TULE STATION I HALLA
   
 
Klicka på denna länk!
Allt om banbygget 2010-2011 vid Tule station finns samlat på
en särskild sida
 
 
Klicka på denna länk!
Allt om restaureringen av ladan och jordkällaren i Tule finns samlat på en särskild sida
 
 
Klicka på denna länk!
Allt om banbygget 2007 vid Tule station finns samlat på
en särskild sida
 
 
Klicka på denna länk!
Historiken om Tule station
 

 
 
Klicka på denna länk!
Se bilder från Tule station
 
 
 
 
Klicka på denna länk!
Se bilder inifrån stationshuset
 
 
 
 
Klicka på denna länk!
Se bilder från den invändiga renoveringen 2012-2013
  
 

Tule station förvaltas av: Märta och Ingmar Lindkvists stiftelse för stöd till Föreningen Gotlandståget


 Stationen med den återuppbyggda bangården. Foto från invigningen den 5 maj 2013
 
                                                                  
En ovanlig biljett från KlRJ: Isums till Tule (tågbyte i Romakloster)

Stationshuset uthyres veckovis. Huset består av ett modernt kök, dusch/wc samt tre rum, En bäddsoffor och två sängar finns (4 bäddar).

Stiftelsen har förbättrat standarden de senaste åren genom att:

2005 byttes väggmattan i duschhörnan ut.
2006 tillkom en micro i köket.
2007 byggdes bangården åter upp, ladan och jordkällaren restaurerades.
2008 köptes en ny kyl/frys in.
2009 köptes en ny bäddsoffa in. Två passande fåtöljer ställdes även dit.
2012 återställdes köket i ett äldre utförande. Kakelugnen murades om.
2013 påbörjades inredningen av ett sovloft på vinden (ovanför köket) med plats för två nya resårsängar.
2014 Sovloftet på vinden byggdes färdigt inför sommarutyrningen.
2015 Allrummet försågs med nytt innertak och nya tapeter. Kökets renovering färdigställdes

Det är sommaruthyrningen som helt finansierar drift och vissa investeringar i stationen.

Hyran för 2016/2017 är 3 900:- under högsäsong (23/6-18/8) och 3 000:- under lågsäsong.
Stationen hyrs ut veckovis, och bytesdag är normalt torsdagar. Men under lågsäsong går stationen att hyra även kortare tider.
Välkomna att boka! Följande perioder 2016 är uthyrda 13/5 - 16/5, 2/6 - 16/6, 23- 27/6, 30/6 - 5/8 (uppdaterat 21/6 2016).

Sommaren 2013 togs åter Tule i bruk som en fungerande station. Det innebär tågtrafik dagtid söndagar under juli- augusti samt även onsd- torsd- och lördagar från midsommar till mitten av augusti.
Stinsexpeditionen och väntsalen inte längre är tillgängliga för hyresgästerna. Sovloftet på vinden kompenserar detta.

Kontakta: Staffan Beijer ordf@gotlandstaget.se eller 0705-83 05 19 för ytterligare information om huset och hyresvillkor samt bokning.
Föreningen Gotlandståget hyr genom Staffan även ut rum i Hesselby station samt i banvaktsstugan vid EkenFlygfoto taget från flygplan av Gunnar Britse den 1 augusti 2013
 
 
Flygfoto taget med helikopter av Ingemar Ohlsson sommaren 2006
 

Historik om Tule station


 Tule hållplats på 50-talet. Fasaden var då reveterad.
 

 Några barn och hundar på Tules perrong på 50-talet. Vår nya perrong är byggd i samma stil.
 

 Fotografen som är okänd klättrade upp i ett träd och tog den här bilden.
 

 Z4p-lokomotor med SJ Cop 751 (fd GJ Co8) samt ytterligare en personvagn på spår 2 i höjd med jordkällaren. Kanske ett badtåg från Roma till Slite.
 

Tule station byggdes 1902 och var Halla sockens hållplats på Slite-Roma Jernväg (SlRJ) Namnet "Tule" tillkom då Kungl. Järnvägsstyrelsen inte kunde godkända "Halla" som SlRJ först föreslog. Hållplatsen hade två spår, lastkaj, ett mindre lantmannamagasin, hållplatshus, lada, uthus och jordkällare. Samtliga byggnader  är bevarade. Trafiken bedrevs av SlRJ till 1/7 1947 då GJ (Gotlands Järnväg) tog över och drev trafiken i en statlig bolagsform under ett år. 1948 tog SJ över i egen regi och fd. SlRJ ingick då i SJ:s 37:e driftssektion.

