Föreningen Gotlandståget styrelse – kontaktsida

Klicka här för att skriva E-post till Föreningen

Föreningen Gotlandståget, Hesselby jernvägsstation, Dalhem Hesselby 166, 622 56 Dalhem. Vårt bankgiro: 271-5043
Tel: 0498-380 43 (dagtid) eller 0705-830519 eller ordf@gotlandstaget.se
Webbadress: https://forening.gotlandstaget.se/ – E-post: info@gotlandstaget.se
Webmasters: Anders Svensson & Daniel Åhlén – Styrelsen: styrelsen@gotlandstaget.se


Länk till: Jourlista för bomanläggningen


Föreningen Gotlandstågets styrelse:

Styrelsen 17 juni 2021 från vänster: Daniel Åhlén, Ann Sjöblom, Martin Andersson, Staffan Beijer, Berni Gumauskas, Anders Ante Svensson, Torbjörn Andersson, Lars-Göran Olsson, Roberth Östergren, Leif Smedberg, Christer Norrby och Erik Tofftén. Saknas gjorde Anders Sandgren.

styrelsemote
Välbesökt styrelsemöte den 24 oktober 2016. Hesselby station.

På föreningens årsmöte den 26 mars 2023 valdes nedanstående styrelse (styrelsen fördelade förutom ordförande och adjungerad kassör inbördes sina uppdrag).

 
Styrelseuppdrag Namn Telefonnummer E-postadress:
         
Ordförande  Staffan Beijer    0705-83 05 19  ordf@gotlandstaget.se  
Vice ordförande  Anders Svensson  0498-29 07 07  0736-22 01 56 redaktion@gotlandstaget.se
Adjungerad kassör*  Ann Sjöblom        ann@finaco.se  
Sekreterare  Daniel Åhlén    0730-42 29 39  sekr@gotlandstaget.se
Ledamot         
Ledamot Torbjörn Andersson  0498-29 60 05 0705-29 60 20 visbyone@gmail.com
Ledamot  Berni Gumauskas    0709-51 28 45  berni.gumauskas@telia.com 
Ledamot Christer Norrby   0705-70 37 95 christer.norrby@telia.com
Ledamot  Anders Sandgren   0704-89 04 98 sm1muo@gmail.com
Ledamot Leif Smedberg   0763-76 37 50 leifsmedberg@telia.com
Ledamot  Roberth Östergren   0702-27 42 30 roberth.ostergren@telia.com
         
Kontaktperson  Vakant (adjungerad)    Länsmuseet
 

* Kassören är inte vald av årsmötet men är adjungerad till styrelsen

Revisorer

Revisor Kjellåke Nordström   kjellsie@hotmail.com
Revisor Ove Sahlin    
Revisorssuppleant Tomas Svebelius    
Revisorssuppleant Jan-Erik Pott    
Internrevisor Magnus Wallin, Umeå    

 

Valberedning

Sammankallande Rune Hallviden 48 50 32, 0704-02 27 06 rune@hallvide.se
  Raimo Johansson 29 05 30, 0702-26 80 85 raimo@mcb.se
       

 

Föreningen Gotlandstågets funktionärer

Marknadschef Anders Svensson 0498-29 07 07
0736-22 01 56
annons@gotlandstaget.se
Fastighetschef (CFa) Vakant    
Fotoarkiv Sven Karlsson 040-19 37 16 fotoarkiv@gotlandstaget.se
Försäljningsansvarig Vakant    
Medlemsregister Tomas Gumauskas 0706-83 79 74 medlemsservice@gotlandstaget.se 
Skol- & gruppresebokning Staffan Beijer 0705-83 05 19 ordf@gotlandstaget.se
Spårstumpen redaktör Anders Svensson 0498-29 07 07
0736-22 01 56
redaktion@gotlandstaget.se

Gotlands Hesselby Jernvägs funktionärer

Trafiksäkerhetsansvarig, banbesiktare Berni Gumauskas 0709-51 28 45 berni.gumauskas@telia.com
Trafikchef (Tc) Turfördelare Staffan Beijer 0705-83 05 19 trafikavd@gotlandstaget.se
Banchef (CBa)
Banbesiktare
Daniel Åhlén 0730-42 29 39 banavd@gotlandstaget.se
Banmästare (Ba) Banbesiktare Leif Smedberg 0763-76 37 50 leifsmedberg@telia.com
Signalmästare Torbjörn Andersson 0498-29 60 05 signal@gotlandstaget.se
Maskinchef (CMa) Erik Tofftén 0703-48 24 80 maskinavd@gotlandstaget.se
Stf Maskininspektör, (stf CMa) Lokmästare ånglok Christer Norrby 0705-70 37 95 christer.norrby@telia.com
Lokmästare motorlok Tommy Bergholm 0706-49 09 33  
Vagnmästare Anders Svensson 0498-29 07 07 redaktion@gotlandstaget.se

Åter till sidan om föreningen

Åter till startsidan