Stoppning av banan

Mellan trafikdagarna arbetas det på banan. Stoppning ska göras i Roma och Stefan och Cenita är ute med stoppmaskinen. Stoppningen innebär att man packar makadam under sliprarna och återställer ett plant spårläge, rälsen har annars en tendens att sjunka i skenskarvarna.

Spårbygge

Några bilder från spårbygget mellan vändskivan och lokverkstaden (spår 6). Radien är snäv men spikmaskiner (som på bilden) och trallor kan rullas på spåret.
Vi har även använt vår slipersbytare för att klippa banvallarnas slänter. Foton: Ulf Johansson

Nationaldag på GHJ

Invigning av Venavagnen SJ Cp 407 samt utdelning av blomsterkvastar till aktiva som arbetat med vagnen.
Föreningens nya fana förevisades också. Fanan är en gåva till föreningen från Stiftelsen Sveriges Nationaldag.

För att i en dator se en bild i större storlek. Högerklicka på bilden och välj “Öppna bild i ny flik

Årsmöte och arbetslördag på Gotlandståget

Den 14 meter höga nya flaggstången sattes upp. Tåg kördes till årsmötet Hesselby – Roma t o r. Bengt levererade renoverad originalpanel från MÅJ XC 10 och Venavagnen SJ Cp 407 gjordes redo för premiären i morgon. Årsmötet hölls på Dalhems bygdegård. Vår mångåriga kassör Hilbert Karlqvist lämnar oss och avtackades. Imorgon 6 juni rullar trafiken igång!