Sista persontåget rullade förbi Tule hpl på kvällen den 9/6 1953. Sockerbetor transporterades dock på banan även på höstarna 1953-56. Räls och slipers revs upp 1958. Stationsområdet med hus såldes 1961 till Tules sista platsvakt Carl Larsson. Någon station har Tule aldrig varit tidigare, men på GHJ har hållplatsen/anhalten uppgraderats till station!
Under 2007 återuppbyggdes den historiska bangården vid Tule med två växlar och 90 meter hinderfritt sidospår. Uthusen renoverades och ett tretråds-tunet runt stationsområdet 2007-2009.

Banan till Hesselby invigdes den 5 maj 2013 av Landshövdingen Cecila Schelin Seidegård .
Vid stationen fanns då en ny perrong i gammal stil. Veckan innan hade semaforen monterats upp och den kommer från Vimosågen på södra Inlandsbanan. Semaforen har vi fått från JTJ och den har renoverats av en av våra anställda.
Två spårspärrar kommer att monteras på spår 1.
Den 14 maj 2015 invigdes banan till Roma och Tule är numera en mötesstation vid de tillfällen vi har tvåtågstrafik. Övriga trafikdagar stannar tågen från Hesselby vid Tule för guidat uppehåll


Stationshuset med ladan den 5 juni 2013. Sommartrafiken har just inletts.
   
 
 Stationshuset med lada den 1 okt. 2006. Vändskivan är tänkt att användas vid Roma stn.
   

Tule station köptes av Märta och Ingmar Lindkvist 1982. De grundade "Märta och Ingmar Lindkvists Stiftelse till stöd för Föreningen Gotlandståget". Stiftelsen kallas i daglig tal "Tulestiftelsen" och förvaltar stationsområdet med tillhörande hus. Stiftelsen är nära knuten till Föreningen Gotlandståget.
Under 80-talet knackades den putsade fasaden ned. Väntsalen och expeditionen har återställts musealt. Stiftelsen har under senare år låtit renovera tak och fasader på stationshuset, se nedan.

Tulestiftelsens styrelse består av: Christer Mårtensson, Halla ordförande, Daniel Åhlén, Gotlands Tofta sekreterare. Staffan Beijer, Visby ledamot, Adjungerad ledamot för Gotlands Hembygdsförbund är Magnus Röcklinger, adjungerad ledamot för Gotlands fornvänner än Pär Malmros.

Stationsområdet med byggnader är sedan 2002 byggnadsminnesförklarat

Klicka här för att komma tillbaka överst på sidan om Tule station


Bilder från Tule station


 Stationshuset "4 km från Roma" den 28 april 2008.  Bilden är klickbar, för att se den i större storlek!
 

 5 juni 2013: Tule station. Semaforen och de nya plankövergångarna har lagts på plats. Dem skall ligga förskjutna i förhållande till varandra.

 

 Stationshuset "4 km från Roma" den 28 april 2008.  Bilden är klickbar, för att se den i större storlek!
 

 Stationshuset sedd från sydost.  1 okt. 2006.  Bilden är klickbar, för att se den i större storlek!
 

 5 juni 2013: Stationen över spårområdet. 
 

 Stationen från det blivande spårområdet. Foto den 1 okt. 2006. Bilden är klickbar, för att se den i större storlek!
 

 5 juni 2013:  Stationen med den återuppbyggda bangården.
 

 Stationen med den återuppbyggda bangården. Foto den 28 april 2008
 
 

 Stationen med ladan. Foto den 28 april 2008
 

 Stationen med pumphuset. Foto den 28 april 2008 
 

 Den södra växeln med lantmannamagasinet. Foto den 28 april 2008
 

 Stationsområdet sett från den södra växeln. Foto den 28 april 2008 
 

 Banan söderut mot Roma. Foto den 28 april 2008
 

 Den norra delen av bangården. Foto den 28 april 2008 
 

 5 juni 2013: Norra banänden mot Hesselby.
 

 Den norra banänden mot Hesselby. Foto den 28 april 2008
 

 Den återuppbyggda bangården med jordkällaren och lastkajen. Foto den 28 april 2008.
 

 Den stora lastkajen med lantmannamagasinet. Foto den 1 okt. 2006.
Bilden är klickbar, för att se den i större storlek!

