Projekt Vagnverkstad – 190331

Föreningen Gotlandståget har fått bidrag från Leader Gute med 200 000:- Bidraget gör det möjlighet att utveckla vår kryssningstrafik genom att förbättra verkstadsresurserna.

Bakgrund

Föreningen Gotlandståget har som syfte att bevara, restaurera och visa upp det som återstår av järnvägsepoken på Gotland som varade mellan år 1878 och 1964. Föreningen, som bildades år 1972, bedriver sommartid museitrafik på den egna järnvägen mellan Hesselby i Dalhem och Roma samhälle. Under en trafiksäsong har järnvägen drygt 10 000 betalande resenärer.
Under de senaste åren har den nya kryssningskajen i Visby inneburit nya förutsättningar för besöksnäringen på hela Gotland. Tusentals nya besökare anländer till Visby och har möjlighet att bese delar av ön under de timmar som deras kryssningsfartyg ligger vid kaj i Visby. Gotlandståget har under kunnat erbjuda kryssningsbesökare en fin upplevelse i Dalhem och Roma.

Syfte med projektet och förväntade resultat

Projektet riktar sig mot att stärka och utveckla Gotlandstågets möjligheter att locka kryssningsturister från Visby ut till Dalhem och Roma. Ett stort antal bokningar av kryssningsbussar har tillkommit under 2018 och den verksamheten har fungerat mycket bra. Dock ställer den stora krav på att den rullande materielen på järnvägen rullar och går att utnyttja i trafiken. Tågen har inte sällan 110 passagerare ombord. Projektet bidrar till att stärka Gotlandståget som besöksmål för kryssningsturismen genom att vår kapacitet att renovera och underhålla fordon stärks betydligt, genom att vi ökar storleken på våra vinterbonade verkstäder. Genom att Gotlandstågets förmåga att möta de stora kryssningsgrupperna förbättras så kan Gotlandstågets etablering som besöksmål gentemot denna speciella kategori vidmakthållas och utvecklas. 
Fler renoverade fordon innebär större kapacitet vilket ger möjlighet att ytterligare arrangörer väljer oss. Hittills har c:a 1200 kryssningsresenärer åkt med våra tåg. Resorna har ofta kombinerats med besök hos Stafva och i Dalhems kyrka, samt en promenad i Visby. Bygden runt Roma och Dalhem har rika kulturvärden och kan komplettera en tur i Visby på ett förnämligt sätt. Området ligger också nära Visby och stora möjligheter att ge besökarna mycket på kort tid finns. Vi ser alltså att detta projekt ger, inte bara Gotlandståget, utan även kringliggande arrangörer stora möjligheter att utveckla kryssningsturismen.

Aktiviteter i projektet

Föreningens aktiva kommer att isolera en del av en vagnhall för att där skapa en vagnverkstad. I denna verkstad ska sedan vagnarna för kryssningstrafiken renoveras. Där ska också ett planerat ESF-projekt genomföras. Arbetet består i montering av isoleringsskivor, tunnplåt samt arbeten med mellanvägg till oisolerad del, isolering av portar, samt golv. 

Nya produkter som projektet kan ge

Kryssningstrafik: Den primära produkten är att bättre kunna möta efterfrågan från kryssningsbolag etc. rörande kapacitetsstarka tåg som kan ta resenärer från Dalhem till Roma, även om antalet bussar överstiger dagens två per tåg. Det ger att vi utan att behöva riskera ett abonnemang alltid har tillräckligt antal vagnar disponibla även om någon vagn måste tas in i verkstad för översyn, reparationer etc. Förmågan att alltid kunna möta efterfrågan är viktig när det gäller kryssningsturismen eftersom tidschemat är knappt och konkurrensen från andra delar av ön är hård.

Höst/vinter/vårtrafik: En annan utvecklad produkt är tåg höst/vinter/vår eftersom vi kan få fram vagnar med bättre värmesystem än de gamla kaminuppvärmda vagnarna. De personella insatserna för att få ett tåg insatsberett minskar radikalt och vi kan lättare bedriva trafik under hela året. Viktiga arrangemang här är julmarknaden på Roma kungsgård, allhelgonahelgen och körningar runt jul och nyår. Det har visat sig att vi har c:a 20% av våra resandesiffror i november – december. Vi tror att dessa siffror går att stärka än mer. Därför är förmågan att köra resande i varma och ljusa vagnar viktiga. Inte minst i samband med den nya decembersäsongen med Medeltida Jul etc.

Abonnemang: Den tredje produkten är att ha en fordonspark som kan möta efterfrågan om paketerade abonnemang under hela året. Vi samarbetar med vår Café, Hotell Dalhem och andra arrangörer för att kunna erbjuda olika event under hela året. Dessa event ställer andra krav på våra fordon än sommartrafiken. Vagnarna måste kunna värmas upp snabbt, kunna ha elbelysning och inte kräva samma mängd förberedelser som de vedeldade vagnarna där vi måste hugga ved i dagar före arrangemanget.