafflar. Foto: Anders Johansson
 

27 juni: Hållplatshuset på väg genom skogen - svävande! Foto: Anders Svensson
 

27 juni: Hållplatshuset på väg genom skogen. Foto: Anders Svensson
 

27 juni: Hållplatshuset lyfts på plats den sista biten. Foto: Anders Svensson
 

27 juni: Nöjda rallare! Foto: Anders Svensson
 

28 juni: Hållplatshuset har ställts på cementblock. Foto: Anders Svensson
 

13 juni: Tule station med Kambshagtorps hållplatshus. Foto: Anders Svensson
 

13 juni: Hållplatshuset från två vinklar. Foto: Anders Svensson
 

Kambshagtorps hållplatshus invändigt.
 

Vid grusgropsspåret har växelkuren kommit på plats. Den kommer ursprungligen från Tingstäde där den var bomkur.
 

13 juni 2012. Bygge av perrongen vid Kambshagtorp pågår. Foto: Anders Svensson
 

20 juni 2012. Kambshagtorps blivande hållplats från söder. En markduk har lagt på plats.
 

5 juni 2012. Nytt vid Tule och Kambshagtorp

Vid Tule fortsatte renoveringen av köket som började bli färdigt inför sommaruthyrningen. Lars-Åke jobbade vidare med Kambshagtorps hållplatskur. Vid Kambshagtorp har hållplatsen börjat byggas upp.


Kambshagtorps hållplatskurs renovering går framåt.
 

Foto från andra sidan.
 

Vi brukar inte visa klotter, men den här är museal. Antagligen fick Hallberg vänta länge eftersom han kom tre år försent till Stora Vede hållplats!
 

Vid Kambshagtorp har hållplatsen börjat att byggas. Material till perrongen har körts dit. Grus har lagts som underlag för perrongkantens L-formade betongblock (till vänster)
 

24 maj 2012. Taket på Kambshagtorps hållplatshus

Lars-Åke Holmgren har monterat de två nya takbjälarna samt råspont på taket. All ytterpanel är även på plats.
Kantstenarna i betong till Kambshagtorps perrongkant har Sven Buskas hämtat hos Skanska i Träkumla. Tack!


 

 

21-23 maj 2012. Grusning av banan söder om Tule har utförts

Söder om Tule påbörjades grusningen den 21 maj. Norr om Tule har banvallens grusning justerats de senaste veckorna.


23 maj.  Grusning pågick vid väten ned mot Kambshagtorp. Foto: Anders Svensson
 

23 maj.  Längre ned mot Kambshagtorp
 

21 maj:


21 maj.  SJ Z4p 397 vid den blivande övergången.
 

21 maj.  Det främre flaket höjdes upp.
 

21 maj.  Det dammar när man sprider kalkstensmakadam
 

21 maj.  Mer damm och vät till vänster
 

21 maj.  Sedan backade lokomotorn och det var det bakre flakets tur att tippas.
 

21 maj.  Foto norr om Tule vid grusgropsspåret, sett norrut.
 

27 april 2012. Grusning av Tulebanan pågår

På vardagarna kördes mycket grus ut på banan. Den 27 april pågick grusning av den norra bandelen. Foton: Anders Svensson


Det lastade gruståget backade ned mot norra delen av banan.
 

Framme vid Nygårds blivande hållplats.
 

Grovgrusat. En hel del arbete med krattor och skovlar behöver utföras.
 

Grusning pågick vid Nygårds hållplats
 

 
 

Tillbaka på Tule station för att hämta mer grus
 

21 april 2012. Arbetshelg med grusning av Tulebanan

På lördagen vid vårens arbetshelg prövade vi att grusa Tulebanan vid spårslutet mot Åkerkanten södra. Det var inte helt enkelt, ibland blev det för lite och ibland för mycket. Då fick vi kratta och handskotta... För att se fler bilder från grusningen, se denna länk: http://forening.gotlandstaget.se/z4ptule.htm


Med stångkoppel dras grusvagnen
 

Efter grusvagnen dras en släde som jämnar ut överskottgrus.
 

17 april 2012. Första tåget i Tule sedan 1958!

Translast mobilkran och Bosse Åkares två dragbilar med trailers kom till Hesselby för att flytta lokomotor och grusvagn till Tule station. Vi gjorde flytten för att kunna grusa den nästan 1,5 km långa bandelen. Det är viktigt att bli klar med Tulebanan, innan vi sätter igång med arbetena i Etapp III/IV.
Det var en historisk dag då det var 1958 som en lokomotor med rivningståg, senast befann sig vid Tule station. Det var nog systermaskinen SJ Z4p 399. Nu var det SJ Z4p 397 och grusvagnen med släde som kördes över till Tule.

För att se en film och fler bilder från flytten, se denna länk: http://forening.gotlandstaget.se/z4ptule.htm


 På plats i Tule
 

Kunde vara 1958!
 

 


 


Klicka här för att komma upp överst på denna sida!

 

Klicka här för att komma till informationssidan om Tule station

 

Klicka här för att komma tillbaka till Föreningen Gotlandstågets startsida