Aktuellt på Hesselby – 2003


Årets sista arbets(lör)dag hölls på Luciadagen den 13 dec 2003.

Dalhems underrede drogs ut och asklådan lyftes ur ramen. Rengöringen av underredet fortsatte.
För övrigt gjordes en del förberedelser för Tomtetåget den 3 jan. Banan rensades från utstickande grenar, varvid vårt fria rum ökade.

2 dec. 2003: Ny målning i museumet

I vårt museum har en målning föreställande Slite-Roma Järnvägs lok nr. 3 “Dalhem” satts upp innanför entrén. Målningen är utförd av konstnärinnan Eva Bergenwall, som har skänkt den till föreningen! Målningen användes på scenen vid musikteaterföreställningen “På spåret”, som föreningen uppförde somrarna 1997 och 1998 (1998 under namnet “Åter på spåret”)

2 dec. 2003: Arbetsdag på Hesselby

Vår anställde, Gary Hellqvist har börjat att med nålhammare jobba med “Dalhems” underrede, vilket syns på bilden. I mitten ses bangården denna sena höstdag. Till höger syns det hur väl bron över Dalhemsån syns sedan träden vid det östra brofästet har sågats ned.      

15 nov. 2003: Arbetslördag i Hesselby

Till arbetslördag i Hesselby dök 10 aktiva dök upp. 9 slipers, därav 2 växelslipers byttes! För övrigt så monterades ångdomen efter renovering på plats på “Cementa”. Slutmålning av underredet på Gp-finkan har påbörjats. Vid Järnvägsbron över Dalhemsån har en samling träd som skymde sikten från bron sågats ned och tagits bort.
Sonja i caféet ordnade god lunch och fika till oss som jobbade. Tack till alla!  

6 nov. Vinterns lokförarkurs

11 deltagare är anmälda vilket är rekord för Föreningen.

25- 26 okt: MRO-årsmöte hölls i Västervik

HWJ (Hultsfred-Västerviks Järnväg) som numera är medlemmar i MRO (Museibanornas riksorganisation) arrangerade möteshelgen.
HWJ ordnade en trevlig helg med årsmöte på lördagen samt efter en rälsbussresa i mörker middag i Fårhults stationshus där det sommartid är en restaurang av mycket god kvalitet. Rekommenderas!

Söndagen innebar utflykt med rälsbuss till Tuna (49 km smalspår, 891 mm!) Totalt är banan till Hultsfred cirka 7 mil lång!
I Ankarsrum hölls ett informellt möte mellan MRO och JHRF (Järnvägshistoriska riksförbundet). Efter en trevlig resa genom det småländska höstlandskapet återvände vi på söndag em. till Västervik. Sista biten mellan Jenny och Västervik är det 4 km treskensspår, det enda i Sverige!
Tack vare öppnandet 2003 av den nygamla förbindelsen mellan Västervik och Jenny har trafiken ökat med 50 % för HWJ!
Från Gotlandståget deltog Staffan Beijer och Daniel Åhlén (Ingen kostnad uppstod för Gotlandståget). Mötena innebar bra utbyte av erfarenheter mellan föreningarna samt skapandet av bättre personliga kontakter föreningarna emellan.  
OBS! Lågupplösta bilder.         

18 okt. Arbetslördag i Hesselby

Det innebar banarbete på spår 3. På en sektion av spåret på cirka 10 meter var inte spåret i våg. Den norra rälen justerades genom att lyftas cirka 2 cm. På en mindre del spikades även rälen in för att återställa rätt spårvidd. Efter grusning och provkörning kunde Hasse Nilsson i lokomotorn konstatera en klart bättre gång genom spåret. För övrigt lyftes godsvagnstaken på plats samt att rälsen på spår 4 i vagnhallen fixerades bättre i sidled genom svetsning av plattjärn. Tack till dem som deltog i det vackra höstvädret och till Sonja som ordnade ärtsoppa med pannkaka samt morgon- och eftermiddagsfika!

20- 21 sept: Arbetshelg i Hesselby

Det var även premiär för våra återkommande arbetslördagar. Intresserade medlemmar träffas i Hesselby tredje lördagen i månaden kl. 0900. (i dec, andra lördagen) Under dagen arbetar vi praktiskt med våra lok, vagnar, hus och bana.

