GHJ trafikföreskrifter och blanketter

Här finns de föreskrifter och blanketter som gäller vid Gotlands Hesselby Jernväg
Uppdaterad den 24 april 2024.

Tips: För utskrift går dem att skriva ut i A4, men de blir bäst i A5.

 
Föreskrift Utgåva Giltig från
GHJF 1 Säkerhetsstyrningssystem 4 2023-02-01
GHJF 2 Trafiksäkerhetsinstruktion 11 2024-02-01
GHJF 3 Dokumentförteckning 23 2024-05-01
GHJF 4 Utgivning och hantering av dokument 6 2023-02-01
GHJF 5 Internkontroll  6 2023-02-01
GHJF 6 Säkerhetsstyrning 8 2024-05-01
GHJF 7 Organisation och ansvar  11 2023-06-01
GHJF 8 Utbildning  9 2023-02-01
GHJF 9 Hälsokrav för personal med trafiksäkerhetstjänst 5 2023-02-01
GHJF 10 Hantering av olyckor och tillbud 8 2024-05-01
GHJF 11 Tidtabellsboken  18 2023-02-01
GHJF 12 Fordonsföreskrifter 4 2023-02-01
GHJF 13 Lastning av gods 4 2023-02-01
GHJF 14 Ban/signalunderhåll och -besiktning  9 2023-02-01
GHJF 15 Evakuering av resandetåg 3 2023-02-01
GHJF 16 Bromsinstruktion 4 2023-02-01
GHJF 17 Växlingsinstruktion  4 2023-02-01
GHJF 18 Informationssystem fd GHJF 6 6 2023-02-01
GHJH 19 Banteknisk handbok 3 2016-05-01
GHJH 21 Signalteknisk handbok – Under utarbetande
Blankett Utgåva Giltig från
GHJB 1 Tambok med dagbok 4 2015-06-01
GHJB 2 Utsättningsblankett 14 2024-05-01
GHJB 3 Hy Biljettredovisning Hesselby 11 2017-05-01
GHJB 3 Te Biljettredovisning Tule 5 2017-05-01
GHJB 3 Rok Biljettredovisning Roma kungsgård  2 2017-05-01
GHJB 3 Ra Biljettredovisning Roma 2 2017-05-01
GHJB 3 Tbf Biljettredovisning Tågbef.  4 2017-05-01
GHJB 4 Säkerhetsbesiktning av banan 3 2018-04-01
GHJB 4b Säkerhetsbesiktning av spårväxel  2 2018-04-01
GHJB 5 Dokumentation av arbetsansvariga  2 2007-06-12
GHJB 6 Avvikelserapport för Olyckor- ,tillbud- och risker 5 2020-06-11
GHJB 7 Felanmälan fordon (Upphört 180401 se GHJB 6)
GHJB 8 Felanmälan signal (Upphört 180401 se GHJB 6)
GHJB 9 Felanmälan bana (Upphört 180401 se GHJB 6)
GHJB 10 Avvikelserapport (Upphört 160614)
GHJB 11 Delegationsblankett  1 2012-06-01
GHJB 12 Bandispjournal  1 2012-06-01
GHJB 13 Säkerhetsbesiktning signal 1 2012-08-06
GHJB 14 Besiktningsprotokoll Maskinavdelningen 1 2018-04-01
GHJA 1 Avtal för dressinuthyrning 5 2020-06-01
TSJ7049 Anmälan om olycka 1 2024-01-12
TSJ7052 Årlig olycksrapportering för fristående järnväg m.fl. 1 2024-01-12
Instruktion Utgåva Giltig från
GHJI 2024:1 Funktionärer 1 2024-05-01
GHJI 2024:2 Beslut om ny utgåva av dokument 1 2024-05-01
GHJI 2024:3 Utförande av slumpvisa drogtest 1 2024-05-01
GHJI 2024:5 Dressinansvarig sommaren 2024 1 2024-05-01
GHJI 2018:6 Instruktion Lokputsare  1 2018-05-01
GHJI 2018:7 Instruktion Bromsare 4 2018-08-01
Säkerhetsmeddelande Utgåva Giltig från
GHJI 2018:8 Säkerhetsmeddelande Riskbedömning förlängning plattform Hesselby  1 2018-01-31
GHJI 2018:9 Säkerhetsmeddelande Bromsinstruktion  1 2018-01-31
GHJI 2023:7 Säkerhetsmeddelande Olyckor tillbud risker 2023  1 2024-03-31
GHJI 2022:7 Säkerhetsmeddelande Olyckor tillbud risker 2022  1 2023-02-01
GHJI 2021:7 Säkerhetsmeddelande Olyckor tillbud risker 2021  1 2022-03-26
GHJI 2020:7 Säkerhetsmeddelande Olyckor tillbud risker 2020  1 2021-05-17
GHJI 2019:10 Säkerhetsmeddelande Olyckor tillbud risker 2019  1 2020-04-20
GHJI 2018:10 Säkerhetsmeddelande Olyckor tillbud risker 2018  1 2019-03-30
GHJI 2017:7 Säkerhetsmeddelande Olyckor tillbud risker 2017  1 2018-01-31
GHJI 2016:7 Säkerhetsmeddelande Olyckor tillbud risker 2016  1 2017-01-31
Övrigt Utgåva Giltig från
GHJO 1 Order om ändrat trafikeringsalternativ 2 2007-06-01
GHJO 2 Lathund sjukdom/olyckor 1 2016-07-01
Uniformsreglemente 2013 1 2013-12-01
Mall för handsignaler
MRO säo  1 1982-04-01

Klicka här för att komma tillbaka till Föreningen Gotlandstågets startsida