Genomgång av SÄO och arbetslördag på Hesselby

De andra genomgången i vår av våra trafiksäkerhetsregler hölls av vår Trafikchef Staffan Beijer den 27 maj med tio aktiva. Det är viktigt att fräscha upp och pröva kompetensen inför sommaren. Efteråt tog vi fram ett par hjulaxlar 1 067 mm som legat bakom vagnhallen sedan lokomotorn SJ Z4p fick 891-axlar 1998. Den hade gått på banan Ryd-Karlshamn i Blekinge med spårvidden 1 067 mm tills den kom till Gotland 1982. Axlarna ska nu köras till Maskin- & marinteknik i Etelhem som ska hjälpa oss att pressa in hjulen till 891 mm. Axlarna ska sedan användas till lokomotorn SJ Z4p 397 som har slitna axlar.

Rapport från Tulestiftelsen

Tule station har vi vårstädat inför sommarens uthyrning. Den gamla bäddsoffan hade passerat bäst före. En ny och bekvämare bäddsoffa samt nya kuddar och täcken har köpts in. I sommar är stugan bokad. Efter 24/8 är stugan ledig. För bokning kontakta Staffan Beijer, ordf@sekrgotlandstaget.se
För mer information om Tule station, stiftelsen och historiken: https://forening.gotlandstaget.se/tule-station/

Banbesiktning och banunderhåll

Den 23 maj blev årets banbesiktning klar. Vi tre banbesiktare, Berni, Leif och Daniel har besiktat alla de 18 växlarna samt cirka åtta kilometer spår. Det är noggrant mätarbete i växlarna och längs med spåren används en mättralla. På linjen använder vi vår cykeldressin för att putta på. Inga allvarliga brister upptäcktes, men det finns ändå mycket underhåll att göra. Den 24 maj har alla övergångar byggda av trä samt alla växlar blåsts rena från löv.

Chartertåg

Innan kvällen var slut den 20 maj hann vi även köra ett chartertåg till Roma och tillbaka. Rapsen blommar för fullt vid stationen

Öppet hus på Hesselby

Vi har haft öppet hus under lördagen på Hesselby station. Våra verkstäder har varit öppna, våra besökare har kunna cykla dressin till Eken och provköra en lokomotor. Vi har besiktat växlar på stationen. Innan dagen är slut hann vi även köra ett chartertåg mot Roma. Kaféet hade öppet hela helgen.

Några bilder från järnvägen

Flera gånger i veckan kör vi kryssnings- och chartertåg för grupper. Anders J har fortsatt renoveringen av rälsbussens hjul och axlar. I verkstaden har ny belysning satts upp som ger ett mycket bättre och mer ekonomisk belysning. De nya portarna till verkstaden är under konstruktion hos GTA montage. Vi har köpt en 40 fots container av en medlem som kommer användas för förvaring vid Vagnhall 2. Den levererades av Hasse Wistrand, tack! På lördag har vi ÖPPET HUS på Hesselby station, välkomna!

Roma station – flytt av växel 15 maj

Den 15 mah avslutades arbetena. Christer Norrby har med sin grävmaskin tagit bort spåren av grushögen intill det nybyggda spåret. Ett par kantstenar i granit har grävts ned och skapat en snygg avslutning av perrongen mot Björkstigen. Han har även lagt ut jordhögen och planerat ut den på baksidan och vid den norra gaveln. Snyggt och tack Christer!

Roma station – flytt av växel mm, 11 maj

Spår 3 har fogats samman med den flyttade växeln och Christer, Leif, Thomas och Berni arbetade med att skarva ihop spåret. Imorgon fredag läggs spåret söder om övergången över Björkstigen och allt närmar sig färdigställande.

På Hesselby har Stefan och Cenita i det närmaste färdigställt den invändiga renoveringen av SJ Bop 876. Det senaste är den otroliga ådringsmålningen av dörrarna i vestibulerna.

På MÅJ XC 10 har Eric och Janne nästan färdigställt mellanväggarna och har nu inlett bygge av paneler i förarhytten.

Roma station – flytt av växel 9 maj

Vi fortsatte med arbetet. Växeln lades på plats 9 meter söderut. Sliprar flyttades och spikades. Vi hann även börja återställa grusningen.

Flytt av växel i Roma – 8 maj

Måndag den 8 maj påbörjade Banavdelningen arbetet med att lyfta och flytta växel 2. Växeln ska flyttas cirka 10 meter söderut men först lyftes den och lades på plats en bit norrut. Under tiden gräver Väg- och byggnadsgrus ned en kabel för högspänning och återställer. Därefter kan banunderbyggnaden planeras och växel 2 läggas i sitt nya läge. Flytten söderut och en motsvarande förlängning av spåret gör att en växel senare i år kan läggas in till vändskivan. Det och vändskivans återställande är en förutsättning för att kunna vända MÅJ-motorvagnen och ångloket Dalhem.