Jernvägscaféet ordnade med fika och god lunch (pytt i panna) för självkostnadspris. Denna helg genomfördes med bra väder, nio medlemmar, däribland en från vår skånska fastlandssektion arbetade med:

Dalhems underrede drogs in i verkstaden för renovering. Växling av godsvagnar skedde, de vagnar som står i “Flattaket”, kördes in där. Sex slipers i bangården grävdes ut och byttes, ogräsrensning och avplaning/fyllning av bangården skedde. Cementas ångdom har monterats loss inför den kommande pannbesiktningen. Ångloket “Gotland” kläddes in i sitt “hus”.
På Gp-finkans underrede knackades ytterligare en sektion rent, som sedan grundmålades. Städning av vagnar och toaletter skedde. Ett chartrat tåg av en grupp tågentusiaster med guidning utfördes även.    

12 sept: Målningsarbetet vid Tule hållplats är i stort sett färdigt!

Våra anställda har målat hållplatshuset under antikvarisk ledning. OBS!  Tule hållplats uthyres veckovis, klicka på den markerade länken.   

17 aug: Säsongens sista tåg har gått 

Det avgick från Hesselby station den 17 augusti kl. 15.30.

23 juli: GJ 3 Gotland

Vid trafikdagen den 23 juli drogs ångloket GJ 3 Gotland ut ur vagnhallen. Loket visades under dagen i all dess glans! Ångloket KlRJ 1 Klintehamn stod kvar på spår 6 i vagnhallen.  

14 juli: Fd GJ BCo 4 i Bungenäs

Vagnkorgen (2 delar) från fd boggivagnen GJ BCo 4 har skänkts till föreningen av Rutger Bandholtz. Vagnskorgens delar står ännu kvar på den sommarstugetomt som de har stått på sedan början av femtiotalet. För att skydda dem bättre mot väder och vind och ev. vandaler åkte ett par medlemmar från Vagnavdelningen till vagnen den 14 juli. Platsen röjdes från sly. Ett hål i ett tak tätades med en presenning och ett antal fönster sattes för med masonite. Tanken är att vagnkorgens delar så småningom skall hämtas av föreningen.  

28 juni: Trafikdag med bokbord

ICA-butiken intill firade “Lanthandelns dag”
Dressinuthyrningen har kommit igång under icke trafikdagar.

2 juni: Sommarvärme i Hesselby

Sommarvärmen var här på Gotland redan i början av juni. Här ett par fina bilder från Hesselby

1- 3 maj: Arbetshelg under valborgshelgen

Under Valborgshelgen har Gotlandståget haft ett eminent besök av delar av ULJ:s trafikavdelning (Upsala-Lenna Jernväg). Under helgen har GHJ- och ULJ-are tillsammans arbetat i Hesselby men även hunnit med intressanta exkursioner längs med de nedlagda gotländska järnvägarna.
Klicka här för att få reda på vad vi gjorde under arbetshelgen samt för att se fler bilder från den!

13 april: Föreningen Gotlandstågets årsmöte

En härlig vårdag med sol och plusgrader! 
Avtackning av de mångåriga ledamöterna: Karl-Erik Ekvall (vänster bild) och Erland Hemmander (höger bild) skedde. Efter sedvanliga mötesförhandlingar och Jernvägscaféets goda fika berättade Marin Ragnar initierat om sin och Eje Hardings nya bok “Järnvägen till Ronehamn” 

31 mars: Hesselby station

En kylig och blåsig kväll men med strålande sol!   

29 mars: Arbetsdag i Hesselby

Sex av de aktiva medlemmarna för vårens första banarbetsdag. Sex slipers byttes och spåret justerades på en längre sträcka. En cykeldressin provkördes
1. Det är nära till banarbetena på vår järnväg!
2. Dags att frilägga en av de gamla sliprarna.
3. Fem minuters behövlig paus! Foton är tagna av Daniel Åhlén om inget annat anges.


“Gamla” bilder och nyheter från Hesselby 

Länk till bilder från 2003 års Tomtetåg den 4 jan.

NY! Länk till bilder från Slite-Roma Jernvägs (SlRJ) hundraårsjubileum 2002


Åter till sidan med aktuelltsidor 2003- 2019

Åter till startsidan