Nya portar på verkstaden

Den 27/9 fick verkstaden nya portar! Lättöppnade och tätare. Vi har beställt dem från GTA Montage i Mästerby som även levererade de nya portarna till Vagnhall 2.
Foto: Anders Johansson

Veckans arbeten på Hesselby

I veckan har vi arbetat med spår 3 där ett rälsbrott upptäckts. Samtidigt byter vi tio sliprar där.
Spåret mellan containerna börjar bli färdigt.

Under arbetslördagen gjordes en mängd förflyttningar av lok och vagnar.
Vagnhall 2: Ångloket GJ 3 Gotland ställdes in längst in på spår 9. Därefter vagnarna GJ C 44 och CD 43 som precis fick plats. Sockervagnen ställdes in på spår 8. GJ C 42 och Klinte-finkan på spår 7. På spår 10a (Närmast VH2) gjordes några omflyttningar.
Vill ni veta mer om fordonen, se: https://forening.gotlandstaget.se/vara-fordon/

Besiktning av våra två broar

Under fredagen besiktade Björn från Sweco våra broar över Roma kanal och Dalhemsån.
Vi besiktar själva broarna årligen men var sjätte år har vi en regel om att broarna ska besiktas av en professionell brobesiktare.
De åtgärder som vi behöver göra inte akuta men med grävmaskin behöver vi lyfta och placera om stenblocken på Roma kanalbrons nordvästra hörn. De är inte bärande men har flyttats pga erosion och behöver åtgärdas. På bron över Dalhensån behöver räckets infästning ses över.
I torsdags hade Stefan och Cenita röjt bort sly kring broarna. Allt sly körde vi igår till Hesselby.

MÅJ XC 10

Byggmöte och arbetsdag kring MÅJ XC 10. Utformning av förarhyttens inredning lyftes, liksom planering kring målning av korgen invändigt. Eric H fortsatte med lister och snickerier inne i kupéerna.

Oväntat stopp på SlRJ

I facebookgruppen Romabilder hittade vi denna vi trevliga illustration till hur livet vid en liten svensk smalspårsbana kunde te sig så sent som 1938! Införd i Svenska Amerika posten 5 okt 1938. Tack Kalle Palmquist

Nytt spår vid vändskivan

Sedan i torsdags har bygget av ett nytt spår pågått. Spåret ska göra det möjligt att ställa upp banarbetsfordonen mellan containerna. Spårkorset gör att de två spåren får plats på en mindre yta kring vändskivan. Det fungerar som en orörlig enklare växel. Foto: Berni.

Nytt infrastrukturtillstånd

Föreningen har sedan i januari arbetat med vår infrastrukturtillståndsansökan till Transportstyrelsen (TS) och med de följande kompletteringarna av våra trafikföreskrifter. Igår fick vi beskedet om att det nya nationella infrastrukturtillståndet har beviljats. Det gäller tillsvidare från 1/9 2023. Det känns väldigt skönt att TS har varit nöjda med vårt säkerhetsarbete och enbart ställt krav på smärre förändringar i våra föreskrifter. De flesta av de beror på ändrade nationella föreskrifter sedan vår förra ansökan 2018. Ett stort tack till Museijärnvägen i Uppsala för att ni har delat med er av er ansökan. Den gjorde att vi kunde lämna in en mer komplett ansökan. Vill du tal del av våra trafikföreskrifter finns de tillgängliga för alla på vår föreningshemsida: https://forening.gotlandstaget.se/trafikforeskrifter/