Hesselby – 26 april

Mycket händer i Hesselby: MÅJ XC 10 är ett spårgående fordon igen! Idag ställde Ucca, Erik och Roberth korgen på den verkstadstralla som den kommer att stå på medan den renoveras. Dessutom ställdes den upp på MÅJ:s gamla vändskiva från Sandbäckshult, som den vände på när den gick som ångvagn.
På Venavagnen har Gösta gått igenom med Wickmans Smide om plattformsändarnas utseende. Tillverkning av dessa startar i närtid. Dessutom har konsoller för bagagehyllorna monterats av Bengt. Karaffhållare och klädkrokar står på tur.
Jernvägskaféet blir alltmer grönt. Cenita och Stefan gör storverk med fasaden. Det blir snyggt!
Banavdelningen jobbar vidare med spikning av kurvan ner mot Eken. Berni, Gary och Urban gör en stor och viktig insats med att få spåret klart till trafikpremiären.

Banarbetsveckan dag 4 – 20 april

Inga sliprar bytta idag. Men utbytta sliprar har lyfts upp och lastats för återvinning och i en del fall återbruk. Sliprar har spikats och spårviddsökning har spikats in.
Övergångar och spår har rensats på löv och grus med lövblås. Fällda träd har sågars upp och tagits omhand. Renoveringen av Jernvägskaféet fortsatte.
I morgon lördag fortsätter banarbetsveckan. Välkomna!

Venavagnen dag 4 – 20 april

Bengt har monterat täckplåtar ovanför fönsterlisterna. Montering av bagagehyllekonsoller pågick också. Utvändigt har ramverket till stor del målats. Draginrättningen i A-änden har monterats och justerats och en spricka i buffertbalken har svetsats igen. Bilder från banarbetet kommer i ett senare inlägg. Idag har 17 aktiva och anställda närvarat. Strongt!

Banarbetsvecka dag 3 – 19 april

Cirka 230 slipers bytta totalt. Under eftermiddagen möttes de två bytarlagen vid km 6. Spårkorset vid Roma kungsgårds södra växel har justerats och spikats. Skarvbultsgänget har dragit alla lösa skarvbult mellan Eken och Roma kungsgård. Arbetena med Venavagnen och kaféet går vidare.

Banarbetsveckan dag 2 – 18 april

Cirka 110 slipers bytta. Gruppen som drog skarvbult har nu hunnit stora delar av banan Tule – Roma kungsgård. Spårkorset till Roma kungsgårds södra växel lades tillbaka. Justering återstår. Cenita har jobbat vidare med kaféets panel. Vagnavdelningen har jobbat vidare med Venavagnens ramverk.

Banarbetsveckan dag 1 – 17 april

Idag har vi lagt ut drygt 200 slipers. Bytt ett trettiotal med grävmaskin. Dragit ut en massa spik.
I morgon onsdag jobbar vi med slipersbytaren och grävmaskinen. Vi fortsätter att dra ut spik, spika rälsspikar och stoppa sliprarna.
Varmt välkomna att hjälp till!

Banarbeten – 12 april

Banavdelningen var ute och monterade gastubshållare på skivsignalen vid Tule grusgrop samt gjorde en del spårarbeten.
Nästa vecka är det banarbetsveckan, 17- 21 april. Varmt välkommen att hugga i då! Se evenemang.

Vårstädning av Tule station

Vårstädning på Tule station. Idag sken solen för fullt och det var nära 20 grader!
Uthyrningen av stationen börjar i dagarna. Tulestiftelsens medlemmar vårstädade idag stationshuset och tomten. Fönster putsades, många flugor dammsögs upp och röjsågen användes mot motsträviga rotskott.

Läs mer om Tule station, uthyrningen och om stiftelsen på www.gotlandstaget.se/tule-station