Vändskivan i Roma

MÅJ-motorvagnens färdigställande har aktualiserat behovet av att ha en fungerande vändskiva i Roma eftersom MÅJ:en inte bör backa hela vägen till Hesselby. Christer har med sin grävmaskin grävt fram betongkransen till Slitebanans gamla vändskiva i Roma. Vändskivans krans var ursprungligen byggd i granit 1902. 1920 byggdes den om med en krans i betong för att det då nylevererade ångloket SlRJ 3 Dalhem skulle kunna vändas på den. Idag plockades själva vändskivan fram av Berni och Leif. Den kommer från Axvalls station i Västergötland och är en gåva från Anten-Gräfsnäs Järnväg. Vändskivan ska förlängas ett par dm i varje ände och målas. Även stödhjul och pivot ska göras i ordning och målas.

Ny bom vid Eken

Idag har några av våra aktiva medlemmar monterat en bom mellan Ekens bommar och spåret. Bommen är till för att hindra andra fordon än slambilen från att köra in på vägen. Ytterligare en insats för att höja säkerheten vid banan. Foton: Berni G.