Gotlands kommunikationer 1886- 1890

På de här sidorna har vi lagt upp de gotländska järnvägstidtabellerna 1879- 1920.
Ett urval av ångbåtsturlistorna (främst Ångfartygs AB Gotland som Rederi AB Gotland hette då) och Nynäsbanans tidtabeller (från 1902) finns även med för att ge er en samlad bild av de gotländska kommunikationerna.

Tidtabellerna för de gotländska järnvägarna kommenteras löpande i bildtexterna till respektive tidtabell.
När det gäller Nynäsbanan och ångbåtarna till Gotland kommenteras bara större förändringar, t.ex. nya fartyg och inställd vintertrafik.

Tidtabellerna kommer från publikationen Sveriges kommunikationer. De har skannats från 1867- 1920 av Sveriges Järnvägsmuseum och finns i sin helhet på:
http://samlingsportalen.se/all/sveriges_kommunikationer.html

För att i en dator se en bild i större storlek. Högerklicka på bilden och välj “Öppna bild i ny flik”

För att se perioden 1879- 1885, använd denna länk: https://forening.gotlandstaget.se/gotlands-kommunikationer-1878-1885/


1886:

Ny tidtabell från 15 april med daglig trafik på båda tågparen

1887:

De dagliga turerna rullade ända till den 31 januari 1887. Dagen efter började denna tidtabell att gälla med tåg onsdag och lördag för det ena tågparet. Det blev ingen daglig tågtrafik för båda tågparen under 1887.
Exempel på sommarturlista 2 juli 1887
Ny tidtabell från 1 december med ändrade tider från Hemse

1888:

15 maj började daglig trafik för båda tågparen efter uppehållet under 1887.
Exempel på att sommartrafiken 1888 var omfattande.
Ny tågtidtabell 1 oktober 1888 men inga förändringar.

s/s Polhem. Byggd 1889 vid William Lindbergs mekaniska verkstad i Stockholm. Se: https://www.faktaomfartyg.se/polhem_1889.htm


1890:

Den 8 februari 1890 annonserades att tidtabellen från 1 oktober 1889 ändrats så att det ena tågparet bara gick tisd, torsd och lördagar
Från 15 april var tågtrafiken åter daglig för båda tågparen.
Ny tidtabell gällde från 1 oktober 1890. Men inga synbara ändringar.
Denna vinter var den första när båda tågparen rullade dagligen hela vintern.

För att se perioden 1891- 1895, använd denna länk: https://forening.gotlandstaget.se/gotlands-kommunikationer-1891-1895/