Vändskivan i Roma

MÅJ-motorvagnens färdigställande har aktualiserat behovet av att ha en fungerande vändskiva i Roma eftersom MÅJ:en inte bör backa hela vägen till Hesselby. Christer har med sin grävmaskin grävt fram betongkransen till Slitebanans gamla vändskiva i Roma. Vändskivans krans var ursprungligen byggd i granit 1902. 1920 byggdes den om med en krans i betong för att det då nylevererade ångloket SlRJ 3 Dalhem skulle kunna vändas på den. Idag plockades själva vändskivan fram av Berni och Leif. Den kommer från Axvalls station i Västergötland och är en gåva från Anten-Gräfsnäs Järnväg. Vändskivan ska förlängas ett par dm i varje ände och målas. Även stödhjul och pivot ska göras i ordning och målas.

Bilder från Tomtetåget – del 2 – Roma station

I år har Britt Kiderud hjälpt oss att dokumentera Tomtetåget på ett mycket fint sätt.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har rest med oss, Halfvede musteri som har skänkt den närproducerade glöggen, till alla våra frivilliga, Jernvägskaféet, Halla sockenförening som tog hand om korvförsäljningen.

Nästa Tomtetåg rullar den 28/12 2024!

Julmarknadstågen – del 1

Tågen avgick både under lördagen och söndagen mellan Hesselby och Roma. Vagnarnas kaminer höll värmen ombord. Hesselby Jernvägskafé hade öppet och hade även en julmarknad. Många promenerade från Roma kungsgårds station genom allén till Kungsgården och julmarknaden där.

Museijärnvägens dag- del 2

Museijärnvägens dag 27 augusti.
Bilder från det andra tågmötet på Tule kl. 15:20- 15:32. Därefter några bilder från Roma och Hesselby. Trafikdagen avslutades med god gemensam middag på Hesselby Jernvägskafé.

På slutet några bonusbilder från veteranbilarna som hade Hesselby station som utgångspunkt för Augustisvängen.

Välkomna åter att åka tåg vid Skymningståget den 30 september.


Museijärnvägens dag- del 1

Museijärnvägens dag och därmed vår sommartrafik är nu avslutad. Vi körde som vanligt med två tåg och hade tågmöten på Tule station. Ett annorlunda och trevligt upplägg. Vi hade 155 resenärer under dagen ????
I detta första inlägg får vi följa tågmötet 14:40-14:52 och det ordinarie tågets resa vidare mot Roma.

Banbesiktning och banunderhåll

Den 23 maj blev årets banbesiktning klar. Vi tre banbesiktare, Berni, Leif och Daniel har besiktat alla de 18 växlarna samt cirka åtta kilometer spår. Det är noggrant mätarbete i växlarna och längs med spåren används en mättralla. På linjen använder vi vår cykeldressin för att putta på. Inga allvarliga brister upptäcktes, men det finns ändå mycket underhåll att göra. Den 24 maj har alla övergångar byggda av trä samt alla växlar blåsts rena från löv.

Chartertåg

Innan kvällen var slut den 20 maj hann vi även köra ett chartertåg till Roma och tillbaka. Rapsen blommar för fullt vid stationen

Några bilder från järnvägen

Flera gånger i veckan kör vi kryssnings- och chartertåg för grupper. Anders J har fortsatt renoveringen av rälsbussens hjul och axlar. I verkstaden har ny belysning satts upp som ger ett mycket bättre och mer ekonomisk belysning. De nya portarna till verkstaden är under konstruktion hos GTA montage. Vi har köpt en 40 fots container av en medlem som kommer användas för förvaring vid Vagnhall 2. Den levererades av Hasse Wistrand, tack! På lördag har vi ÖPPET HUS på Hesselby station, välkomna!

Roma station – flytt av växel 15 maj

Den 15 mah avslutades arbetena. Christer Norrby har med sin grävmaskin tagit bort spåren av grushögen intill det nybyggda spåret. Ett par kantstenar i granit har grävts ned och skapat en snygg avslutning av perrongen mot Björkstigen. Han har även lagt ut jordhögen och planerat ut den på baksidan och vid den norra gaveln. Snyggt och tack Christer!