 Den nyrenoverade ladan. 28 april 2008 Klicka på länken för att komma till sidan om uthusens renovering! 
 

 Ladan, innan restaureringen 2007. Foto: 1 okt. 2006.
 

 Lantmannamagasinet sedd från väster. 1 okt. 2006.  
 

  Det lilla uthuset som idag är förråd och pumphus
 


  12 okt. 2007. Jordkällaren efter slutförd restaurering.
 

Den förfallna jordkällaren. 1 okt. 2006.  Den har renoverats under 2007. Stiftelsen har fått bidrag från Länsstyrelsen till det.

Klicka här för att komma tillbaka överst på sidan om Tule station


Bilder inifrån stationshuset:


 Motiv från biljettexpeditionen den 3 juni 2015.
 
 
Motiv från väntsalen. 18 maj 2004.
 
Motiv från hallen. 3 juni 2015.
 

Allrummet den 3 juni 2015. Allrummet den 3 juni 2015. Med bäddsoffa

Köket 3 juni 2015 efter renovering med ådringsmålning Köket 3 juni 2015 efter renovering med ådringsmålning

 Motiv från allrummet med den ståtliga kakelugnen som tyvärr f.n. inte fungerar. Foto 2004.
 

Motiv från allrummet med de gamla bäddsofforna. Foto från 2008
 
 


Motiv från köket i Tule. 18 maj 2004
 

Klicka här för att komma tillbaka överst på sidan om Tule station


Renoveringen av Tule 2012- 2014:

På Tule har 70-tals köket rivits ut. Det gamla köket med vedspis som en medlem hade sparat, återställs. Även den gamla trappan till övervåningen som var sparad återställs. Under innertaket har fin pärlspont tagits fram.
På övervåningen har ett sovloft byggts. Trappan har försetts med ett räcke för säkrare tillträde.


Tules sovloft. Två bekväma resårsängar finns där. Foto mot norr.
 

Sovloftet mot söder. Trapphuset är till höger. Vinden bakom dörren till vänster.
 

14 juni 2013:


14 juni 2013: Sovloftet på Tule. Tak och sidoväggar var då klara.
Två sängar ställdes in och sovloftet kunde provisoriskt användas under sommaren 2013.
 


 

5-20 juni 2012:


5 juni 2012: Motiv från köket i Tule. Det började då bli klart i sitt äldre utförande..
 

20 juni 2012: Motiv från köket i Tule. Köket hade då städats ur och hyresgästerna flyttat in.
 

17 april 2012:


Motiv från köket i Tule.17 april 2012
 

 
 

Motiv från vinden på Tule. Där sängarna står skall ett sovloft byggas.
 

Motiv från vinden mot söder. Den återställda trappan ned till köket syns i mitten.
 

8 mars 2012:


Motiv från Tule. 8 mars 2012
 

Motiv från vinden mot söder. Sovloftet byggs i den norra delen.
 

Tule: Dörren till vindstrappan har satts igen. Kakelugnen har renoverats i vinter.
 

Den återställda trappen samt delar av blivande köksinredning.
 

En äldre köksinredning monteras. Den är inte original, men passar väl.
 

12 juli 2011. Våghuset vid Tule station återuppbyggs
 
Tulestiftelsen håller på och återuppbygger det våghus som fanns vid stationen.


Våghusets betongplintar fanns kvar från förr.
 

Våghuset under byggnad
 

Ett gammalt foto med stationen och våghuset. Dock utan våg. Mot slutet användes våghuset som cykelförråd.
Fotot är från slutet av 40-talet efter reveteringen

Tulestiftelsens ordförande Peter och ledamot Kent under bygget.
Foto: Anders Johansson 
 

Renoveringen av Tule 2003:

Med hjälp av antikvarisk expertis utfördes rengöring (slipning) av fasaden samt ommålning med linoljefärg av stationshuset under våren och försommaren 2003.


 Stationshuset med all gammal färg borttagen den 28 maj 2003.
 

  Stationshuset under grundmålning den 13 juni 2003. 

 Stationsnamn och avstånd till Roma och Slite under renovering. 13 juni 2003.
 

 Målningsarbetet klart 26 juni 2003.
 

Tule station den 12 sept. 2003.
 

Tule station den 18 maj 2004.
 

 

 


Klicka här för att komma tillbaka överst på sidan om Tule station

 

Klicka här för att komma tillbaka till Föreningen Gotlandstågets startsida