Roma station – flytt av växel mm, 11 maj

Spår 3 har fogats samman med den flyttade växeln och Christer, Leif, Thomas och Berni arbetade med att skarva ihop spåret. Imorgon fredag läggs spåret söder om övergången över Björkstigen och allt närmar sig färdigställande.

På Hesselby har Stefan och Cenita i det närmaste färdigställt den invändiga renoveringen av SJ Bop 876. Det senaste är den otroliga ådringsmålningen av dörrarna i vestibulerna.

På MÅJ XC 10 har Eric och Janne nästan färdigställt mellanväggarna och har nu inlett bygge av paneler i förarhytten.

Roma station – flytt av växel 9 maj

Vi fortsatte med arbetet. Växeln lades på plats 9 meter söderut. Sliprar flyttades och spikades. Vi hann även börja återställa grusningen.

Flytt av växel i Roma – 8 maj

Måndag den 8 maj påbörjade Banavdelningen arbetet med att lyfta och flytta växel 2. Växeln ska flyttas cirka 10 meter söderut men först lyftes den och lades på plats en bit norrut. Under tiden gräver Väg- och byggnadsgrus ned en kabel för högspänning och återställer. Därefter kan banunderbyggnaden planeras och växel 2 läggas i sitt nya läge. Flytten söderut och en motsvarande förlängning av spåret gör att en växel senare i år kan läggas in till vändskivan. Det och vändskivans återställande är en förutsättning för att kunna vända MÅJ-motorvagnen och ångloket Dalhem.

Nya träd och ny el

Idag har fyra nya träd planterats som ersättning i allén upp mot Hesselby station, två lindar och två skogslönnar.Foto: Cenita
På Roma har Thomas, Leif och Berni grävt ned Geabs nya matning och vårt elskåp till stationen som ska elektrifieras.Foton: Berni.

Skymningståget

Skymningståget är över! Vi hade c:a 200 resande under kvällen och stämningen var god. Tack för ikväll och väl mött vid Allhelgonatåget 5 november.

Arbetslördag på Hesselby – 1

Idag var det ångloket Dalhem som lyftes efter att vår yngsta vagn (1969) rullats in under loket. Efter några hundra varv på domkrafterna kunde loket sänkas ned över vagnen. Därefter rullade vi in Dalhem längst in på spår 5. Nu kan lokomotorn 320 rullas in över smörjgropen och så kan vi se vad som har gått sönder på den.
Vi jobbade också idag med MÅJ, planerade växel 13 kommande reparation och blåste bort löv och barr längs med banan.

Nytt golv i Roma station

2015 när Roma station öppnades för trafik blev den inte klar. En hel del jobb återstår, signalanläggningen, tjärpapp på avträdet, staket, vändskivan mm.
Men denna vecka blev expeditionens linoleumgolv klart.
Sedan 2015 har det ursprungliga undergolvet använts.De senaste veckorna har Cenita och Stefan riktat undergolvet och bytt dåliga delar av det. Därefter har de lagt masonite och sedan linoleum ovanpå. En gångmatta pryder nu expeditionen som börjar bli färdig. Så fint blev det, tack! Foton: Cenita

Allhelgonatåget 6 november

Allhelgonatåget blev en succé i år: 304 resande! Vi är jätteglada över alla som kom och åkte med oss idag, eller tog en fika på kaféet.
Vi kör härnäst 4-5 december när det är dags för Julmarknadståget då det är julmarknad på Roma kungsgård. Syns vi då?